Skelbiame

2020-03-12

MRU užtikrins studijų procesą - vyks nuotoliniu būdu

mruo Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) prevencijos studijų procesas ir darbo organizavimas nuotoliniu būdu Mykolo Romerio universitete pratęsiamas iki balandžio 27 dienos. Atšaukiami arba perkeliami vėlesniam laikui visi universiteto patalpose suplanuoti renginiai. 
Studentams 
Studijų procesas nėra stabdomas, minėtuoju laikotarpiu jis bus vykdomas nuotoliniu būdu. Visi užsiėmimai vyks tvarkaraštyje numatytu laiku, naudojant MRU virtualią mokymosi aplinką „Moodle“. Užsiėmimų metu bus naudojamos interaktyvios priemonės, tiesioginės užsiėmimų transliacijos, pokalbiai online, išnaudojamos kitos virtualios aplinkos galimybės. Visi atsiskaitymai – koliokviumai, kaupiamojo balo užduotys – egzaminai vyks „Moodle“ aplinkoje. Kilus klausimams dėl paskaitų, studijų proceso studentai turėtų kreiptis į fakulteto studijų vadybininkus. 

Dėstytojams 
Nurodytu laikotarpiu dėstytojai privalo užtikrinti nenutrūkstamą ir sklandų studijų procesą MRU virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ vykstant paskaitai (video/audio) konferencijos būdu ar naudojant paskaitos įrašą ir diskusijų forumą. Užsiėmimai turi vykti tvarkaraščiuose numatytu laiku. Dėstytojai techniniais klausimais dėl studijų proceso organizavimo nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje gali kreiptis mob.tel.: +370 659 89179, +370 659 89181,  +370 687 742 12, el. paštu: ssg@mruni.eu Dėl nuotolinio darbo darbuotojai vietiniais telefonais nepasiekiami. Taip pat primename, kad negalint vesti užsiėmimų tvarkaraštyje numatytu laiku, studijų tvarkaraščiai keičiami teikiant prašymą. Studijų tvarkaraščiai bus atnaujinami MRU studijų kalendoriuje

Administracijos darbuotojams 
Universiteto administracinių padalinių darbuotojai turi užtikrinti universiteto veiklą. Dėl kitų darbo organizavimo būdų darbuotojai turi tiesiogiai kreiptis į savo padalinio vadovą. 

Bibliotekos darbo tvarka
Nuo kovo 13 iki balandžio 13 dienos biblioteka nepriims lankytojų. Konsultacijos bus teikiamos nuotoliniu būdu: el. paštu ir per Skype. Delspinigiai šiuo laikotarpiu nebus skaičiuojami. Primename, kad MRU turi prieigą prie daugiau nei 40 prenumeruojamų užsienio ir Lietuvos duomenų bazių, kuriomis galėsite naudotis nuotoliniu būdu per EZproxy sistemą. Dėl paieškos duomenų bazėse ar kitose mokslinės informacijos paieškos sistemose galite kreiptis į savo teminį bibliotekininką