Tarptautinio finansavimo projektai - MRU

Tarptautinio finansavimo projektai
Projektas „Miškų valdymo optimizavimas siekiant sukurti mažai CO2 į aplinką išskiriančią, atsparaus klimato Europos ateitį“ (angl. OPTimising FORest management decisions for a low-carbon, climate resilient future in EUrope - OptFor-EU), Nr. 101060554

 

Projekto Nr. 101060554
Projekto pavadinimas: „Miškų valdymo optimizavimas siekiant sukurti mažai CO2 į aplinką išskiriančią, atsparaus klimato Europos ateitį“ (angl. OPTimising FORest management decisions for a low-carbon, climate resilient future in EUrope – OptFor-EU)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-01-01 iki 2026-12-31
Projekto vykdytojas: Meteo Romania (Rumunija)
Projekto dalies vadovas MRU: prof.dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, paulo@mruni.eu
Kiti partneriai: UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (Austrija); HELMHOLTZ-ZENTRUM HEREON GMBH (Vokietija); CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Italija); BLUEBILOBA STARTUP INNOVATIVA SRL (Italija); INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY STICHTING (Nyderlandai); UNIVERSITETET I SOROST-NORGE (Norvegija); INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA (Rumunija); SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL (Rumunija); ASOCIATIA WWF ROMANIA (Rumunija); AMBIENTA INGENIERIA Y SERVICIOS AGRARIOS Y FORESTALES SL (Ispanija); SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIO SL (Ispanija).

Santrauka: Norint pasiekti Paryžiaus susitarime nustatytą 1,5 laipsnio visuotinio atšilimo slenkstį ir iki 2050 m. įgyvendinti Europos žaliojo kurso neutralaus klimato tikslą, būtina ženkliai sumažinti antropogeninį išmetamų teršalų kiekį bei maksimaliai padidinti CO2 absorbentus. Miškai bei sengirės kaip CO2 absorbentas iš dalies kompensuoja antropogeninio išmetamo CO2 kiekio didėjimą ir yra reikšmingas klimato kaitos buferis. Priklausomai nuo miškų charakteristikų, jų valdymo bei pačios ekosistemos teikiamų paslaugų, patys miškai gali būti ne tik grynieji CO2 absorbentai, bet ir CO2 šaltiniai. Vykdant OptFor-EU projektą bus sukurta sprendimų priėmimo pagalbos sistema (Decision Support System – DSS), skirta miškų valdytojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, su galimais variantais ir būdais optimizuoti dekarbonizaciją ir kitas miško ekosistemų paslaugas (Forest Ecosystem Services – FES) visoje Europoje. Remiantis esamais duomenų šaltiniais, naujausiais miškų vertinimo rodikliais bei sąsajomis tarp klimato veiksnių, miškų atsako ir ekosistemos paslaugų, OptFor-EU sieks įgyvendinti penkis pagrindinius tikslus: (1) Pateikti atnaujintą „Miško klimato“ („Forest-Climate Nexus“) ir „Miško ekosistemos paslaugų (FES)“ aprašą; (2) Eliminuoti į galutinį vartotoją orientuotą proceso modeliavimą; (3) Įgalinti galutinius miško vartotojus priimti pagrįstus sprendimus, didinančius pateis miško atsparumą ir dekarbonizaciją; (4) Sukurti inovatyvią sprendimų priėmimo pagalbos sistema (Decision Support System – DSS) ir (5) Mažinti atotrūkį tarp skirtingų ES strateginių prioritetų, fundamentalaus mokslo bei miškų ir su mišku susijusių sektorių suinteresuotųjų šalių. Remiantis pasiūlos-paklausos metodu, projekto įgyvendinimo metodologija apjungia nuolatinį duomenų konsolidavimą, modeliavimą ir bendrą sprendimų kūrimo procesą kartu su miškų valdytojais ir kitais suinteresuotų šalių praktikais visuose Europos miškų tipuose. DSS sistema bus sukurta ir išbandyta aštuoniose atvejų analizės srityse. Bus siekiama, kad paslauga būtų paruošta naudojimui ir atitiktų TRL7 Europos lygmeniu, o parengtas sistemos perdavimo vartotojui planas padidins poveikį visuomenei ir verslui.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos HORIZON-RIA lėšų.

Projektas „Piniginis dirvožemio ekosistemų paslaugų vertinimas ir iniciatyvų investicijoms į dirvožemio sveikatą kūrimas: dirvožemio sveikatos tematikos įtraukimas į verslą ir politikos formavimo procesą“ (angl. Monetary valuation of soil ecosystem services and creation of initiatives to invest in soil health: setting a framework for the inclusion of soil health in business and in the policy making process - InBest Soil), Nr. 101091099

Projekto Nr. 101091099
Projekto pavadinimas: „Piniginis dirvožemio ekosistemų paslaugų vertinimas ir iniciatyvų investicijoms į dirvožemio sveikatą kūrimas: dirvožemio sveikatos tematikos įtraukimas į verslą ir politikos formavimo procesą“ (angl. Monetary valuation of soil ecosystem services and creation of initiatives to invest in soil health: setting a framework for the inclusion of soil health in business and in the policy making process – InBest Soil)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-01-01 iki 2026-12-31
Projekto vykdytojas: Vigo universitetas (Ispanija)
Projekto dalies vadovas MRU: prof.dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, paulo@mruni.eu
Kiti partneriai: UNIVERSIDAD DE VIGO (Ispanija); UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA (Ispanija); FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEOSUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Italija); INXENIA DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL (Ispanija); CENTRO DE VALORIZACION AMBIENTAL DEL NORTE SL (Ispanija); WAGENINGEN UNIVERSITY (Nyderlandai); FUNDACION GLOBAL NATURE (Ispanija); SVEUCILISTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET (Kroatija); LATVIJAS VALSTS MEZZINATNES INSTITUTS SILAVA (Latvija); JUNE COMMUNICATIONS SRL (Rumunija); JURRIUS ANDREAS (Nyderlandai); AGRIS SARDEGNA – AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA (Italija); ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A. (Ispanija); LGI SUSTAINABLE INNOVATION (Prancūzija); Latvijas Valsts mezzinatnes instituta „Silava” un Latvijas Lauksaimniecibas universitates valsts zinatniskas izpetes mezu apsaimniekosanas agentura „Meza petisanas stacija” (Latvija); UDEA BV (Nyderlandai); ACTYVA SOCIEDAD COOPERATIVA (Ispanija).

Santrauka: Daugiau nei pusė Europos dirvožemio, be kitų problemų, kenčia  nuo taršos, erozijos ir tankinimo problemų, o pagal klimato kaitos scenarijų ši degradacija tik dar labiau blogėja. Šiuo metu dirvožemio kokybės prastėjimas kasmet kainuoja apie 50 mlrd. eurų. Tačiau dirvožemio sveikata vis dar laikoma abstrakčia sąvoka, kuri negali būti įtraukta į finansinę veiklą ir kurią labai sunku reglamentuoti.
InBestSoil projekto tikslas yra sukurti investicijų į dirvožemio sveikatos išsaugojimą ir atkūrimą sistemą, plėtojant sveiko dirvožemio lyginant su paveikto dirvožemio ekosistemos teikiamų paslaugų ekonominio vertinimo sistemą, bei įtraukti ją į verslo modelius. Viešosioms ir privačioms organizacijoms tai suteiks ekonominę vertę jų veiksmams, susijusiems su dirvožemio sveikata, bei įgalins rengti bendras strategijas bendradarbiaujant su vietiniais suinteresuotaisiais asmenimis siekiant nacionalinių ir ES politikos ambicijų. InBestSoil pateiks duomenis, įrodymus, įrankius ir modelius, skirtus įvertinti, kaip investicijos į dirvožemio sveikatą gali prisidėti prie perėjimo prie ilgalaikio, atsparaus ir tvaraus dirvožemio naudojimo. Tyrimai bus atliekami 6 švyturiuose ir 3 gyvosiose laboratorijose – iš viso 9 tyrimų srityse, keturiuose Europos biogeografiniuose regionuose (Borealiniame, Žemyniniame, Atlanto vandenyno, Viduržemio jūros) ir įvairios paskirties žemėje (žemės ūkio, miškų, miesto, kasybos). Tai bus bendro kūrimo ir projektavimo modeliai, kuriuose atsispindės skirtingų kūrėjų požiūris, atsakingi tyrimai ir inovacijos bei atviras mokslas. Šiame 48 mėnesių projekte dalyvauja dvidešimt labai skirtingų profilių partnerių iš dešimties šalių (universitetai, mažos ir vidutinės įmonės, konsultavimo kompanijos, ūkininkai, NVO ir kt.). Tokia projekto partnerių sudėtis palengvins rezultatų sklaidą ir tarptautinį bendradarbiavimą bei paskatins įmonių, investicinių kompanijų ir viešojo administravimo institucijų investicijas į dirvožemio sveikatą visame pasaulyje.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos HORIZON-RIA lėšų.

Projektas „Mokslas apie įrodymais grįstus ir tvarius gamtos išteklių sprendimus“ (angl. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital - SELINA), Nr. 101060415

Projekto Nr. 101060415
Projekto pavadinimas: „Mokslas apie įrodymais grįstus ir tvarius gamtos išteklių sprendimus“ (angl. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital – SELINA).
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2022-07-01 iki 2027-06-30.
Projekto vykdytojas: The Leibniz University Hannover (Vokietija)
Projekto dalies vadovas MRU: prof.dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, paulo@mruni.eu
Kiti partneriai: STICHTING CAPITALS COALITION (Nyderlandai); ECOSTACK INNOVATIONS LIMITED (Malta); UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO (Italija); PENSOFT PUBLISHERS (Bulgarija); OKOLOGIAI KUTATOKOZPONT (Vengrija); ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI (Slovėnija); PANEPISTIMIO PATRON (Graikija); SPACE4ENVIRONMENT SARL (Liuksemburgas); NATIONAL INSTITUTE OF GEOPHYSICS GEODESY AND GEOGRAPHY – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (Bulgarija); UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (Ispanija); PARIS-LODRON-UNIVERSITAT SALZBURG (Austrija); UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (Rumunija); EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH (Šveicarija); VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. (Belgija); STICHTING VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (Nyderlandai); BALTIJAS VIDES FORUMS (Latvija); WCMC LBG (Didžioji Britanija); UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (Lenkija); INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT (Prancūzija); KOBENHAVNS UNIVERSITET (Danija); STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA (Norvegija); EESTI MAAULIKOOL (Estija); THE CYPRUS INSTITUTE (Kipras); WAGENINGEN UNIVERSITY (Nyderlandai); SUOMEN YMPARISTOKESKUS (Suomija); USTAV VYZKUMU GLOBALNI ZMENY AV CR VVI (Čekija); SARVISION BV (Nyderlandai); MINISTRY OF ENVIRONMENT (Slovakija); FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO (Portugalija); Agentschap voor Natuur en Bos (Belgija); COMUNE DI TRENTO (Italija); LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA (Lietuva); VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONALAS ATTISTIBAS MINISTRIJA (Latvija); South Atlantic Environmental Research Institute (Didžioji Britanija); ASSOCIACAO BIOPOLIS (Portugalija); UNIVERSITY OF HAIFA (Izraelis); Cohab Initiative Secretariat Ltd. (Airija); KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (Švedija); HRVATSKI SUMARSKI INSTITUT (Kroatija); SEAcoop STP (Italija); Macroplan Ltd. (Bulgarija); UNIVERSITE DE LA REUNION (Prancūzija); SPATIAL SERVICES GMBH (Austrija); ASPLAN VIAK AS (Norvegija); MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO (Ispanija); Denkstatt Bulgaria OOD (Bulgarija); Cooperative Wolfs Company U.A. (Olandijos Karibai).

Santrauka: Vis labiau pripažįstama biologinės įvairovės ir sveikų ekosistemų bei jų teikiamų paslaugų svarba. Buvo pradėtos politikos iniciatyvos, tokios kaip Europos Sąjungos bioįvairovės strategijos 2020 ir 2030 m., IPBES, IPCC ir CBD, skirtos biologinei įvairovei, gamtos kapitalui ir susijusioms vertybėms spręsti. Tyrimai sukūrė žinių bazę, leidžiančią geriau suprasti gamtos ir žmogaus sąveiką, kuri yra ekosistemų paslaugų (ecosystem services – ES) teikimo pagrindas. Pagrindinis susijusių veiksmų tikslas – pateikti patikimą informaciją, kurią būtų galima panaudoti siekiant paremti ekosistemų apsaugą, atkūrimą ir tvarų bei klimatui neutralų naudojimą iki 2030 m. MAES pateikė konceptualią, metodologinę ir duomenų bazę išsamiems vertinimams atlikti; įvairiais erdviniais masteliais, įskaitant visų ekosistemų paslaugų vertinimą (2020 m.) ir vertinimus Europos Sąjungos valstybėse narėse. Vis daugiau prieinama žinių ir duomenų apie skirtingus ekosistemų tipus (įskaitant saugomas ir jūrų teritorijas). Kitas žingsnis – integruoti skirtingus MAES komponentus (ekosistemos žemėlapių sudarymą, būklę, apskaitą) ir sudaryti sąlygas ekosistemų paslaugoms įsisavinti juos priimant sprendimus. Pagrindiniai iššūkiai apima biologinės įvairovės ekosistemos būklės ir ekosistemų paslaugų santykių įrodymą ir susiejimą su Europos Sąjungos politika. Konsorciumas vienija ekspertus iš visų ES valstybių narių, asocijuotų šalių ir ES užjūrio regionų su suinteresuotosiomis šalimis iš įvairių viešojo ir privataus sektorių. Konsorciumo kompetenciją sudaro pagrindiniai ekosistemų paslaugų mokslo, ekosistemų apskaitos ir mokslo, politikos ir verslo sąsajų ekspertai (ekologai, ekonomistai, socialiniai mokslininkai). Todėl įgyvendinant projektą bus pateiktos taikomos priemonės ir modeliai bei jų naudojimo gairės. Projektas pateiks realius, įrodymais pagrįstus ir suderintus ekosistemų paslaugų sprendimų priėmimo visoje Europoje atvejus, leidžiančius pakeisti dinamiką, sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą ir užtikrinti esminį ekosistemų paslaugų tvarų tiekimą ir naudojimą.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos HORIZON-RIA lėšų.

Projektas "Naujosios žiniasklaidos komunikacija ir žurnalistika dezinformacijos eroje“ (angl. „New Media Communication and Journalism in the Era of Disinformation"), Nr. FY22-BalticsMediaLit--01

Projekto finansavimo sutarties Nr. FY22-BalticsMediaLit–01
Projekto pavadinimas: „Naujosios žiniasklaidos komunikacija ir žurnalistika dezinformacijos eroje“ (angl. „New Media Communication and Journalism in the Era of Disinformation“).
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2022-03-01 iki 2023-04-30.
Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas
Projekto vadovas: Rūta Latinytė, ruta_latinyte@mruni.eu

Santrauka: projekto tikslas – Mykolo Romerio universitete sukurti „Žurnalistika dezinformacijos eroje“ (angl. Journalism in the Era of Disinformation) kursą, skirtą ateities žiniasklaidos profesionalams, kuris taip pat galėtų būti kaip laisvai pasirenkamasis kursas ir kitų sričių studentams, besigilinantiems į dezinformacijos temas šiame skaitmeniniame amžiuje. Turi būti užtikrinta galimybė etninių mažumų bei pažeidžiamų grupių atstovams, kurie yra ypatingai jautrūs dezinformacijai bei propagandai, įsitraukti į šį kursą. „Žurnalistikos dezinformacijos eroje“ mokymų kurso tikslas – ne tik išugdyti geresnius žurnalistus, bet ir siekti, kad jie taptų žiniasklaidos raštingumo ugdytojais ir propaguotojais. Mokymai suteiks galimybę studentams susipažinti, kaip dezinformacija, manipuliacija informacija, neapykantos kalba ir pan. neigiamai veikia auditoriją ir verčia priimti tam tikrus sprendimus. Kurso metu bus remiamasi „išmokite atpažinti“(„Learn to Discern (L2D)“) metodika, požiūriu ir įrankiais.

Projektas finansuojamas JAV valstybės departamento Demokratijos, žmogaus teisių ir darbo biuro (US State Department Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL)) pagal „Media Literacy in the Baltics“ programą.

Projektas "3AC - Active Ageing Academic Certificate: Towards a European university course dedicated to older learners" - Nr. 2021-2FR01-KA210-ADU-000049770

Projekto finansavimo sutarties Nr. 2021-2FR01-KA210-ADU-000049770

Projekto pavadinimas: „3AC – Aktyvaus senėjimo akademinis sertifikatas: Europos universitetinio kurso, skirto vyresnio amžiaus besimokantiesiems, kūrimas” (angl. Active Ageing Academic Certificate: Towards a European university course dedicated to older learners)

Projekto vadovė: dr. Jolanta Pivorienė

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2022-03-01 iki 2023-07-01

Projekto tikslasaktyvinti vyresnio amžiaus žmones įtraukiant į jų poreikius atliepiančias edukacines veiklas.

Projekto koordinatorius – Lilio universitetas (Prancūzija)

Projektas finansuojamas Erasmus+ Small-Scale partnerships in adult education programos lėšomis.

Daugiau informacijos jau netrukus.

 

Projektas "Enhancing proficiency of insolvency practitioners in applying EU law and fostering trust and understanding of European judicial culture via participatory training approach and blended learning" - Nr. 101046643

 

InsolEuPro – Praktikuojančių bankroto specialistų gebėjimų taikyti ES teisę gerinimas ir pasitikėjimo Europos teismų kultūra bei jos supratimo skatinimas taikant dalyvaujamąjį mokymo metodą ir mišrųjį mokymąsi (angl. Enhancing proficiency of insolvency practitioners in applying EU law and fostering trust and understanding of European judicial culture via participatory training approach and blended learning),  Nr. 101046643

Projekto vadovė: dr. Salvija Mulevičienė

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2022 m. gegužės 1 d.- 2024 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas – remti tikslinius nemokumo specialistų mokymus apie ES teisės įgyvendinimą praktikoje, supažindinti juos su ES teisės teikiamomis galimybėmis ir padėti jiems pasitikėti vieni kitais, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir bylos būtų veiksmingesnės. Projekto tikslas – parengti ir rengti naujoviškus mišrius mokymo kursus, pritaikytus konkretiems nemokumo specialistų poreikiams ir kiekvienos ES valstybės narės poreikiui turėti aukštos kvalifikacijos nemokumo specialistų bendruomenę, kuri galėtų prisidėti prie veiksmingo ES teisės įgyvendinimo nemokumo srityje, ypač restruktūrizavimo (oficialaus ir neoficialaus), naujos pradžios ir teisinės valstybės principo laikymosi ES.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su Lietuvos, Latvijos ir Čekijos universitetų atstovais: nemokumo administratorių asociacijomis bei LT ir Latvijos valstybinėmis nemokumo valdymo tarnybomis.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą JUST-2021-JTRA.

Projektas "Higher Education Learning Community for Inclusion" - Nr. 2021-1-ES01-KA220-HED-000023320

Projekto vadovė: dr. Inga Juknytė Petreikienė

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2022 m. vasario 28 d. – 2025 m. vasario 27 d.

Projekto koordinatorius – Salamankos universitetas

Projekto tikslas – Skatinti nediskriminavimo principus ir bendrąsias Europos vertybes aukštajame moksle, stiprinti ryšius tarp įvairių šalių universitetų ir rengti įtraukiantį ir novatorišką turinį, kuris padėtų kovoti su ksenofobijos ir rasizmo apraiškomis bei kitomis netolerancijos formomis, su kuriomis susiduria Europa.

Projektu bus siekiama:

1.Sukurti Europos lygmens aukštojo mokslo mokymosi bendriją, skirtą integracijai (HELCI), kuri apimtų visas universitetų tarnybas ir mokslinių tyrimų grupes, besidominčias šia tema, siekiant aptarti ir parengti turinį, kuris suteiktų įvairovės valdymo įgūdžių tiek administraciniam, tiek dėstytojų personalui.

2. Parengti, patvirtinti ir dalytis naujovišku turiniu, rengiant 4 MOOC (masinius atviruosius internetinius kursus), skirtus dėstytojams, mokslo darbuotojams ir administracijos darbuotojams, taip pat magistrantams ir doktorantams, nediskriminavimo, kultūrinės, emocinės ir seksualinės įvairovės bei lytinės tapatybės temomis. Bus skatinamas visos universiteto bendruomenės dalyvavimas kuriant turinį, kurio išorinis poveikis visuomenei yra labai svarbus.

3. Sukurti vadovą ir veiksmų planą „Europos universitetai už įtrauktį ir nediskriminavimą”, kuriame būtų skleidžiama patirtis, perduodamas modelis ir MOOC ir nustatomas planas, kaip įtraukti universitetų turinį, susijusį su Europos vertybėmis, į Europos mokymo tinklą.

Projektas finansuojamas Erasmus+ KA2-Cooperation Partnerships programos lėšomis.

Projektas "Governance & Administration of Leisure and Sports International Master" - Nr. 101050239

Projekto pavadinimas – „Laisvalaikio ir sporto valdymas ir administravimas” (jungtinė magistrantūros studijų programa).

Projekto partneriai: International University of Health, Exercise & Sports SA, Liuksemburgas; Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Torunu – Lenkija; Universidade de Lisboa – Portugalija; Université de Lille – Prancūzija.

Projekto vadovė: prof. dr. Vilma Čingienė

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos – tai aukšto lygio integruotos tarptautinės studijų programos, už kurias skiriama 60, 90 arba 120 ECTS kreditų ir kurias įgyvendina tarptautinis įvairių šalių mokslo ir studijų institucijų konsorciumas. Ši unikali magistrantūros programa skirta patenkinti studentų, kaip būsimų specialistų, poreikius keliose sporto, vadybos ir aktyvaus laisvalaikio srityse. Didėjanti sporto ekonominė, politinė ir socialinė reikšmė bei sporto organizacijų internacionalizacija sukuria atitinkamą profesionaliai gerai parengtų sporto vadybininkų poreikį.

Projekto tinklapis – https://master-goals.eu/

 

Projektas "NIILS - New Approaches for Inclusive Informal Learning Spaces" - Nr. 2021-1-AT01-KA220-HED-000032122

Projekto pavadinimas: Naujas požiūris į įtraukias neformalaus mokymosi erdves (ang. NIILS – New Approaches for Inclusive Informal Learning Spaces)

Projekto Nr.: 2021-1-AT01-KA220-HED-000032122

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. sausio 1 d. – 2024 m. birželio 30 d.

Projekto koordinatorius: Danube University Krems, Austrija (Universität für Weiterbildung Krems)

Projekto dalies vadovas MRU: dr. Monika Mačiulienė

Kiti partneriai: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Germany); Akdeniz University (Turkey); Sapienza University of Rome (Italy).

Projekto tikslas: skatinti įtraukią ir technologiškai inovatyvią neformalią ir netradicinę mokymosi aplinką aukštojoje mokykloje, palankią besimokančiųjų gerovei. Projekto rezultatai: Neformaliojo mokymosi erdvių žemėlapių platformos sukūrimas; Mokymosi bendruomenes studentams, dėstytojams ir universiteto administracijai sukūrimas.

Projektas finansuojamas Erasmus+ KA2-Cooperation Partnerships programos lėšomis.

Projektas - "Spiritus Loci – A Place to Reborn" - Nr. 1682767

Projekto Nr. 1682767              
Projekto pavadinimas: „Spiritus Loci – A Place to Reborn”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-07-03 iki 2023-02-28.
Projekto vykdytojas: COMITATO REGIONALE UNPLI LAZIO (Italija). 
Projekto dalies vadovė MRU: prof. dr. Irena Žemaitaitytė.
Kiti partneriai: Speha Fresia Società Cooperativa (Italija), Synergeio Mousikou Theatrou Astikimi Kerdoskopiki Etaireia (Graikija), Leibniz University Hannover (Vokietija), The Centre for Educational Research and Innovation (Bulgarija).
Santrauka: Nuo paskutinio 2019 m. Eurostato leidinio kultūros tema sužinojome, kad 2015 m. beveik du trečdaliai (64 %) vyresnių nei 16 metų gyventojų per pastaruosius metus dalyvavo bent vienoje kultūrinėje veikloje, daugiau nei trečdalis (35 %) užsiima menine veikla, o brandesnio amžiaus gyventojai (65-74 metų) mieliau lanko kultūros objektus, užuot dalyvavę gyvuose pasirodymuose ar ėję į kiną. Dėl pandemijos daug kas pasikeitė. Judumą ribojančios priemonės, griežti renginių saugumo standartai, taikomi esant, lėmė spektaklių veiklos žlugimą, dėl to iškilo pavojus milijonams darbo vietų, kultūros įmonių ir asociacijų egzistavimui. Šis būdas leidžia vietoje įgyti veiksmingos bendradarbiavimo praktikos, pagrįstos tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi, kuri vietos lygmeniu sustiprins integruotus teritorinius tinklus, prisidės prie kartų mokymosi galimybių sklaidos, mūsų atveju orientuotos į atsakingesnį materialių ir nematerialių kultūros išteklių, gamtinių ir aplinkosauginių, istorinių ir kultūrinių, naudojimą. Tarp netiesioginių naudos gavėjų siekiame pritraukti jauną auditoriją ir visus tuos, kurie nepatenkinti dabartine kultūrine pasiūla, kartais, kaip Larisos senovinio teatro atveju, apnuoginančia senovės Graikijos tradicijas.
Keturiose šalyse (IT, LT, EL, DE) dalyvaus jaunimas ir suaugusieji, norintys leistis į kultūrinės raiškos kelionę, realią ir virtualią, „savo vietose” per pirmąjį pažinimo ir įsisavinimo etapą, antrąjį raiškos praktikos etapą, atvirą visuomenei ir bendruomenei, kad rastų sintezę padidėjusiame suvokime apie meninę veiklą kaip kelią į dalyvavimą ir maistą socialinei sanglaudai. Kiti du partneriai (IT ir BG) pasitelks meno ir kultūros, pramogų, informatikos ir multimedijos produkcijos, suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo sričių ekspertus. Trys temos: kūrybiškumas ir kultūra; Tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautiniai santykiai, vystomasis bendradarbiavimas; Tarpkultūrinis / tarpgeneracinis švietimas ir mokymasis (visą gyvenimą).

Siekiamas rezultatas: Be Speha Fresia atlikto stebėsenos veiklos kokybės vertinimo, MRU parengs išsamų kiekybinių ir kokybinių rodiklių rinkinį kiekvienam siūlomam intelektiniam pasiekimui, planuojamiems multiplikaciniams renginiams, mokymų įgyvendinimui, sklaidai ir tolesniam panaudojimui. Šie rodikliai bus pasiūlyti poveikio vertinimo plane, o 12-tą ir 24-tą mėnesiais MRU atliks poveikio vertinimą, numatydamas parengti internetinius klausimynus ir parengti dvi ataskaitas su gautų atsiliepimų santrauka – tarpinę ir galutinę.

Projektas "Intercultural Education in the Age of Distance Learning" - Nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-095276

Projekto vadovė: dr. Gražina Čiuladienė

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2021 m. liepos 3 d. – 2023 m. vasario 28 d.

Projekto koordinatorius – WSB university (Akademia WSB Dąbrowa Gornicza).

Projekto tikslas –  siekiama suteikti kokybišką išsilavinimą migrantų vaikams, aprūpinant švietimo darbuotojus naujoviškomis priemonėmis, kurios padės padidinti migrantų vaikų ilgalaikės socialinės integracijos galimybes priimančiojoje šalyje.

Konkretus projekto rezultatas bus e. mokymosi platformos, kurioje bus pateikta medžiaga, apibūdinanti novatoriškus mokytojų darbo su vaikais iš migrantų šeimų metodus, sukūrimas. Prieš rengiant šią medžiagą bus atlikta empirinė poreikių, lūkesčių, teisinių ir kultūrinių normų, susijusių su tarpkultūrinio ugdymo įgyvendinimu pradinėse mokyklose Lenkijoje, Suomijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, analizė. Kartu planuojama parengti mokytojų ir pedagogikos studentų kompetencijų, susijusių su imigrantų vaikų ugdymu, tobulinimo strategiją. Projekte dalyvaujantys pedagogikos studentai už savo indėlį gaus 5 ETCS kreditus.

Projektas finansuojamas Erasmus+ Strategic Partnership in Higher Education Sector (KA226) programos lėšomis.

Projektas "Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa (AGOPOL)" - Nr. 313626

Projekto vadovė: dr. Aurelija Pūraitė

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2021 m. balandžio 1 d. – 2024 m. kovo 31 d.

Projekto koordinatoriusWork Research Institute (AFI)

Projekto tikslas – šio projekto metu bus kaupiamos žinios apie tai, kaip dirbtinio intelekto pažanga formuoja policijos veiklą įvairiose kultūrinėse, politinėse, teisinėse ir ekonominėse aplinkose. Policijos departamentai visame pasaulyje diegia dirbtinį intelektą (DI), kad padėtų priimti sprendimus nusikaltimų ir netvarkos prevencijos srityje. Skaitmeninių technologijų naudojimas ir didėjantis privačių saugumo, technologijų ir konsultacijų bendrovių vaidmuo keičia policijos veiklą ir būdus, kuriais užtikrinama socialinė tvarka ir saugumas, vykdoma teisė, užkertamas kelias nusikaltimams ir jie tiriami. Tačiau šis vykstantis radikalus policijos veiklos kultūrų virsmas yra mažai suprantamas. Siekdamas tai pakeisti, AGOPOL subūrė 15 pripažintų mokslininkų ir tyrėjų komandą iš kultūros ir teritorijų studijų, antropologijos, kriminologijos, sociologijos, istorijos, literatūros ir teisės sričių. Projektas grindžiamas kokybiniais ir etnografiniais policijos veiklos tyrimais Norvegijoje, Rusijoje, Indijoje, Brazilijoje ir Pietų Afrikoje. Remdamiesi šiais atvejais analizuosime globalią policijos veiklos kultūrinę transformaciją, kuri yra tarpusavyje susijusių duomenų apdorojimo, sekuritizavimo ir saugumo komercializavimo procesų padarinys. Atlikta analizė atskleis įvairias algoritminio valdymo pasekmes visuomenei, policijos pajėgoms ir tiems, kurių atžvilgiu vykdoma policija: nuo žinių kultūros ir organizacijų transformacijos iki algoritminio neteisingumo ir jo poveikio teisėtumui bei visuomenės pasitikėjimui. Planuojama parengti lyginamąją tarpkultūrinę policijos, kaip globalaus skaitmenizuoto projekto, analizę.

Projektas finansuojamas Norvegijos mokslo tarybos lėšomis.

Daugiau apie projektą – https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/agopol

Projektas "Digital Pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities (DIAL4U)“ - Nr. 2020-1-FR01-KA226-HE-095526

 

 

 

 

Projekto Nr. 2020-1-FR01-KA226-HE-095526            
Projekto pavadinimas: „Digital Pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities (DIAL4U)“
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-06-01 iki 2023-05-31                       
Projekto vadovė: dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė
Projekto koordinatorius: University of Lille, kiti partneriai – Europa-Universität Viadrina Frankfurt; Malmö University; University of Minho; Babes Bolyai University; University of Wrocław; Jaume I University.

Santrauka: The COVID-19 crisis and the unplanned shift to online content has given an unprecedented push to digital teaching and learning practices. But it has exposed the gap for digital technologies to fully support high-quality and inclusive education. It has also negatively affected planned activities under the Erasmus+ programme, and DIAL4U aims at facilitating the evolution of learning/teaching online in a key discipline supported by Erasmus: foreign languages.
      This situation requires our full attention as language acquisition mainly takes place through interaction and usage. Following a trend developed even before the extreme context of the pandemic crisis, learners have developed new strategies to keep on practicing and have used an increasing number of external language apps. This relates to the broader crucial question of the integration of informal learning in language education: How to take into account language practice outside the classroom walls? Many aspects of language learning development remain “invisible”: the learners develop informal practice and are hardly aware that it could support their formal learning. At the same time, teachers ignore some practices that are part of the learners’ biography, with no transfer to the classroom context.
      The project’s goals is to co-develop an innovative approach and digital tools in order to: facilitate mediation in all dimensions of the language learning process (taking into account both formal and informal situations); build capacity and autonomy of all language-learners ; develop or upgrade the digital/blended pedagogy competence of language educators ; facilitate the recognition and validation of knowledge, skills and competences.
      Overall, the DIAL4U project will contribute to taking up digital technologies and open pedagogies in language teaching and learning. This will be reached through motivating and recognising the students’ and teachers’ skills, including the use of Open Educational Resources. The acquired results will be transferable, easy to share and verifiable at a distance, hanks to open badges, micro-credentials, stored in Europass and in the European Blockchain Service Infrastructure (EBSI).
      These goals will follow 4 steps, developed through the Intellectual Outputs:
(1) Analyse informal and formal online language learning/teaching and provide a database to support language learning mediation.
(2) Develop virtual reality and gamification for inclusion and language Learning Interaction
(3) Enhance multimodal language learning and teaching material to develop autonomy
(4) Allow recognition and validation of non-formal and informal language Learning Process through badges and micro-credentials

      The variety of educational and cultural backgrounds of the 8 partners provides a scientific validity and offers complementary competences for a multilingual collaboration. The answer to the problems raised cannot be found individually at the national level but rather at the European level, with representatives from 8 different countries and 10 languages.
      The learners will leave university, ready for a lifelong learning process to be continued independently, equipped with effective tools ready to apply to their professional career.
      The four intellectual outputs will be jointly coordinated by two universities. The other partners will take an active part in the implementation of the intellectual outputs by providing their expertise to perform the tasks identified. Throughout the project, several events will contribute to collaborative work, develop testing and then dissemination.
      The DIAL4U consortium members will be working closely and openly throughout the project in order to achieving the following results:
– share the best practices in teaching and learning methods in foreign languages, and adapting existing open educational resources.
– design open badges dedicated to language learning and addressing particularly the informal aspect of the activities and providing links between the learning/teaching process to issue well accepted certificates / badges.
– collaborate on a collection of open badges in an open database
– issue the open badges within the European Blockchain Service Infrastructure.
– disseminating within their own networks the results of the project and through national and European associations of language centers together with institutional dissemination.
      The synergy of the partnership will lead to the official recognition of language competences at European level and this project is an essential step towards that goal.

Projektas „Europos jungtinio magistro Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu programa (ESWOCHY)“ (angl. European Joint Master Degree in Social Work with Children and Youth) - Nr. 619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MO

Projekto Nr. 619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MO              
Projekto pavadinimas:Europos jungtinio magistro Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu programa”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-15 iki 2026-11-14.
Projekto vadovė: dr. Raminta Bardauskienė.
Konsorciumo partneriai: Rigas Stradina Universitate (Latvija), Katolicka Univerzita v Ruzomberku (Slovakija), Instituto Universitario de Lisboa (Portugalija).
Santrauka: Mykolo Romerio universitetas yra pirmoji aukštojo mokslo institucija Lietuvoje, gavusi finansavimą „Erasmus Mundus“ jungtinėms magistrantūros studijoms organizuoti.
Programos tikslas – ugdyti aukštos asmeninės ir profesinės socialinio darbo kompetencijos specialistus, gebančius būti lyderiais dirbant tarptautiniu ir tarpkultūriniu lygmeniu su vaikais ir jaunimu bei atliekant  lyginamuosius tyrimus, analizuojant vaikų ir jaunimo situaciją ir iššūkius.
Programos trukmė yra 2 metai (120 ECTS). Teorinis studijų blokas skirtas įgyti žinių apie nacionalines ir Europos vaikų ir jaunimo politikos tendencijas, žmogaus teises ir žmonių įvairovę, planavimą, koordinavimąbeinaujovių socialinių paslaugų srityje diegimą;metodus padedant jaunimui įveikti socializacijos sunkumus; efektyvų socialinio darbo su įvairiomis jaunimo grupėmis organizavimą, karjeros orientavimą ir savirealizaciją. Taip pat akcentuojamos tarpkultūrinės kompetencijos, kaip antai tarpkultūrinis tarpininkavimas, užtikrinantis skirtingų etninių grupių dialogą, įgalinant visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, švietimą apie kitas kultūras. Tai padeda išplėsti studentų gebėjimus dirbti su vaikais ir jaunimu tarptautinėje, daugiakultūrėje perspektyvoje. Išskirtinis dėmesys skiriamas skaitmeninių technologijų taikymui socialiniame darbe ir studentų verslumo įgūdžiams. Mokslinė tiriamoji praktika yra neatsiejama studijų proceso dalis, siekiant padėti studentams integruoti teorijas, moksliniais tyrimais pagrįstas žinias ir praktinio socialinio darbo strategijas bei įgūdžius, vykdant įvairias socialinio darbo su vaikais ir jaunimu veiklas, ugdant jautrumą ir pagarbą kultūrų įvairovei bei suteikiant galimybę studentams rinkti duomenis magistro darbui. Kiekvieną semestrą studentai studijuos skirtinguose konsorciumo universitetuose: 1 semestras Mykolo Romerio universitete (LT), 2 semestras Rygos Stradinš universitete (LV), 3 semestras CU (SK) ir 4 semestras ISCTE-IUL (PT).
Siekiamas rezultatas: Programos turinys (dalykai) apima svarbiausias socialinio darbo su vaikais ir jaunimu sritis, jungiančias socialinio darbo mikro, mezo ir makro lygmenis. Dalykai organizuojami atsižvelgiant į kiekvieno universiteto stiprybę. Kiekvieną dalyką bendrai dėstys bent du dėstytojai iš konsorciumo universitetų, taip pat numatyta įtraukti kviestinius dėstytojus iš įvairių užsienio universitetų bei socialinio darbo praktikus. Konsorciumo dėstytojai planuoja kartu organizuoti konferencijas ir kitus mokslinius renginius, rengti bendras publikacijas.

Projekto tinklapis: https://eswochy.eu/news/

Projektas „Digi-Ageing – skaitmeninis vyresnio amžiaus žmonių aktyvinimas vienišumo įveikai" (angl. Digi-Aging – overcoming Loneliness) - Nr. 2020-1-AT01-KA202-0780804

Projekto Nr. 2020-1-AT01-KA202-0780804               
Projekto pavadinimas:Digi-Ageing – skaitmeninis vyresnio amžiaus žmonių aktyvinimas vienišumo įveikai (angl. Digi-Aging – overcoming Loneliness)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2023-07-31.
Projekto vykdytojas: Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH (Austrija). 
Projekto dalies vadovė MRU: Agata Katkonienė.
Kiti partneriai: UMIT- Private Universität Für Gesundheitswissenschaften, Medizinischeinformatik und Technik GMBH (Austrija), AGECARE (CYPRUS) LTD (Kipras), Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella (Italija), Asociacion Caminos – Asociacion Para El Intercambio Educacion Y Desarrollo Social (Ispanija), University of Cyprus (Kipras).
Santrauka: Projekto tikslas padėti vyresnio amžiaus žmonėms, globėjams ir paslaugų teikėjams, ir rasti sprendimus, kaip pasitelkiant specialius mokymus, konsultacijas ir skaitmenines priemones užkirsti kelią bei įveikti vienišumą. Vienišumas yra plačiai pripažįstama kaip viena iš svarbiausių ir įsitvirtinusių problemų, su kuriomis susiduria mūsų senėjanti visuomenė, ir tai patvirtina COVID-19 krizė. Socialinė izoliacija pandemijos metu sukelia etinę dilemą, ypač institucionalizuotiems vyresnio amžiaus žmonėms, imamasi aktyvių priemonių, kad sumažintų infekcijos riziką, tačiau vienišumas yra dažnas atsakas į emocinę, socialinę ir egzistencinę izoliaciją. Vienišumo poveikis taip pat turi neigiamą poveikį sveikatai. Vienišumas yra neigiama emocija, susijusi su suvokiamu atotrūkiu tarp esamų ir norimų santykių.
Partneriai iš 5 šalių (Austrija, Ispanija, Italija, Kipras ir Lietuva) subūrė 7 organizacijų, turinčių ilgametę patirtį dirbant su vyresnio amžiaus žmonėmis partnerystę, siekiant atskleisti holistinį požiūrį į vienišumą ir sukurti priemones vienišumui atpažinimui bei įveikai.
Siekiamas rezultatas: Pagrindiniai projekto intelektiniai rezultatai:
1. Partnerių šalių apie vienišumą tyrimas;
2. Vienišumo prevencijos tinklai ir rekomendacijos politikai;
3. Skaitmeninė diagnostikos priemonė vienišumui nustatyti;
4. Skaitmeninė vienišumo prevencijos priemonė;
5. Vienišumo prevencijos mokymų programos.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Digitised Education of Parents for Children Protection (DEPCIP)" - Nr. 2019-1-TR01-KA204-077577

Projekto Nr. 2019-1-TR01-KA204-077577              
Projekto pavadinimas:Digitised Education of Parents for Children Protection (DEPCIP)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-09-01 iki 2022-02-28.
projekto vykdytojas: Kutahya Dumlupinar Universitesi (Turkija).
Projekto dalies vadovė MRU: doc. dr. Jolanta Pivorienė.
Kiti partneriai: Hellenic Mediterranean University (Graikija), Universita Degli Studi di Milano-Bicocca (Italija), M&M Profuture Training S. L. (Ispanija), Kutahya Provincial Directorate of Family, Work and Social Services (Turkija).
Asocijuotas partneris: Kutahya Bar Association (Associated Partner) (Turkija).
Santrauka: Projekto tikslas – ugdyti su vaikais dirbančių žmonių kompetencijas, vykdyti mokymus, kad vaikai būtų apsaugoti nuo prievartos ir nepriežiūros.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Law, Science and Technology Joint Doctorate: Rights of the Internet of Everything (LAST-JD-RIoE)" - Nr. 814177

Projekto Nr. 814177               
Projekto pavadinimas:Law, Science and Technology Joint Doctorate: Rights of the Internet of Everything (LAST-JD-RIoE)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2019-04-01 iki 2023-03-31.
Projekto vykdytojas: Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Italija).
Projekto dalies vadovas MRU: prof. dr. Mindaugas Kiškis.
Kiti partneriai: Università Degli Studi Di Bologna (UNIBO) (Italija), Università Degli Studi Di Torino (UNITO) (Italija), Université Du Luxembourg (UL) (Luxembourg), Universitat Autònoma De Barcelona (UAB) (Ipanija), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Centre for IT and IP Law (Belgium), Leibniz Universität Hannover (LUH), Institut Für Rechtsinformatik (Vokietija), University Of Vienna (UNIVIE), Centre For Computers And Law (Austrija), Universidad Politécnica De Madrid (UPM) (Ispanija) ir kt.
Santrauka: Tai 3 metų tarpdisciplininė doktorantūros programa, leidžianti studentams įgyvendinti novatoriškus mokslinių tyrimų projektus bendradarbiaujant su pramonės, tarptautiniais ir vyriausybiniais partneriais visoje Europoje.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Establishment of The Rectors Conference in Azerbaijan (ECAR)"

Projekto pavadinimas:Establishment of The Rectors Conference in Azerbaijan (ECAR)”.

Projekto vadovė: doc. dr. Inga Juknytė-Petreikienė. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 15 d. iki 2024 m. sausio 14 d.
Projekto partneriai: Koordinatorius – Baku Business University (Azerbaijan), kiti partneriai – CPU – French rectors conference (Prancūzija), CRUP The Council of Rectors of Portuguese Universities (Portugalija), EFMD – International association of business schools, CIEP – France Education International (Prancūzija), Baku Higher Oil School/BHOS (Azerbaidžanas), Baku Eurasian University/BAAU (Azerbaidžanas), Khazar University (Azerbaidžanas), Azerbaijan University of Languages/AUL (Azerbaidžanas), Lankaran State University /LSU (public) Azerbaijan State University of Culture and Arts  (Azerbaidžanas), Nakhchivan University (NU)  Azerbaidžanas), Azerbaijan State Pedagogical University /ASPU  (Azerbaidžanas), Azerbaijan Technical University /AzTU  (Azerbaidžanas), Azerbaijan Technological University /UTECA  (Azerbaidžanas), Azerbaijan University / AU  (Azerbaidžanas), Odlar Yurdu University  (Azerbaidžanas), Azerbaijan Turism and Managament University (Azerbaidžanas), Baku Engineering University (Azerbaidžanas).

Projekto tikslas – įsteigus Rektorių konferenciją, skatinti glaudų nacionalinių universitetų ir sprendimų priėmėjų bendradarbiavimą ir tinklaveiką. Tačiau įgyvendinimui pasirinktas metodas apima bendradarbiavimo su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis sistemą, daugiausia dėmesio skiriant švietimo poreikiams. Atitinkamai šio projekto tikslinės grupės yra aukštojo mokslo institucijos (aukštųjų mokyklų vadovai, studentai, dėstytojai ir administracija bei sprendimų priėmėjai) ir sprendimų priėmėjai (vyriausybė, ministerijos, Mokslų akademija Pirmąją grupę sudaro, o antrąją – vyriausybė, ministerijos, Mokslų akademija) Šis projektas orientuotas būtent į visų šalių suartinimą sukuriant vidinę tinklo sistemą. Pagrindinė veiklos, kuri bus vykdoma viso projekto metu, sritis apima projekte atrinktų aukštųjų mokyklų gebėjimų stiprinimo iniciatyvas.

Projektas finansuojamas Erasmus+ Capacity building in higher education veiksmo lėšomis

Projekto Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Projekto pavadinimas:Ekonomikos kaip darnaus Ukrainos ir Tadžikistano plėtros elemento skaitmeninimas (DigEco) (angl. Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan)”.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-15 iki 2023-11-14.

Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas.

Projekto vadovas: prof. dr. Žaneta Simanavičienė.

Kiti partneriai: Admiral Makarov National University Of Shipbuilding (Ukraina), Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University (Ukraina), Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University (Ukraina), Pryazovskyi State Technical University (Ukraina), Zhytomyr Polytechnic State University (Ukraina), Ministry Of Digital Transformation Of Ukraine (Ukraina), Ltd «Company M-Master», Vinnytsia City Organization For Social Development And Formation Of Certain Vulnerable Categories Of Youth Parostok (Ukraina).

Projekto tikslas: Skaitmeninės ekonomikos diegimas Ukrainos ir Tadžikistano aukštojo mokslo procese, paremtas tarptautine švietimo 4.0 praktika Ukrainos ir Tadžikistano ekonomikos darniam vystymuisi užtikrinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojama iki 2023 m. gruodžio mėn. modernizuoti esamas mokymo programas, įgyvendinant daugiadalykę Skaitmeninės ekonomikos magistrantūros studijų programą Ukrainoje ir Tadžikistane; sudaryti galimybes inkliuziniam ugdymui dirbtinio intelekto srityje; į ugdymo procesą įtraukti suinteresuotąsias šalis.

Projekto tinklapis: http://dig2eco.eu/

Projektas „Ekonomikos kaip darnaus Ukrainos ir Tadžikistano plėtros elemento skaitmeninimas (DigEco)" (angl. Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan" - Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Projekto Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Projekto pavadinimas:Ekonomikos kaip darnaus Ukrainos ir Tadžikistano plėtros elemento skaitmeninimas (DigEco) (angl. Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan)”.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-15 iki 2023-11-14.

Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas.

Projekto vadovas: prof. dr. Žaneta Simanavičienė.

Kiti partneriai: Admiral Makarov National University Of Shipbuilding (Ukraina), Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University (Ukraina), Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University (Ukraina), Pryazovskyi State Technical University (Ukraina), Zhytomyr Polytechnic State University (Ukraina), Ministry Of Digital Transformation Of Ukraine (Ukraina), Ltd «Company M-Master», Vinnytsia City Organization For Social Development And Formation Of Certain Vulnerable Categories Of Youth Parostok (Ukraina).

