Naujienos


2019-07-05Deimantė Veličkienė (Humanitarinių mokslų institutas) apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties disertaciją „Williamo Shakespeare'o sonetų vertimai į lietuvių kalbą: atitikmens problema“.
2019-06-28Mykolo Romerio universiteto (MRU) Doktorantų draugijos susirinkimo metu naujuoju draugijos pirmininku išrinktas Virgilijus Dirma. Pasak naujojo pirmininko, vienas iš pagrindinių Doktorantų draugijos tikslų yra didesnis doktorantų įsitraukimas į Universiteto veiklą, kompetencijų panaudojimas Alma Mater pokyčiuose. „Tai paskatintų bendruomeniškumą, pozityvios patirties dalijimąsi tarpusavyje bei efektyvų draugijos bei visos akademinės bendruomenės darbą“, – pabrėžė V. Dirma.
Susirinkimo dalyviai pažymėjo, kad Universiteto vadovybė taip pat ieško naujų sąlyčio formų su Doktorantų draugija bei skatina aktyvesnį doktorantų įsitraukimą į akademinę ir Universiteto veiklas. Susirinkime Dalia Karlaitė perrinkta Plėtros komiteto pirmininke, o Erika Statkienė – Vidaus reikalų komiteto pirmininke. Taip pat aptarti įvykusios 7-osios tarptautinės tarpdisciplininės jaunųjų tyrėjų konferencijos Social Transformations in Contemporary Society 2019 (STICS 2019), 2020 m. sausio mėn. planuojamos doktorantų žiemos stovyklos Klaipėdoje bei kiti ateities klausimai.
2019-06-28Jūratė Šidlauskienė (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Teisės į privatų gyvenimą pažeidimas anoniminiais komentarais: interneto tinklalapių valdytojų civilinės atsakomybės taikymą pateisinantys kriterijai“. 
2019-06-28Mykolas Simas Poškus (Psichologijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities psichologijos mokslo krypties disertaciją „Predicting and Promoting Adolescents’ Pro-Environmental Behavior in Different Big Five Trait Clusters“ (liet. k. „Paauglių gamtai draugiško elgesio prognozavimas ir skatinimas skirtinguose didžiojo penketo bruožų klasteriuose“).
2019-06-27Dainius Kenstavičius (Viešosios teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Konkurencijos užtikrinimas organizuojant viešuosius pirkimus“. 
2019-06-13Tomas Chochrin (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Vienašalis sutarties nutraukimas kaip kraštutinė savigynos priemonė“.
2019-06-06Simas Vitkus (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Sutarties pažeidimo atveju mokėtinos sutartos sumos: iš anksto aptarti nuostoliai ir netesybos“. 
2019-05-27Ruth Reches (Psichologijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities psichologijos mokslo krypties disertaciją „Holokaustą patyrusių asmenų tapatumo išgyvenimas“
2019-05-24Neringa Kurapkaitienė (Edukologijos ir socialinio darbo institutas) apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties disertaciją „Jaunų suaugusiųjų mokymosi savanorystėje patirtys“. 
2019-05-24Artūras Jurgelevičius (Ekonomikos ir verslo fakultetas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties disertaciją „Žmogiškojo kapitalo dedamųjų įtakos Europos šalių kūrybinei ekonomikai vertinimas“. 
2019-05-08Gediminas Valantiejus (Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Muitų teisinio reguliavimo ypatumai tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos“. 
2019-04-19Mykolas Romeris University is looking for a highly motivated Early-Stage Researcher (ESR) interested in interdisciplinary research on the topic „Internet of Things (Law): Legal liability of IoE devices in the home“.

APPLY NOW for the Law, Science and Technology Joint Doctorate: Rights of the Internet of Everything (LAST-JD-RIoE) and spend the next 3 years studying at some of the finest research institutes in Europe!
The LAST-JD-RIoE is an International Ph.D. programme under the Horizon 2020 EU project 814177, MSCA ITN (Marie Sklodowska-Curie actions European Joint Doctorates).
15 PhD positions will be managed by 9 beneficiaries: University of Bologna (UNIBO), University Turin (UNITO), University Luxembourg (UL), the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), the Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Mykolas Romeris University (MRU), KU Leuven (KUL), Leibniz Universität Hannover (LUH), Universität Wien (UNIVIEN).

Full-time contract for 3 years starting from November 1, 2019: 2.370,75€ for living allowance + 600€ for mobility allowance + 500€ for family allowance (if applicable) per month (the total gross amount includes local tax, social security contributions).

