Viešosios teisės institutas

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
Kab. V – 349, V – 355, V – 431
Tel. +370 5 271 4637 (Instituto dėstytojų)
El. paštas: vti@mruni.eu

Direktorė: prof. dr. Agnė Tvaronavičienė
Kab.: V – 348
Tel. +370 5 271 4697
El. paštas: a.tvaronaviciene@mruni.eu
Priėmimo valandos: antradienis: 13.00-17.00 val.

Vadybininkė: Kristina Bernatavičienė
Kab. IV-306
Tel. +370 5 271 4595

Mob. tel. +370 659 73283
El. paštas: vti@mruni.eu

Profesoriai emeritai

Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis, Prof. dr. Alvydas Pumputis, Prof. dr. Juozas Žilys

Afilijuotieji profesoriai

Prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, Prof. dr. Alvydas Rimantas Pauliukevičius, Prof. dr. Palmira Rudalevičienė

Profesoriai

Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Viešieji pirkimai, alternatyvus ginčų sprendimas,
mediacija, arbitražas.

Kontaktai: a.tvaronaviciene@mruni.eu, V-348 kab.

Prof. dr. Audrius Bakaveckas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, administracinio proceso teisė, viešasis administravimas.

Kontaktai: audrius@mruni.eu, V-349 kab.

Prof. dr. Darijus Beinoravičius

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisėkūra.

Kontaktai: dabein@mruni.eu, V-348 kab.

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė ir procesas, viešasis administravimas, švietimo teisė, teisinis švietimas, IT teisė (e-teisingumas ir e-valdžia), kriminalistika.

Kontaktai: eglek@mruni.eu, V-349 kab.

Prof. dr. Toma Birmontienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Konstitucinė teisė, sveikatos teisė, žmogaus teisių teisė.

Kontaktai: t.birmontiene@mruni.eu, V-431 kab.

Prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė

Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos, lyginamoji ir Europos Sąjungos administracinė teisė, administracinis procesas, teisės istorija.

Kontaktai: ieva@mruni.eu, V-349 kab.

Prof. dr. Gediminas Mesonis

Mokslinių tyrimų kryptys: Konstitucinė lyginamoji teisė, žmogaus teisės, konstitucijos įtaka ordinarinėms teisės šakoms.

Kontaktai: gedmes@mruni.eu, V-431 kab.

Prof. dr. Andrejus Novikovas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, administracinio proceso teisė, viešasis administravimas, policijos teisė, savivaldos teisė.

Kontaktai: andrejus@mruni.eu,V-349 kab.

Prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Aplinkos teisė, teritorijų planavimo ir statybų teisė, administracinė ir administracinio proceso teisė.

Kontaktai: r.markoviene@mruni.eu, V-349 kab.

Prof. dr. Vytautas Sinkevičius

Mokslinių tyrimų kryptys: Konstitucijos aiškinimas, konstitucinė justicija, parlamento teisė.

Kontaktai: v.sinkevicius@mruni.eu, V-349 kab.

Prof. dr. Algimantas Urmonas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, teisės mokslo tarpdiscipliniškumas, kriminologija, viešasis administravimas.

Kontaktai: aurmonas@mruni.eu, V-349 kab.

Prof. dr. Milda Vainiutė

Mokslinių tyrimų kryptys: Žmogaus teisės, parlamento teisė, valstybės valdžios institucijų sąranga, valstybės forma.

Kontaktai: milda.v@mruni.eu, V-431 kab.

Docentai

Doc. dr. Inga Daukšienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos konstitucinė teisė, Europos Sąjungos bendrosios rinkos teisė.

Kontaktai: dauksiene@mruni.eu, I-318 kab.

Doc. dr. Jelena Kutkauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Sveikatos teisė.

Kontaktai: jelena.kutkauskiene@mruni.eu, V-349 kab.

Doc. dr. Dovilė Sagatienė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: dovile.sagatiene@mruni.eu, V-339 kab.

Doc.dr. Ernestas Spruogis

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės taikymas ir aiškinimas, teisinis argumentavimas, teisinė ir socialiai orientuota valstybė, teisės teorija, teisės filosofija

Kontaktai: ernestas@mruni.eu V-349 kab.

Doc. dr. Juozas Valčiukas

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės teorija, konstitucinė lyginamoji teisė, lyginamoji teisė, žmogaus teisių doktrina ir jos transformacijos, Islamo teisė.

Kontaktai: vjuozas@mruni.eu, V-355 kab.

Lektoriai

Elžbieta Andruškevič

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: elzbieta.a@mruni.eu, V-349 kab.

Dr. Tomas Blinstrubis

Mokslinių tyrimų kryptys: Lyginamoji konstitucinė teisė, žmogaus teisės, konstitucinė ir administracinė justicija.

Kontaktai: t.blinstrubis@mruni.eu, V-349 kab.

Greta Česnaitytė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: greta.cesnaityte@mruni.eu, V-349 kab.

Marija Jurgelevič

Mokslinių tyrimų kryptys: Ginčai ir alternatyvūs ginčų sprendimų būdai; nemokumas ir restruktūrizavimas; statybų teisė; teisės teorija; administracinė teisė

Kontaktai: marija.jurgelevic@mruni.eu, V-349 kab.

Remigijus Kalašnykas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinis procesas, administracinių ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka

Kontaktai: remigijus@mruni.eu, V-349 kab.

Erika Pudžmytė

Mokslinių tyrimų kryptys

Kontaktaierika.pudzmyte@mruni.eu  V-349 kab.

dr. Gintaras Šapoka

Mokslinių tyrimų kryptys: Vakarų teisės tradicijos raida; Pirmosios Lietuvos Respublikos teisės paveldas.

Kontaktai: gsapoka@mruni.eu, V-349 kab.

Juta Večerskytė

Mokslinių tyrimų kryptys: Parlamento narių teisinis statusas, aukštųjų valstybės pareigūnų pašalinimas iš pareigų, žmogaus teisės ir laisvės

Kontaktai: juta_vecerskyte@mruni.eu, V-349 kab.

Dr. Gintautas Vilkelis

Mokslinių tyrimų kryptys: Valstybės tarnybos teisė , valstybės informacinių išteklių teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas

Kontaktai: givil@mruni.eu, V-349 kab.

Dr. Tomas Žilinskas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, draudimo teisė, viešieji pirkimai, verslo priežiūra, aplinkosauga

Kontaktai: tomasz@mruni.eu, V-349 kab.

Asistentai

Dmitrij Mačiugin

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė ir Europos Sąjungos privatinė teisė; konstitucinė teisė; teisės teorija

Kontaktai: dmaciugin@mruni.eu V-349 kab.

Doktorantai

Raimondas Andrijauskas

Vaidas Milius Tadas Valančius

Inesa Stolper

Alexandru Tanase Edgaras Markevičius

Neringa Virbickaitė

Jonas Čebelis Jurgita Stirblienė
  Juta Večerskytė   Leda Žilinskienė Mindaugas Verbickas
Simona Dementavičienė  Andrius Stankevičius  
Anna Komziuk  Greta Česnaitytė  
Salomėja Fernandez-Montojo Erika Statkienė Kristina Zamarytė-Sakavičienė