Regina Lukauskaitė - MRU

Regina Lukauskaitė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Mykolo Romerio universiteto garbės vardų teikimo nuostatų, patvirtintų Mykolo Romerio universiteto senato 2007 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 1SN-39 „Dėl Mykolo Romerio universiteto garbės vardų teikimo nuostatų patvirtinimo“, 10 punktu ir atsižvelgdamas į Personalo valdymo centro rekomendaciją ir rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės 2023 m. vasario 23 d. teikimą, Mykolo Romerio universiteto senatas 2023 m. vasario 23 d. nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto garbės nario vardą Reginai Lukauskaitei, už ilgametę veiklą puoselėjant universitetą, didelį indėlį užtikrinant pažangiausių metodų taikymą universiteto dokumentų valdyme.

Kontaktinis el. pašto adresas: rlukausk@mruni.eu