Skelbiame

2020-07-03 11:26:00

Įsigaliojo nauja Mykolo Romerio universiteto akademinių padalinių struktūra

mykolo-romerio-universitetas-58b56149cf521 2020 metų liepos 2 dienos įsigaliojo nauja Mykolo Romerio universiteto akademinių padalinių struktūra. Nuo šiol MRU akademinių padalinių struktūrą sudarys 4 fakultetai: Teisės mokykla, Viešojo valdymo ir verslo fakultetas, Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas ir Viešojo saugumo akademija. Nutarimą dėl Mykolo Romerio universiteto organizacinė struktūros pakeitimų 2020 m. gegužės 14 d. priėmė universiteto Taryba.

Pakeitimas atliktas siekiant optimizuoti Universiteto organizacinę struktūrą, sudaryti prielaidas veiksmingesniam valdymui, tolygiau ir efektyviau paskirstyti dirbančius vadybininkus. Tokia organizacinė struktūra geriau atitinka dabartinį Universiteto dydį, o naujasis akademinių padalinių skaičius suformuotas įvertinus studentų ir akademinio personalo kiekybinius ir kokybinius rodiklius, gaunamų pajamų struktūrą, studijų krypčių suderinamumą, nusistovėjusį padalinių bendradarbiavimą rengiantis artėjančiam studijų krypčių ir instituciniam vertinimui.

Viešojo valdymo fakultetas ir Ekonomikos ir verslo fakultetas susijungia į vieną akademinį padalinį – Viešojo valdymo ir verslo fakultetą. Į naująjį fakultetą perkeliami esami Viešojo valdymo fakulteto institutai: Politikos mokslų institutas, Lyderystės ir strateginio valdymo institutas ir Viešojo administravimo institutas. Taip pat naujajame fakultete bus įsteigtas Verslo ir ekonomikos institutas (įkurtas dabartinio Ekonomikos ir verslo fakulteto, kuris neturėjo savo vidinės struktūros, pagrindu) bei Studentų skyrius, sujungiant esamo Viešojo valdymo fakulteto ir Ekonomikos ir verslo fakulteto Studentų skyrius. Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas sutelks esamą Edukologijos ir socialinio darbo institutą, Humanitarinių mokslų institutą, Komunikacijos institutą ir Psichologijos institutą (kartu su Psichologine tarnyba ir Psichologijos laboratorija, pakeičiant jos pavadinimą į „Eksperimentinės psichologijos centras“). Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete bus įsteigtas Studentų skyrius, kuriame dirbs fakulteto vadybininkai, pagal Universitete įprastą tvarką vadovaujami prodekano studijoms. Iki šiol savarankiški institutai Studentų skyrių neturėjo.

Mykolo Romerio universiteto senato birželio 4 dieną Teisės mokyklos dekanės pareigoms patvirtino profesorę dr. Lyrą Jakulevičienę, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekano pareigoms – profesorių dr. Darių Štitilį, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanės pareigoms – profesorę dr. Odetą Merfeldaitę. Viešojo saugumo akademijos dekanė profesorė Snieguolė Matulienė dekanės pareigas pradėjo eiti anksčiau (nuo 2019 spalio 17 dienos).