APPLY NOW: https://bit.ly/2L1oWIe
The deadline: May 15, 2019 1:00 p.m. (Italian time)
More about the call: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/299954
More about the programme: https://last-jd-rioe.eu

In order to apply for the ESR positions, applicants must meet the following eligibility requirements at the deadline of this call for applications:
- be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research careers (the four years start to count from the date when a researcher obtained the degree which would formally entitle him/her to embark on a doctorate);
- have not been awarded a doctoral degree;
- have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) outside the country of the beneficiary university for more than 24 months in the 3 years immediately.
2019-04-19Rimvydas Augutavičius (Edukologijos ir socialinio darbo institutas) apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties disertaciją „Įtraukiantis santykis socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų narių neformaliojo ugdymo(si) procese: grindžiamoji teorija“ 
2019-04-12Ramunė Jakštienė (Baudžiamosios teisės ir proceso institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Smurtas artimoje aplinkoje prieš moteris: baudžiamoji teisinė apsauga“. 
2019-04-12Rokas Grincevičius (Komunikacijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Kibernetinio saugumo valdymo gerinimas, taikant atsparumo modelius organizacijose“. 
2019-04-05Mykolo Romerio universiteto daktarė Ilma Daubarienė savo disertaciją „Actio Pauliana instituto taikymo komerciniuose sutartiniuose santykiuose probleminiai aspektai“ pristatė Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Renginyje, kuriame buvo pristatytos 2018 m. apgintos aktualios disertacijos, Ilma savo profesionaliomis įžvalgomis pasidalino su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolektyvu.
Daugiau informacijos: https://www.lat.lt/naujienos/pranesimai/teisme-pristatytos-aktualios-disertacijos/799.
2019-03-06Vyko Erasmus+ informacinis seminaras doktorantams, kuriame kolegos iš Tarptautiškumo tarnybos pristatė Erasmus+ programos mobilumo galimybes MRU doktorantams (praktika, studijos) ir atsakė į doktorantų klausimus.
2019-03-01Lietuvos mokslo taryba net 13 MRU doktorantų skyrė stipendijas 2019 metams už akademinius pasiekimus socialinių mokslų srityje. Sveikiname Konstantin Agafonov, Janiną Čižikienę, Sigitą Davidavičių, Virgilijų Dirmą, Mantę Gasiūnaitę-Binkienę, Liną Grudulaitę, Adomą Vincą Rakšnį, Andrių Stankevičių, Svajūnę Ungurytę-Ragauskienę, Audronę Urmanavičienę, Eleną Valionienę, Daivą Vanagę ir Ievą Žentelytę!
2019-02-27Mykolo Romerio universitetas pateko tarp 300 geriausių pasaulio universitetų teisės kryptyje ir pasauliniame reitinge užima 251-300 vietą. Pirmą kartą Lietuva pateko į teisės (Law) krypties pasaulinį dalykinį reitingą „QS World University Rankings by Subject 2019“.
2019 m. geriausios teisės mokyklos: https://bit.ly/2H1HDbc
Daugiau informacijos: https://bit.ly/2G3271f.
2019-01-14Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė padėkas jauniesiems mokslininkams – 2017 metų geriausios disertacijos konkurso laimėtojams.
Tarp socialinių ir humanitarinių mokslų laureatų – net du MRU daktarai: Rusnė Kregždaitė ("Kultūros ir kūrybinių industrijų vertinimo modeliavimas Europos Sąjungos šalyse", ekonomika 04S) ir Rimantas Vosylis ("Psichologiniai tapsmo suaugusiuoju aspektai skirtinga socialinės brandos eiga pasižyminčių jaunuolių grupėse", psichologija 06S). Sveikiname! Daugiau: https://bit.ly/2SS3tAT.
2018-12-18Laura Gudelytė (Komunikacijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Integruotas verslo klasterių veiklos efektyvumo valdymas“. 
2018-12-14Aušra Šukvietienė (Viešojo administravimo institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo dalyvauti sprendimų priėmime modeliavimas Lietuvos savivaldybėse“.
2018-12-13Ilma Daubarienė (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Actio Pauliana instituto taikymo komerciniuose sutartiniuose santykiuose probleminiai aspektai“.
2018-11-14Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga paskelbė konkurso "Geriausios 2017 m. disertacijos" laureatus. Tarp 10 laureatų - net du MRU daktarai - Rusnė Kregždaitė ("Kultūros ir kūrybinių industrijų vertinimo modeliavimas Europos Sąjungos šalyse", ekonomika 04S) ir Rimantas Vosylis ("Psichologiniai tapsmo suaugusiuoju aspektai skirtinga socialinės brandos eiga pasižyminčių jaunuolių grupėse", psichologija 06S). Daugiau...
2018-11-09Mindaugas Deksnys (Ekonomikos ir verslo fakultetas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Organizational agility in high growth companies” (liet. k. „Organizacijos judrumas sparčiai augančiose įmonėse“).
2018-11-08
Andrius Balčiūnas (Ekonomikos ir verslo fakultetas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties disertaciją „Informacijos srautų poveikio valiutų kursų pokyčiams vertinimas“. 
