Mokymai

   tai Mykolo Romerio universiteto mokymų ir užsakomųjų mokslo tyrimų portalas, kuriame pateikiama išsami informacija apie universitete organizuojamus socialinių mokslų srities mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus. Daugiau informacijos: www.mokymulab.eu.

Su mokymais ir užsakomaisiais tyrimais susijusias veiklas koordinuoja Mokslo ir inovacijų centro Ekspertinės veiklos ir mokymų skyrius. Mielai prašome kreiptis į skyriaus vadovę dr. Indrę Špokienę tel. 271 4468, el. p. spokiene@mruni.eu arba vyriausiąją vadybininkę Jurgą Norkienę tel. 271 4468, el. p. jurga.norkiene@mruni.eu.