Projekto tikslas: Skaitmeninės ekonomikos diegimas Ukrainos ir Tadžikistano aukštojo mokslo procese, paremtas tarptautine švietimo 4.0 praktika Ukrainos ir Tadžikistano ekonomikos darniam vystymuisi užtikrinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojama iki 2023 m. gruodžio mėn. modernizuoti esamas mokymo programas, įgyvendinant daugiadalykę Skaitmeninės ekonomikos magistrantūros studijų programą Ukrainoje ir Tadžikistane; sudaryti galimybes inkliuziniam ugdymui dirbtinio intelekto srityje; į ugdymo procesą įtraukti suinteresuotąsias šalis.

Projekto tinklapis: http://dig2eco.eu/

Projektas „Ekonominis savanoriškos veiklos sporte aspektas (EVIS)" (angl. Economic dimension of volunteering in sport) - Nr. 613227-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SCP

Projekto Nr. 613227-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SCP
Projekto pavadinimas:Ekonominis savanoriškos veiklos sporte aspektas (EVIS) (angl. Economic dimension of volunteering in sport)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-01-01 iki 2022-12-31.
Projekto vykdytojas: Kroatijos Olimpinis komitetas.
Projekto dalies vadovė MRU: prof. dr. Vilma Čingienė.
Kiti partneriai: SportsEconAustria Institute for Sport Economy (Austrija), Central State Office for Sport (Kroatija), Institute of Economic Structures Research (Vokietija), Papageorgiou University Hospital (Graikija), HAN University of Applied Sciences (Nyderlandai), Public University of Navarre (Ispanija), Sheffield Hallam University, SIRC (UK).
Santrauka: Projekto tikslas – parengti savanoriškos veiklos sporte ekonominio poveikio vertinimo metodiką, skirtą apklausai ES atlikti. Šių apklausų rezultatų pagrindu, bus formuojamos rekomendacijos politikos atstovams. 
Siekiamas rezultatas: parengta metodika ir dvi regioninės konsultacinės konferencijos.

Projektas finansuojamas Erasmus+ partnerystės sporto srityje lėšomis.

Projektas „Strateginės pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų programos Europoje (SPARTA)" (angl. Strategic Programs for Advanced Research and Technology in Europe) - Nr. 830892

Projekto Nr.  830892
Projekto pavadinimas:Strateginės pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų programos Europoje (SPARTA) (angl. Strategic Programs for Advanced Research and Technology in Europe)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2019-02-01 iki 2022-01-31.
Projekto vykdytojas: Commissariat a l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Prancūzija).
Projekto dalies vadovė MRU: prof.dr. Regina Valutytė.
Kiti partneriai: Joanneum Research Forschungsgesellschaft Mbh (Austrija), Technikon Forschungs- Und Planungsgesellschaft Mbh (Austrija), Centre D’excellence En Technologies De L’information Et De La Communication (Belgija), Universite De Namur Asbl (Belgija), Cesnet Zajmove Sdruzeni Pravnickych Osob (Čekija), Cz.Nic, Zspo (Čekija), Fortiss Gmbh (Vokietija), Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. (Vokietija), Sap Se (Vokietija), Technische Universitaet Muenchen (Vokietija), Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn (Vokietija), Universitat Konstanz (Vokietija), Tartu Ulikool (Estija), Kentro Meleton Asfaleias (Graikija), „National Center For Scientific Research „”Demokritos””” (Graikija), Fundacio Eurecat (Ispanija), Indra Sistemas Sa (Ispanija), Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Ispanija), Fundacion Centro De Tecnologias De Interaccion Visual Y Comunicaciones Vicomtech (Ispanija), Secretariat General De La Defense Et De La Securite Nationale (Prancūzija), Institut Mines-Telecom (Prancūzija), Institut National De Recherche Eninformatique Et Automatique (Prancūzija), Thales Six Gts France Sas (Prancūzija), Yes We Hack (Prancūzija), Consorzio Interuniversitario Nazionale Per L’informatica (Italija), Consorzio Nazionale Interuniversitario Per Le Telecomunicazioni (Italija), Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italija), Direzione Generale Per Le Tecnologie Delle Comunicazioni E La Sicurezza Informatica – Istituto Superiore Delle Comunicazioni E Delle Tecnologie Dell’informazione (Italija), Leonardo – Societa Per Azioni (Italija), Kauno Technologijos Universitetas, Lietuvos Kibernetiniu Nusikaltimu Kompetenciju Ir Tyrimu Centras, Generolo Jono Zemaicio Lietuvos Karo Akademija, Luxembourg Institute Of Science And Technology (Liuksemburgas), Security Made In Letzebuerg (Liuksemburgas), Universite Du Luxembourg (Liuksemburgas), Latvijas Mobilais Telefons Sia (Latvija), Itti Sp Zoo (Lenkija), Naukowa I Akademicka Siec Komputerowa – Panstwowy Instytut Badawczy (Lenkija), Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczenstwa Wewnetrznego (Lenkija), Eu Contribution Inov Instituto De Engenharia De Sistemas E Computadores, Inovacao (Portugalija), Instituto Superior Tecnico (Portugalija).
Santrauka:
Siekiamas rezultatas:

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos Horizontas 2020 lėšų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Teisėjo portretas“ - daugialypis kompetencijų modelis, taikytinas teisėjų įvertinimo, paaukštinimo ir atrankos procedūrų metu" (angl. "The Portrait of a Judge" - a multi-dimensional model of competencies to be measured during the procedures of selection, evaluation and promotion of judges) - Nr. 2018-1-0662

Projekto Nr. 2018-1-0662
Projekto pavadinimas: „Teisėjo portretas“ – daugialypis kompetencijų modelis, taikytinas teisėjų įvertinimo, paaukštinimo ir atrankos procedūrų metu (angl. „The Portrait of a Judge” – a multi-dimensional model of competencies to be measured during the procedures of selection, evaluation and promotion of judges).
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-06-01 iki 2023-11-30.
Projekto koordinatorius: Mykolo Romerio universitetas
Projekto vadovė: dr. Salvija Mulevičienė.

Santrauka: Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti novatorišką, moksliškai pagrįstą, skaidrų, nešališką ir lankstų daugialypį teisėjų kompetencijų ir savybių vertinimo modelį su atitinkama metodika ir vertinimo priemonėmis (pateikiant konkrečius pavyzdžius ir paruoštus naudoti šablonus (pvz., internetinės teisėjų e. savianalizės priemonės). Šiuo modeliu siekiama pasiūlyti būdų ir priemonių, kaip patobulinti tris procedūras: 1) teisėjų atranka; (iš kandidatų į teisėjo postą), 2) teisėjų individualus veiklos vertinimas ir 3) teisėjų paaukštinimas (į aukštesnius teismus ar vadovaujančias pareigas) (2 ir 3 punktai taip pat apima teismų vadovų specialiąsias kompetencijas ir atitinkamą vertinimo metodiką). Visuomenės informavimo veikla padidins teismų sistemos skaidrumą.

Projekto tinklapis – https://judgeportrait.eu/project-description/

Projektas finansuojamas Norvegijos fondų lėšomis.

Projektas „Solving privacy paradox 2: promoting high standards of data protection as a fundamental right at the workplace (SOLPRIPA2WORK)“ - Nr. REC-RDAT-TRAI-AG-2020    

Projekto Nr. REC-RDAT-TRAI-AG-2020        
Projekto pavadinimas: „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje”
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-09-31
Projekto vadovė: dr. Andrejus Novikovas
Apie „SolPriPa 2 WORK“ projektą:
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendina „SolPriPa 2 WORK“ projektą „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“. Dvejų metų trukmės projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020). Tai darbdavių ir darbuotojų informuotumo didinimo projektas apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste.

Pagrindinės tikslinės auditorijos – darbuotojai, kurie yra silpnesnė darbo santykių šalis, ir darbdaviai, ypač tokie specialistai kaip duomenų apsaugos pareigūnai, personalo, komunikacijos, informacinių technologijų specialistai, kiti administracijų darbuotojai.

Projekto metu numatyta didelį dėmesį skirti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, taip pat viešojo sektoriaus organizacijoms, tokioms kaip ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, savivaldybės, teismai. Įgyvendinant projektą bus vedami mokymai, rengiamos gairės, moksliniai straipsniai, tinklalaidės, toliau vystoma mobilioji aplikacija „ADA gidas“.

„SolPriPa 2 WORK“ projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020) ir yra 2018–2020 m. įgyvendinto informuotumo didinimo apie asmens duomenų apsaugą „SolPriPa“ projekto tęsinys.

Projektas „Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe“ (REWIRE)“ - Nr. 621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B

Projekto Nr.  621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B
Projekto pavadinimas:Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe“ (REWIRE)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-01 iki 2024-10-31.
Projekto vadovas: Andrius Bambalas, andrius@mruni.eu
Projekto svetainė: https://rewireproject.eu/

Santrauka: Tai Mykolo Romerio universiteto koordinuojamas ketverių metų trukmės projektas, įgyvendinamas kartu su 24 partneriais iš 13 šalių. Pagrindiniai projekto tikslai: sukurti tvarią sistemą, kuri nuolat atnaujintų Europos įgūdžių modelį (European Skills Framework) bei suburti pramonės, akademinės bendruomenės, mokymo ir politikos sričių atstovus į tinklą, orientuotą į kibernetinės saugos specialistų įgūdžius. 
Siekiamas rezultatas: Projekto metu bus kuriamas tvarus Europos kibernetinės saugos įgūdžių modelis; kibernetinės saugos įgūdžių observatorija bei gebėjimų įgalinimo platforma; rengiama kasmetinė kibernetinės saugos įgūdžių tendencijų ataskaita (Annual Cybersecurity Skills Trends report), kuri ir po projekto pabaigos išlinks periodine metine ataskaita; bus kuriama ir palaikoma virtuali mokymosi aplinka, kibernetinio saugumo specialistų mokymo programos ir turinys.

