Teisės krypties papildomos studijos


Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų trukmė1 m.
Studijos Vilniuje

Studijos vyksta moduliniu būdu, kiekvieną mėnesį studijuojant atskirą dalyką. Paskaitos vyks darbo dienomis vakarais (paprastai nuo 18 val.), o seminarai šeštadieniais. Paskaitos, negalintiems atvykti, transliuojamos realiu laiku ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Studijos Kaune

Studijos vyksta moduliniu būdu, kiekvieną mėnesį studijuojant atskirą dalyką. Paskaitos vyks darbo dienomis vakarais (paprastai nuo 18 val.) transliuojamos realiu laiku ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį, o seminarai šeštadieniais Kaune universiteto patalpose.
Studijų kalba     
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)700 eurų už semestrą

Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis.

Priėmimą į papildomąsias studijas vykdo Priėmimo komisija. Priėmimo į papildomąsias studijas tvarka yra čia.


Papildomų studijų planas Vilniuje

Papildomų studijų planas Kaune

PAPILDOMŲ STUDIJŲ DALYKŲ PROGRAMOS


2019 metų

Teisės teorija
Konstitucinė teisė
Administracinė teisė
Civilinė teisė
Baudžiamoji teisė
Civilinio proceso teisė
Baudžiamojo proceso teisė
Darbo teisė
Europos Sąjungos teisė
Tarptautinė teisė  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747