Skelbiame

2020-06-05

MRU senatas patvirtino naujus fakultetų dekanus

fakultetu-dekanai-su-rektore-0045 Vadovaudamasis Mykolo Romerio universiteto Statuto 44 punkto 11 papunkčiu ir atsižvelgdamas į rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės teikimą, Mykolo Romerio universiteto senatas birželio 4 dieną Teisės mokyklos dekanės pareigoms patvirtino profesorę dr. Lyrą Jakulevičienę, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekano pareigoms – profesorių dr. Darių Štitilį, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanės pareigoms – profesorę dr. Odetą Merfeldaitę. Viešojo saugumo akademijos dekanė profesorė Snieguolė Matulienė dekanės pareigas pradėjo eiti anksčiau (nuo 2019 spalio 17 dienos).    

Mykolo Romerio universiteto taryba priėmė nutarimą, kad nuo 2020 liepos 2 dienos įsigalios sprendimas dėl naujos universiteto akademinių padalinių organizacinės struktūros, kurią sudarys 4 fakultetai: Teisės mokykla, Viešojo valdymo ir verslo fakultetas, Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas ir Viešojo saugumo akademija. 
Tokia organizacinė struktūra performuota atsižvelgus į dabartinį Universiteto dydį, o naujasis akademinių padalinių skaičius suformuotas įvertinus studentų ir akademinio personalo kiekybinius ir kokybinius rodiklius, gaunamų pajamų struktūrą, studijų krypčių suderinamumą, nusistovėjusį padalinių bendradarbiavimą rengiantis artėjančiam studijų krypčių ir instituciniam vertinimui. 

 Sveikiname naujuosius dekanus ir linkime sėkmės