Projektas „Internationalization and Virtual Exchange: Borderless between EU and Asian countries (HARMONY)" - Nr. 617223-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Projekto Nr. 617223-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
Projekto pavadinimas:Internationalization and Virtual Exchange: Borderless between EU and Asian countries (HARMONY)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-01-05 iki 2024-01-14.
Projekto vykdytojas: Universidad de Zaragoza (Ispanija).
Projekto dalies vadovė MRU: Audra Dargytė Burokienė.
Kiti partneriai: European Policy Development and Research Institute (Slovėnija), Varna University of Management (Bulgarija), Daffodil International University (Bangladešas), University of Liberal Arts Bangladesh (Bangladešas), The University of Danang (Vietnamas), Quang Binh University (Vietnamas), Vellore Institute of Technology (Indija), Narsee Morjee Institute of Management Studies (Indija), University of Hyderabad (Indija), Europoos politikos plėtros ir tyrimų institutas (Slovėnija), Varnos unibersitetas (Bulgarij), Bangladešo Daffodil international univerity (Bangladešas).

Projektu HARMONY siekiama remti Indijos, Bangladešo ir Vietnamo aukštojo mokslo institucijų modernizavimą, prieinamumą ir tarptautiškumą bei prisidėti prie Europos ir Azijos universitetų bendradarbiavimo. Bendras HARMONY projekto tikslas ir pagrindinis šalių partnerių pagrindas – daryti poveikį ir inicijuoti reformų procesus aukštojo mokslo institucijose, įgalinant jas strategiškai valdyti internacionalizaciją teikiant švietimo, mokslinių tyrimų, mobilumo paslaugas.

Projekto tinklapis – https://harmonyerasmusplus.eu/

Projektas finansuojamas Erasmus+ Capacity building in higher education veiksmo lėšomis

Projektas „Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention (CLIMAN)" - Nr. 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP

Projekto Nr. 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP               
Projekto pavadinimas:Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention (CLIMAN)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-15 iki 2023-11-14.
Projekto vykdytojas: Netherlands Business Academy (Nyderlandai) kartu su „KROK” University (Ukraina).
Projekto dalies vadovas MRU: prof. dr. Paulo Alexandre de Silva Pereira.
Kiti partneriai: Foggia University (Italija), University of Applied Sciences (Vokietija), Mykolas Romeris University (Lietuva), Turiba University (Latvija), Kharkiv National Automobile and Highway University (Ukraina), Lviv Polytechnic National University(Ukraina), Akaki Tsereteli State University Kutaisi (Gruzija), Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzija), Polessky State University (Baltarusija), Yanka Kupala State University of Grodno (Baltarusija), Hultgren Nachhaltigkeitsberatung UG (Vokietija).

Projekto tikslas:
1. Atnaujinti esamas magistrantūros studijų programas, sukuriant tarpdisciplininį mokymo modulį „Klimato valdymas”.
2. Įsteigti konsultacinius Klimato valdymo centrus universitetuose partneriuose ir užtikrinti jų tvarią plėtrą.
3. Padėti plėtoti ir stiprinti universitetų partnerių institucinius gebėjimus, siekiant parengti rekomendacijas pramonės, transporto, energetikos, turizmo sektoriams ir vietos valdžios institucijoms klimato kaitos prevencijos, prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo srityje.

Daugiau informacijos čia.

Projektas finansuojamas Erasmus+ Capacity building in higher education veiksmo lėšomis

Projektas „International Students Adaptation and Integration (INTERADIS)" - Nr. 619451-EPP-1-2020-I-NL-EPPKA2-CBHE-JP

Projekto Nr. 619451-EPP-1-2020-I-NL-EPPKA2-CBHE-JP
Projekto pavadinimas:International Students Adaptation and Integration (INTERADIS)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-15 iki 2023-11-14.
Projekto vykdytojas: Netherlands Business Academy (Nyderlandai) kartu su „KROK” University (Ukraina).
Projekto dalies vadovė MRU: Audra Dargytė Burokienė.
Kiti partneriai: Foggia University (Italija), Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (Vokietija), Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraina), Odessa National Politechnical University (Ukraina), Mariupol State University (Ukraina), Sumy National Agrarian University (Ukraina), V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraina), Ivan Franko National University (Ukraina), National University of Water and Environmental Engineering (Ukraina), Ukrainian State Center for International Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Ukraina), Hultgren Nachhaltigkeitsberatung UG (Vokietija).

Santrauka: Projekto tikslas – kultūrinėmis, etninėmis, socialinęmis ir akademinėmis priemonėmis integruoti užsienio studentus į Ukrainos ir Europos švietimo erdvę. Šis projektas – tai bendros 14 pirmaujančių universitetų ir partnerių iš 5 skirtingų šalių pastangos. Projekto „Interadis” tikslas – pagerinti užsienio studentų integraciją Ukrainoje. Švietimo programos ir socialinė aplinka dar nėra pakankamai pritaikytos priimti didelį skaičių užsienio studentų, kurie kasmet atvyksta į Ukrainą. Projektas orientuotas į švietimo programų tobulinimą, tarpusavio bendradarbiavimą ir studentų bendruomenės kūrimą.

Daugiau apie projektą čia

Projektas finansuojamas Erasmus+ Capacity building in higher education veiksmo lėšomis

Projektas „Verslumas bendradarbiaujant atskiroms teritorijoms miestuose (ABCitiEs)" (angl. Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities) - Nr. PG105321

Projekto Nr. PG105321
Projekto pavadinimas:Verslumas bendradarbiaujant atskiroms miestų teritorijoms (ABCitiEs) (angl. Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-06-01 iki 2022-05-31.
Projekto vykdytojas: Amsterdam University of Applied Sciences (Nyderlandai).
Projekto dalies vadovas MRU: doc. dr. Žilvinas Židonis.
Kiti partneriai: Municipality of Amsterdam (Nyderlandai), Sunrise Valley Science and Technology Park (Lietuva), The Manchester Metropolitan University (UK), Manchester City Council (UK), University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics (Kroatija), The City of Varaždin (Kroatija), The City of Čakovec (Kroatija), Harokopio University (Graikija), Athens municipality (Graikija).

Daugelyje Europos miestų vietos verslininkai, siekdami paskatinti verslo plėtrą ir inovacijas, sukurti palankesnę verslo aplinką,  buriasi į kolektyvinius darinius ir bendradarbiauja. Teritoriniu bendradarbiavimu grindžiamas verslumas (ABCE) reiškia, kad verslininkai bendradarbiauja kartu investuodami į įrenginius ar technologijas, kartu plėtodami savo miesto rajono rinkodarą, tobulindami bendrą viešąją erdvę. Tokio bendradarbiavimo vertę vis plačiau pripažįsta vietos savivaldos institucijos, šios iniciatyvos skatinamos įvairiomis viešosios politikos priemonėmis. 

Teritoriniu bendradarbiavimu grindžiamas verslumas skatina miestų atsinaujinimą, nes įmonės, dalyvaujančios bendrose veiklose, dažniausiai yra glaudžiai susijusios su savo rajono gyventojais ir siekia socialinių tikslų. Tokiu būdu stiprinami bendruomenės socialiniai ryšiai, sukuriamos gyvenimo kokybei palankesnės sąlygos. Įtraukianti plėtra, kooperacija ir sanglauda sprendžia problemas, kurias sukelia neigiami globalizacijos padariniai, tokie kaip ekonomikos restruktūrizavimas, pajamų nelygybė ir miestų nuosmukis.

 Dabartinės politikos priemonės, įgyvendinamos miestuose, kuriuos atstovauja projekto partneriai, yra nukreiptos į žiniomis pagrįstą smulkių ir vidutinių įmonių inovacijų plėtrą ir finansavimo pritraukimą, tačiau trūksta dėmesio įtinklintoms iniciatyvoms, kuriomis būtų skatinama įtrauktis, inovacijos ir teritorijų atsinaujinimas. Todėl šiuo projektu siekiama parengti rekomendacijas Europos regioninėms veiksmų programoms ir kitiems politikos instrumentams, sistemingai mokantis iš gerųjų patirčių ES šalių savivaldybėse, nustatant kritinius sėkmės veiksnius ir skleidžiant žinias apie juos Europos regionuose.

Šiame projekte dalyvauja penki Europos miestų regionai: Amsterdamas, Atėnai, Mančesteris, Vilnius ir Varazdino bei Cakovico miestų junginys Kroatijoje. Visuose regionuose šiuo metu eksperimentuojama skatinant teritoriniu bendradarbiavimu grindžiamo verslumą, o projektu siekiama pasidalinti patirtimi ir geriau suprasti, kaip taikyti veiksmingesnes politikos priemones.

Pagrindinis projekto tikslas – parengti inovatyvias ir veiksmingas politikos priemones, kurios skatinstų teritorinį bendradarbiavimą praktikuojančias verslo įmones, didintų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių konkurencingumą ir prisidėtų prie socioekonominės padėties Europos miestuose pagerėjimo.

Projekto uždaviniais siekiama parengti konkrečius paramos įrankius, kuriuos galėtų naudoti centrinės ir vietos valdžios institucijos, taip pat ir patys kolektyvinių darinių dalyviai, ir kuriais būtų užtikrinamas:

– geresnis regionų ir vietos politikos bei priemonių, susijusių su teritoriniu bendradarbiavimu grindžiamu verslumu, ypač Europos regioninio paramos fondo, prieinamumas;

– veiksminga savivaldybių ir regionų politika remiant bendradarbiaujančias verslo įmones;

– politikos įrankių, kurie palengvina, o ne trukdo bendradarbiaujančioms įmonėms siekiant ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų, kūrimas;

– veiksmingų politikos įrankių, skirtų bendradarbiaujančioms įmonėms remti sprendžiant įvairias joms iškylančias problemas, kūrimas.

Projektas finansuojamas Interreg Europe programos lėšomis.
Daugiau informacijos rasite čia.

