Apie institutą


Adresas: Ateities g. 20
Kab.: C-IV-307
Tel.: (8 5) 2714 676
El. p.: vi@mruni.eu


Direktorius: prof. dr. Tadas Sudnickas
Kab.: I-56, Valakupių g. 5
Tel.: (8 5) 274 0610
El. p.: tsudnick@mruni.eu
Priėmimo valandos: Ketvirtadieniais 15.00 - 17.00 val.


Referentė: Rasa Subačienė
Kab.: C-IV-307
Tel.: (8 5) 2714 676
El. p.: rasa@mruni.eu

Investuojantiems į ateitį >> Studijos Vadybos institute!

Bakalauro studijos                

Magistrantūros studijos

>> Informacija apie Viešojo valdymo fakultete vykdomas studijų programas

Darbuotojų sąrašas

Profesoriai

prof. dr. Alvydas Baležentis
el. paštas a.balezentis@gmail.com
prof. dr. Vilma Čingienė
el. paštas v.cingiene@mruni.eu
prof. dr. Vladimiras Gražulis
el. paštas gra.vlad@gmail.com  
prof. dr. Renaldas Gudauskas
el. paštas renaldas.gudauskas@lnb.lt  
prof. dr. Birutė Mikulskienė
el. paštas birute.mikulskiene@mruni.eu
prof. dr. Agota Giedrė Raišienė
el. paštas agotar@mruni.eu
prof. dr. Tadas Sudnickas
el. paštas tsudnick@mruni.eu
prof. dr. Andrius Valickas
Tel. (8 6) 1527482
el. paštas avalickas@mruni.eu
prof. dr. Brigita Žuromskaitė
el. paštas brigita@wp.eu
prof. dr. Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė
el. paštas birute.pitrenaite@mruni.eu

Docentai 

doc. dr. Birutė Aleksandravičiūtė
el. paštas birute.aleksandraviciute@gmail.com
doc. dr. Rūta Dačiulytė
el. paštas daciulyte@mruni.eu
doc. dr. Aistė Dromantaitė (laikinai nedirba)
el. paštas aistes@mruni.eu
      
doc. dr. Ramūnas Vanagas
el. paštas rvanagas@mruni.eu

Lektoriai     


lekt. Alina Katunian
el. paštas alina.katunian@gmail.com
lekt. Rimantas Raudeliūnas
el. paštas rraudeliunas@gmail.com
lekt. Adomas Vincas Rakšnys
el. paštas e_cnv@yahoo.com
lekt. Ramūnas Kalvaitis
el. paštas ramunas.kalvaitis@gmail.com

Doktorantai: 

Šarūnas Banevičius
el. paštas sbanevicius07@gmail.com
Aleksandras Bortnikas
el. paštas albortnika@stud.mruni.eu
Janina Čižikienė
el. paštas cizija@mruni.eu
Agata Katkonienė
el. paštas agata.katkoniene@mruni.eu
  
Ilona Kojelytė
el. paštas ilonakojelyte@gmail.com  
Agnius Karčiauskas
el. paštas agnius.karciauskas@gmail.com
Alina Katunian
el. paštas a.katunian@vvf.viko.lt
Keisha LaRaine Ingram
el. paštas klingram@mruni.eu  
Elžbieta Markuckienė
el. paštas e.markuckiene@inbox.lt
Vilma Miglinė
el. paštas vilma.migline@gmail.com
Ramutė Narkūnienė
el. paštas ramutenarkuniene@gmail.com
Rūta Tamošiūnaitė
el. paštas tamosiunaite.ruta@gmail.com
Renata Urbonaitė
el. paštas r.urbonaite0706@gmail.com
Audronė Urmanavičienė
el. paštas audrone.urmanaviciene@gmail.com
Tomas Vedlūga 
el. paštas tomas.vedluga@mruni.eu

    2017/2018 m. m. instituto dėstytojų priėmimo laikas 

 Doc. dr. Ramūno Vanago priėmimo laikas pateikiamas darbinėje MRU svetainėje adresu:  http://rvanagas.home.mruni.eu/?page_id=http://rvanagas.home.mruni.eu/?page_id

    Dėmesio! Prieš susitikimus su dėstytojais studentams rekomenduojame susisiekti el. paštu.