Teisės krypties papildomos studijos


Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį.

Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai. Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis.

Priėmimą į papildomąsias studijas vykdo Priėmimo komisija. Priėmimo į papildomąsias studijas tvarka yra čia.


Papildomų studijų planas

PAPILDOMŲ STUDIJŲ DALYKŲ PROGRAMOS


2019 metų

Teisės teorija 

Konstitucinė teisė

Administracinė teisė

Civilinė teisė

Baudžiamoji teisė
Civilinio proceso teisė

Baudžiamojo proceso teisė
Darbo teisė

Europos Sąjungos teisė
Tarptautinė teisė  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747