Psichologijos institutas - MRU

Psichologijos institutas

Psichologijos institutas – tai Mykolo Romerio universiteto padalinys, vykdantis psichologijos krypties studijų programas bei mokslinę veiklą, orientuotas į visuomenės poreikius ir naujausius psichologijos mokslo pasiekimus. Institutas įgyvendina psichologijos bakalauro programą (lietuvių ir anglų kalbomis) ir dvi specializuotas magistro studijų programas (Verslo psichologija bei Taikomoji kriminalinė psichologija), kuriose studijuoja per 400 studentų. Psichologijos institute dirba per 40 dėstytojų, profesorių, docentų, lektorių ir asistentų, nuolat tobulinančių savo kompetencijas, atvirų naujovėms ir vertinančių nuoširdų bendravimą bei darbą su studentais.

Psichologijos institute veikia Eksperimentinės psichologijos centras, sukuriantis palankias sąlygas studentams atlikti praktines užduotis ir laboratorinius darbus, o mokslininkams – mokslo tyrimus.

Psichologijos institutas siekia:

  • Parengti kvalifikuotus ir gebančius įsitvirtinti konkurencingoje darbo aplinkoje psichologus;
  • Užtikrinti modernią, pažangią ir draugišką studijų aplinką studentams;
  • Kurti ir plėtoti tolerantišką individualiems skirtumams, pagarba ir tarpusavio pagalba grįstą darbo aplinką Instituto darbuotojams bei sudaryti patrauklias bendradarbiavimo sąlygas socialiniams partneriams;
  • Užmegzti tikslingus ir produktyvius santykius su užsienio mokslo institucijomis siekiant aukštos studijų kokybės ir ilgalaikio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje.

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
El. paštas: pi@mruni.eu

L.e.p. Direktorė: prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė
Kab. V-240
Tel. +370 5 2714713
El. paštas: rvalick@mruni.eu

Vadybininkė: Ala Jurkoit
Kab. V-113
Tel. +370 5 271 4717
Mob. tel. +370 659 89190
El. paštas: ala.j@mruni.eu

Tvarkaraščius rengia: Gražina Kačinskienė
Kab. I-402
Tel. +370 5 271 4706
El. paštas: grazina.kacinskiene@mruni.eu

 

Profesoriai

Prof. dr. Sergejus Andruškevičius
Kontaktai: sergejus@mruni.eu

Prof. dr. Rita Bandzevičienė
Interesų sritis: Teisės psichologija, vadovavimo psichologija, inovacija, kiekybiniai tyrimai.
Kontaktai: rbandze@mruni.eu

Prof. dr. Aistė Diržytė
Interesų sritis: Verslo psichologija, kognityvinė ir elgesio terapija.
Kontaktai: aiste.dirzyte@mruni.eu

Prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė
Interesų sritis: Raidos psichologija, psichosocialinė raida, prosocialus elgesys, karjeros psichologija.
Kontaktai: rvalick@mruni.eu

Prof. dr. Saulė Raižienė
Interesų sritis: Raidos psichologija, socialinė psichologija, kognityvinė psichologija.
Kontaktai: s.raiziene@mruni.eu

Prof. dr. Danielius Serapinas
Interesų sritis: Sveikatos psichologija, neuropsichologija, psichogenetika.
Kontaktai: d_serapinas@mruni.eu

Prof. dr. Jolanta Sondaitė
Interesų sritis: Konfliktai, mediacija, santykiai, tapatumas, kokybiniai tyrimai.
Kontaktai: jsondait@mruni.eu

Prof. dr. Rita Žukauskienė
Interesų sritis: Raidos psichologija, teisės psichologija, kiekybiniai tyrimai.
Kontaktai: rzukausk@mruni.eu

Docentai

Doc. dr. Goda Kaniušionytė
Interesų sritis:
Kontaktai: godakan@mruni.eu

Doc. dr. Rūta Pukinskaitė 
Interesų sritis: Sveikatos psichologija, suaugusiųjų psichopatologija, asmenybės psichologija.
Kontaktai: rmpukinskaite@mruni.eu

Doc. dr. Antanas Valantinas 
Interesų sritis: Socialinė psichologija, pedagoginė psichologija, kiekybiniai tyrimai.
Kontaktai: a.valantinas@mruni.eu

Doc. dr. Rimantas Vosylis
Interesų sritis: Jaunuolių psichosocialinė raida, finansinė elgsena, tapatumo formavimosi procesai, tyrimų metodologija ir statistinė tęstinių tyrimų duomenų analizė.
Kontaktai: rimantasv@mruni.eu

Doc. dr. Mykolas Simas Poškus
Interesų sritis: Evoliucinė psichologija, asmenybė, socialinė psichologija, aplinkos psichologija, įtaiga.
Kontaktai: mykolas_poskus@mruni.eu

Lektoriai

Lekt. Svetlana Vimoncienė
Kontaktai: vimonciene@mruni.e
Lekt. Rūta Barkauskaitė
Kontaktai: rubark@mruni.eu 
Lekt. dr.  Joana Butėnaitė – