Renginiai

SVARBIAUSI 2017 M. MOKSLO RENGINIAI 

2017 01 11 Apskritojo stalo diskusija „Mediacijos teisinio reguliavimo aktualijos ir perspektyvos Lietuvoje
MRU Mediacijos laboratorija
2017 01 16MRU Mokslo ir inovacijų paramos centras, Tarptautiškumo tarnyba, Teisės fakultetas, Estetinio ugdymo centras
2017 01 26Seminaras -diskusija su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru prof. dr. Bronislovu Kuzmicku „Valstybė ir filosofija amžių sankirtoje“
MRU Vertybių tyrimų laboratorija, Humanitarinių mokslų institutas
2017 02 01 

MRU Akademinės etikos tyrimo pristatymas
 
MRU Akademinės etikos centras

2017 02 21
 
Diskusija „Kodėl interesų grupių nesimato politikoje?“
 
MRU Vadybos institutas, Sveikatos tyrimų laboratorija, Viešojo valdymo laboratorija 
2017 02 21   Paskaita apie lietuvišką teisės terminiją

MRU Humanitarinių mokslų institutas

         
2017 02 23 


EK „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) prezidentui prof. dr. G. Buquicchio iškilmingai įteiktos Garbės daktaro regalijos   MRU Mokslo ir inovacijų paramos centras, Tarptautiškumo tarnyba, Teisės fakultetas, Estetinio ugdymo centras
2017 02 24  

Seminaras „Individualioji psichologija: konsultavimas, terapija, analizė“ MRU Psichologijos institutas

2017 03 7-9   


COST veiklos Nr. TD1306 „New Frontiers of Peer Review“ (PEERE) renginiai

 
MRU Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius, Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla, Teisės fakultetas
2017 04 12

Kasmetinė mokslinė-praktinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje“ MRU Politikos ir vadybos fakultetas
2017 05 03 Mokslinė-praktinė konferencija „Mediacijos sistemos plėtra Lietuvoje“, konferencija vyks LR Seimo
MRU Mediacijos laboratorija, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, LR Teisingumo ministerija, Mediatorių rūmai
2017 05 10MRU Garbės daktaro Karl A. Lamers skaitymaiMRU Politikos ir vadybos fakultetas
2017 05 11-13 Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“ MRU Psichologijos institutas
2017 05 25-26   Europos-Azijos konferencija „Moterų ekonominis įgalinimas: lygių galimybių sukūrimas darbo pasaulyje“ (angl. Women‘s Economics Empowerment: Creating Equal Opportunities in the World of Work)
MRU Lyčių tyrimų laboratorija, Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2017 05 30-31    Tarptautinė konferencija „Jungtinių programų akreditavimas – Bolonijos proceso gairių virsmas realybe“ (angl. Single Accreditation of Joint Programmes – Turning Bologna guideline into Reality) MRU Akademinių reikalų centras
2017 06 
Kasmetinė jaunųjų mokslininkų konferencija „XXI a. iššūkiai jaunajam mokslininkui politikos, vadybos ir viešojo administravimo srityse“ MRU Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo valdymo inovacijų laboratorija

2017 07 3-4 

4-oji Tarptautinė konferencija apie socialines medijas

MRU Socialinių technologijų laboratorija, Mokslo ir inovacijų paramos centras
2017 09 28Tarptautinė konferencija „Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“MRU Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas, fakultetai, institutai, Mokslo ir inovacijų paramos centras
2017 09 29Tarptautinė Tyrėjų naktisMRU Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas, fakultetai, institutai, Mokslo ir inovacijų paramos centras
2017 09Tarptautinė konferencija: „Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška“ MRU Vertybių laboratorija, Humanitarinių mokslų institutas
2017 10 16-17Tarptautinė konferencija „Etikos kūrimas akademinėje bendruomenėje ir visuomenėje: Baltijos šalių regiono praktika“ (angl. Shaping Ethics in Academia and Society: Practices in the Baltic Sea Region) MRU Akademinės etikos centras