Projektas „Tarpdisciplininių bendradarbiavimo ir konfliktų valdymo įgūdžių ugdymas (DISCOM)" (angl. Development of Interdisciplinary skills for cooperation and conflict management) - Nr. 2019-1-LV01-KA203-060423

Projekto Nr. 2019-1-LV01-KA203-060423
Projekto pavadinimas:Tarpdisciplininių bendradarbiavimo ir konfliktų valdymo įgūdžių ugdymas (DISCOM) (angl. Development of Interdisciplinary skills for cooperation and conflict management)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2019-09-01 iki 2022-08-30.
Projekto vykdytojas: Turiba University (Latvija).
Projekto dalies vadovė MRU: prof. dr. Agnė Tvaronavičienė.
Kiti partneriai: University Of Genova (Italija), University Of Graz (Austrija), Jagiellonian University (Lenkija), Netherlands Business Academy (Nyderlandai).
Santrauka: Projektas orientuotas į studentų gebėjimą bendradarbiauti komandoje, kelti profesinius ir akademinius tikslus, tobulinti laiko planavimo įgūdžius ir ugdyti efektyvų planavimą, daugiakultūrę komunikaciją, konfliktų diagnostiką ir konfliktų valdymą.
Siekiamas rezultatas: Bus sukurtos vaizdo paskaitos, mokomoji medžiaga, mobiliojo telefono aplikacija kasdienėms studijoms, skaitymo medžiaga ir savarankiško darbo medžiaga. Projekto metu partneriai taip pat mokys studentus ir kt.

Šiais laikais bendravimas, komandinis darbas, bendradarbiavimas, konfliktų valdymas, vadinamieji minkštieji įgūdžiai yra labai svarbūs bet kurios srities specialistui. Patirtis rodo, kad labai dažnai studentams trūksta šių tarpdisciplininių įgūdžių. Tik labai retai yra specialių kursų, kuriuose nagrinėjamos šios temos ir įgūdžiai, taip pat trūksta mokomosios medžiagos, kurią dėstytojai galėtų naudoti studijų procese, kad lavintų šiuos studentų įgūdžius.

Šiame ERASMUS+ projekte daugiausia dėmesio skiriama studentų gebėjimams bendradarbiauti dirbant komandoje, išsikelti profesinius ir akademinius tikslus, laiko planavimo įgūdžiams ir efektyviam planavimui, daugiakultūriniam bendravimui, konfliktų diagnostikai ir valdymui. Šie įgūdžiai yra labai svarbūs, kad būtų galima efektyviai studijuoti šiuolaikinio pasaulio universitetuose. Universitetų mokymo programose nėra atskiro kurso šiai problemai spręsti. Be to, šie įgūdžiai reikalingi ne tik akademinių studijų metu, bet ir baigus studijas, kad būtų pasirengta profesinio gyvenimo iššūkiams. Todėl keliamas tikslas sukurti tarpfakultetinę studijų medžiagą Teisės, Verslo, Komunikacijos ir kitų socialinių mokslų fakultetų studentams, kad šie įgūdžiai būtų lavinami, o universitetų dėstytojai galėtų plačiai naudotis tokia studijų medžiaga.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir įgyvendinti inovatyvią praktiką – sukurti tarpdisciplininių studijų medžiagą ir priemones (įskaitant mobiliąsias programėles), skirtas įvairių fakultetų studentams ir dėstytojams.

Pagrindiniai rezultatai – vaizdo paskaitos, studijų medžiaga, mobiliojo telefono programėlė kasdienėms studijoms, skaitymo medžiaga ir savarankiško mokymosi medžiaga. Projekto rėmuose partneriai taip pat apmokys studentus ir dėstytojus.

Projektas įgyvendinamas remiant „Erasmus+” strateginių partnerysčių programai.

Projektas „Connecting not conflicting: removing the tension between personal data protection and freedom of expression and information (ConCon)" - projekto Nr. REC-RDAT-TRAI-AG-2020

Projekto Nr. REC-RDAT-TRAI-AG-2020         
Projekto pavadinimas: „Darna ar konfliktas: įtampos tarp teisės į asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos laisvės šalinimo link (CONCON)”
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-05-03 iki 2023-05-03.
Projekto vadovė MRU: prof. dr. Salvija Mulevičienė

Projekto koordinatorius: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
Santrauka: Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumo apie asmens duomenų apsaugą lygį žurnalistikos, socialinės žiniasklaidos ir akademinio sektoriaus srityse. Žodžio laisvė soc. tinkluose atnešė naujų iššūkių asmens teisėms, ypatingai asmens duomenų apsaugai. Neretai Facebook, Youtube, Instagram, Discord, Tik tok ir t. t. vartotojai (turinio kūrėjai) drąsiai skleisdami informaciją, viešindami duomenis nesusimąsto apie tai, kad gali būti laikomi viešosios informacijos rengėjais (skleidėjais)/ asmens duomenų valdytojais (tvarkytojais) ir atsako už savo paskyrose paskelbtos informacijos teisėtumą. Vis dažniau Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) sulaukia skundų dėl asmens duomenų viešinimo socialiniuose tinkluose. Projekto įgyvendinimo metu Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkai parengs ir pristatys esmines gaires, į ką atkreipti dėmesį, socialiniuose tinkluose dalinantis informacija, kas gali lemti asmens duomenų tvarkymo pažeidimus ir kur gauti žinių, kilus neaiškumams.

GAIRĖS KAIP TVARKYTI ASMENS DUOMENIS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE ŽURNALISTIKOS TIKSLAIS

GAIRĖS ĮSIVERTINIMUI AR JŪSŲ VEIKLAI ASMENINĖJE SOCIALINIO TINKLO PASKYROJE TAIKOMI BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO REIKALAVIMAI

Projektas „ConCon“ iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014-2020)

Projektas „Modernising European Legal Education (MELE)"

Projekto pavadinimas:Modernising European Legal Education”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-09-01 iki 2023-08-31.
Projekto dalies vadovė MRU: doc. dr. Dovilė Gailiūtė-Janušonė.
Kiti konsorciumo partneriai: University of Belgrade, Faculty of Law (Serbija), University of Zagreb, Faculty of Law (Kroatija), Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Iustinianus Primus Faculty of Law (Š. Makedonija), University of Cadiz, Faculty of Law (Ispanija), University of Groningen, Campus Fryslân (Nyderlandai), Regent’s University London (UK), South Eastern European Law School Network, SEELS (Š. Makedonija).
Asocijuotas partneris: The European Network for Clinical Legal Education (ENCLE).
Santrauka: Projekto tikslas – sustiprinti studentų kompetencijas ir akademinius įgūdžius, tobulindamas visų konsorciumo partnerių akademinio personalo mokymo įgūdžius. Be to, projekto tikslas taip pat yra didinti informuotumą apie įvairias sritis apimančias temas, tokias kaip lyčių klausimai, ekologiškas susitarimas ir klimato kaita, skaitmeninimas ir daugiapakopis valdymas, skirtas teisinėms studijoms.

Daugiau informacijos čia.

Projektas „Į besimokantįjį orientuoto požiūrio tobulinimas (ULCA)" (angl. Upgrade with Learner-centred Approach) - Nr. 2020-1-SK01-KA203-078306

Projekto Nr.  2020-1-SK01-KA203-078306
Projekto pavadinimas: „Į besimokantįjį orientuoto požiūrio tobulinimas (ULCA) (angl. Upgrade with Learner-centred Approach)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-12-31.
Projekto vykdytojas: Catholic University in Ruzomberok (Slovakija).
Projekto dalies vadovė MRU: prof. dr. Irena Žemaitaitytė.
Kiti partneriai: Harmony Academy (Slovakija), Mykolo Romerio universitetas (Lietuva), Inovacijų ir skaitmeninio švietimo centras DIG-ED (Šiaurės Makedonija), Strasho Pindjur (pradinė mokykla, Šiaurės Makedonija), Osnovna sola Dobje (Slovėnija), Základná škola (pradinė mokykla, Slovėnija), BIEDRIBA EUROFORTIS (Latvija), Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla (Lietuva).
Santrauka: Projekto tikslas – gerinti skirtingų švietimo įstaigų (pradinių mokyklų ir universitetų) švietimo kokybę, įgyvendinant į besimokantįjį orientuotą požiūrį (BOP), tobulinti pradinių mokyklų mokytojų ir administracijos kompetencijas, pagrindžiant EFQM modeliu ir plėtoti „Mokykis ir vadovauk“ funkcinį mokytojo savarankišką valdymą mokyklos aplinkoje.
Projekto uždaviniai: Sukurta studijų dalyko „Taikomoji pedagoginė lyderystė – mokykis ir vadovauk“ programa pedagogikos bakalauro/profesinių studijų studentams; Parengtos ir testuotos kvalifikacijos kėlimo programos mokytojams „Į mokymąsi orientuoto požiūrio taikymas“ ir „Mokytojo saviugda ir valdymas – Mokykis ir vesk“; Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa švietimo įstaigų administracijai (pradinių mokyklų vadovams / direktorių pavaduotojams ir universitetų dekanams / prodekanams) remiantis EFQM modeliu; Apmokyti BOP mokytojai/konsultantai, kurie pasibaigus projektui, dirbs su mokytojais savo mokyklose.

Siekiamas rezultatas: Parengtos 3 naujas mokymo programos; Parengta mokytojų (apmokytų į besimokantįjį orientuoto požiūrio pagrindo ir „Išmok ir vadovauk“ pagrindu) ir vadovų (apmokytų pagal EFQM kompetencijos modelį) duomenų bazė; Parengtos BOP gairės pradinėms mokykloms, padedančios joms sėkmingai įgyvendinti BPO savo organizacijose.

Projekto tinklapis – http://ulca.pf.ku.sk/en/