Renginiai

SVARBIAUSI 2017 M. MOKSLO RENGINIAI 

Data
Pavadinimas
Organizatoriai

2017 m. sausio 11 d. 
Apskritojo stalo diskusija „Mediacijos teisinio reguliavimo aktualijos ir perspektyvos Lietuvoje
Mediacijos laboratorija
2017 m. sausio 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo teismo pirmininkui Koen Lenaerts įteiktos Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro regalijos Mokslo ir inovacijų paramos centras, Tarptautiškumo tarnyba, Teisės fakultetas, Estetinio ugdymo centras
2017 m. vasario 1 d. MRU Akademinės etikos tyrimo pristatymas Akademinės etikos centras 
2017 m. vasario 21 d.  Diskusija „Kodėl interesų grupių nesimato politikoje?“  Vadybos institutas, Sveikatos tyrimų laboratorija, Viešojo valdymo laboratorija 
2017 m. vasario 21 d. Paskaita apie lietuvišką teisės terminiją

Humanitarinių mokslų institutas


2017 m. vasario 23 d. EK „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) prezidentui prof. dr. G. Buquicchio iškilmingai įteiktos Garbės daktaro regalijos

Mokslo ir inovacijų paramos centras, Tarptautiškumo tarnyba, Teisės fakultetas, Estetinio ugdymo centras
2017 m. vasario 24 d. 

Seminaras „Individualioji psichologija: konsultavimas, terapija, analizė"

Psichologijos institutas


2017 m. kovo 7-9 d.   


COST veiklos Nr. TD1306 „New Frontiers of Peer Review“ (PEERE) renginiai

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius, Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla, Teisės fakultetas
2017 m. balandžio 5 d.


Seminaras „Valstybinė kalba viešajame diskurse“

Humanitarinių mokslų institutas

2017 balandžio 12 d.

Kasmetinė mokslinė-praktinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje“ Politikos ir vadybos fakultetas
2017 m. gegužės 25-26 d.  
Europos-Azijos konferencija „Moterų ekonominis įgalinimas: vienodų sąlygų darbo pasaulyje sukūrimas“ (angl. Women‘s Economics Empowerment: Creating Equal Opportunities in the World of Work)

Mykolo Romerio universitetas, Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2017 m. gegužės 30-31 d.  Tarptautinė konferencija „Jungtinių programų akreditavimas – Bolonijos proceso gairių virsmas realybe“ (angl. Single Accreditation of Joint Programmes – Turning Bologna guideline into Reality)

Akademinių reikalų centras
2017 birželio mėn.
Kasmetinė jaunųjų mokslininkų konferencija „XXI a. iššūkiai jaunajam mokslininkui politikos, vadybos ir viešojo administravimo srityse“


Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo valdymo inovacijų laboratorija


2017 m. birželio 15-17 d.

Tarptautinė konferencija: „Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška“ Vertybių laboratorija, Humanitarinių mokslų institutas

2017 m. liepos 3-4 d. 
4-oji Tarptautinė konferencija apie socialines medijas


Socialinių technologijų laboratorija, Mokslo ir inovacijų paramos centras