2018-09-28Marius Kalinauskas (Edukologijos ir socialinio darbo institutas) apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties disertaciją „Studentų įsitraukimo į žaidybinimu grįstas studijas raiška“
2018-09-14Arvydas Budnikas (Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) apgynė apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Ieškinys dėl neveikimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme“. 
2018-06-22Viktorija Mažeikienė (Edukologijos ir socialinio darbo institutas) apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties disertaciją „Media literacy in higher education“ (liet. k. „Medijų raštingumas aukštajame moksle“).
2018-06-22Yaroslava Levchenko (Finansų institutas) eksternu apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties (04S) disertaciją „Assessing and ensuring enterprise investment attractiveness in the context of regional development“ (liet. k. „Įmonės investavimo patrauklumo vertinimas ir užtikrinimas regioninio vystymosi kontekste“).
2018-06-19Viktor Kozlovskij (Ekonomikos institutas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties (04S) disertaciją „Ekonominės ir socialinės sanglaudos ir jos sąsajų su ekonomikos augimu vertinimas Europos Sąjungoje“.
2018-06-18Agnė Margevičiūtė (Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedra) eksternu apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Problematic aspects of ensuring the right to safe environment of the learner: case of bullying at school“ (liet. k. „Mokinio teisės į saugumą užtikrinimo probleminiai aspektai: patyčių mokykloje atvejis“).
2018-06-01Rūta Tamošiūnaitė (Vadybos institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Socialinių technologijų taikymo galimybės gyventojų dalyvavimui viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose“.
2018-05-31Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto docentė, podoktorantūros stažuotoja dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė vedė seminarą - tyrimo pristatymą „Diskurso ryšiai ir tekstų anotavimas“.
Giedrė pasakojo, kas tai yra tekstynas, kuo jis gali būti naudingas mokantis užsienio kalbos, kaip jį sudaryti ir panaudoti. Buvo aptarta, kas tai yra diskurso ryšiai ir kaip juos analizuoti socialinių medijų tekstuose. Taip pat diskutuota apie lygiagrečių anotuotų tekstų naudojimą vertimo analizei ir tyrimams. Seminaro metu buvo galima praktiškai išbandyti tekstyno galimybes.
Mokslinis tyrimas vykdomas pagal podoktorantūros projektą Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0144 „Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio lygio užsienio kalbos mokymui(si)“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
2018-04-16Lietuvos mokslo taryba (LMT) kviečia doktorantus teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2018 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 15 d. 24 val. Daugiau informacijos: LMT tinklalapyje.
Planuojančius rengti paraiškas doktorantus LMT 2018 m. balandžio 25 d. 13 val. kviečia į renginį, kuriame supažindins su šios paramos naujienomis, reikalavimais paraiškoms, jų vertinimu bei atsakys į su paraiškų rengimu susijusius klausimus. Registracija: https://goo.gl/ZLz1ot.
2018-04-12Kristina Ambrazevičiūtė (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Vyresnio amžiaus žmonių teisės į darbą įgyvendinimas visuomenės senėjimo sąlygomis“.
2018-04-06Tomas Mendelsonas (Finansų institutas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties (04S) disertaciją „Institucinių sektorių skolų poveikio šalies finansiniam stabilumui vertinimas Europos Sąjungos valstybėse“.
2018-04-06Gerda Štaraitė-Barsulienė (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Mediacijos notaro veikloje taikymo galimybės ir teisinio reguliavimo Lietuvoje tobulinimo kryptys“.
2018-03-23Juozas Valčiukas (Viešosios teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Islamic Law: A Question of Adaptability" (liet. k. „Islamo teisė: adaptyvumo klausimas").
2018-02-12Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla 2018 m. vasario 26 d. - kovo 9 d. kviečia dalyvauti seminaruose "Statistical Analysis and Econometrics for Scientific Research", kuriuos ves kviestinė užsienio mokslininkė prof. dr. Mihaela Simionescu (Rumunijos Respublika).
Tarptautiniu mastu pripažinta užsienio mokslininkė į Lietuvą atvyksta pagal Švietimo mainų paramos fondo priemonę paramai užsieniečiams dėstytojams.
Seminarų apimtis – 10 dienų, 40 akademinių valandų.
Seminarai visiems dalyviams (apribojimų nėra) nemokami. Dalyvavusiems bent 50 proc. seminarų bus išduoti dalyvavimą patvirtinantys sertifikatai.

REGISTRACIJA: https://goo.gl/forms/nVcx7rAdlXtElJD63 
Vieta: MRU LAB (Didlaukio g. 55, Vilnius), 101 aud.
Laikas: vasario 26 d. - kovo 2 d. ir kovo 5-9 d. 16.20-19.30 val.
2018-02-09Monika Mačiulienė (Vadybos institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Modelling co-creative ecosystem in the context of technological development“ (liet. k. „Bendrakūros ekosistemos modeliavimas technologinės pažangos kontekste“).

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747