Nuotolinė konferencija „Trauma ir atsparumas: socialinės pagalbos teikimo iššūkiai ir galimybės sunkumus patiriantiems vaikams ir jų šeimoms“ - MRU
Kalendorius

Gruodžio 14
Nuotolinė konferencija „Trauma ir atsparumas: socialinės pagalbos teikimo iššūkiai ir galimybės sunkumus patiriantiems vaikams ir jų šeimoms“
14 d. 10:00 val., 14 d. 15:15 val.
Nuotolinis renginys

Pastaruosius du dešimtmečius socialinio darbo teoriniame ir praktiniame lauke stebimas vaikystėje patiriamų kompleksinių traumų supratimo ir įveikos galimybių proveržis. Atliekami tyrimai, studijos ir intervencijos, kuriomis gilinamos žinios apie vaikystėje išgyventų psichologinių traumų poveikį vaikui, šeimai, ugdymo įstaigų bendruomenėms. Atsivėrus tarpdisciplininio bendradarbiavimo galimybėms, specialistai siūlo įvairius vaikystės traumų įveikos būdus, tačiau šių metodų taikymas išlieka sudėtingas dėl vaiko ir jo šeimos individualumo, artimos vaikui aplinkos skirtumų ir ypatumų.

Kviečiame dalyvauti visus, kuriems aktualūs nagrinėjami klausimai apie vaikų ir jų šeimų patiriamus sunkumus, trauminių patirčių poveikį, atsparumo bei įveikos galimybes.

Nuotolinėje konferencijoje „Trauma ir atsparumas: socialinės pagalbos teikimo iššūkiai ir galimybės sunkumus patiriantiems vaikams ir jų šeimoms“, kurią organizuoja Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas kartu su Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija (LSDMA), bus aptariami štai šie klausimai:

Kaip sunkumai, trauminės patirtys paveikia vaiko asmenybę ir jo ateities galimybes? Kaip atpažinti ir diagnozuoti vaiko sunkumus? Kokio pobūdžio intervencija būtų paveiki vaikui ir jo aplinkai? Kokios įvairių sričių specialistų bendradarbiavimo galimybės, siekiant užauginti žalingiems aplinkos poveikiams atsparius asmenis?

Konferencijos pradžia: 2022 m. gruodžio 14 d. 10.00 val.

Jungimosi į konferenciją nuoroda bus išsiųsta į konferenciją užsiregistravusiems dalyviams konferencijos išvakarėse.

Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai (tik tiems, kurie iš anksto registravosi ir dalyvavo konferencijos dieną).

Organizacinis komitetas: Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (esdi.konferencija@mruni.eu) bei Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija (LSDMA).

Registraciją į konferenciją galima rasti čia.

Renginio programą galima rasti čia.Galerija