Akademinės etikos centras

[2018-05-14]

Gegužės 9-11 d. Ephesus (Turkija) vyko 4-oji tarptautinė konferencija "Plagiarism across Europe and Beyond". Joje AEC tyrėjos pristatė 4 pranešimus - doc. dr. Jolanta Bieliauskaitė ir dr. Natalija Valavičienė apie studentų solidarumą; Inga Gaižauskaitė ir dr. Loreta Tauginienė apie integralumo vadybą Vilniaus miesto gimnazijose; doc. dr. Alla Anohina-Naumeca (Rygos technikos universitetas, Latvija) ir dr. Loreta Tauginienė apie akademinio integralumo tvarkas valstybiniuose universitetuose; ir dr. Loreta Tauginienė apie akademinio sąžiningumo žodyno kūrimą.

AEC tyrėjos taip pat moderavo paralelines sesijas.

Kitais metais 5-oji tarptautinė konferencija "Plagiarism across Europe and Beyond" vyks Mykolo Romerio universitete - 2019 m. birželio 19-21 d.

[2018-04-30]

Balandžio 27 d. Vienoje (Austrija) vyko 2-oji tarptautinė HEIRRI konferencija "Education towards a responsible society, transforming universities through RRI". Joje buvo pristatytos ir projekto "Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovations", finansuojamo Horizon 2020 programos lėšomis, parengtų modulių magistrantams, doktorantams, administracijai ir dėstytojams išbandymo patirtys. 2017 m. rudenį AEC išbandė du modulius, skirtus doktorantams bei administracijai ir dėstytojams. Dr. Loreta Tauginienė dalinosi savo patirtimi ir įžvalgomis apie modulį doktorantams.

[2018-03-20]

Kovo 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko apskritojo stalo diskusija "Etikos infrastruktūros būklė: iššūkiai ir sprendimai". Į ją susirinko apie 40 dalyvių iš aukštųjų mokyklų, valstybės valdžios institucijų (LRV, SKVC, LMT), Lietuvos studentų sąjungos ir kitų institucijų.

Šiame renginyje klausytojai turėjo galimybę susipažinti su naujausių tyrimų rezultatais, atliktais Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos socialinių tyrimų centro tyrėjų. Jame buvo pristatyti tyrimai apie etikos infrastruktūrą Vilniaus miesto gimnazijose, mokslines praktikas doktorantūroje, mokslinės autorystės praktikas, socialinių tyrimų etikos standartų iššūkius bei universiteto etikos komitetų veiklą. Su pranešimais galima susipažinti čia.

Šią diskusiją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga ir Mykolo Romerio universitetas.

[2018-03-15]

Kovo 15 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete susirinko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos sudaryta laikinoji Akademinio sąžiningumo ir etikos darbo grupė. Šią grupę sudaro atstovai iš universitetų etikos komitetų, studentų sąjungų ir kt. Darbo grupės vadove vienbalsiai išrinkta vieneriems metams dr. Loreta Tauginienė.

[2018-03-09]

Kovo 9 d. dr. Loreta Tauginienė dalyvavo Briusleyje vykusiame susitikime dėl mokslinių tyrimų etikos ir sąžiningumo. Susitikimą organizavo Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas ir Europos mokslo vadybininkų ir administratorių asociacija (angl. European Association of Research Managers and Administrators, EARMA). Šiame susitikime vyko teminės diskusijos, dalyviai dalinosi šalies ir institucinėmis praktikomis skatinant mokslinių tyrimų etiką ir sąžiningumą.

[2018-02-12]

Vasario 12 d. dr. Loreta Tauginienė susitiko su Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 6e klasės mokiniais. Susitikimo metu ji papasakojo apie galimus etikos pažeidimus (pvz., nusirašinėjimas, plagiatas) rengiant rašto darbus mokyklose.

[2018-02-06]

Vasario 5-6 d. dr. Loreta Tauginienė dalyvavo Europos lygmens konferencijoje apie mokslinių tyrimų sąžiningumą "Why Research Integrity Matters to You" (Bona, Vokietija). Loreta skaitė pranešimą apie po Sovietų Sąjungos griūties nepriklausomybę atgavusių valstybių tyrėjų paskelbtų mokslo straipsnių atšaukimą dėl tyrėjų nesąžiningumo.

[2018-01-23]

Sausio 23 d. dr. Loreta Tauginienė dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos spaudos konferencijoje, kurioje buvo pristatytas Akademinio sąžiningumo indeksas.


Naujienų archyvas

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013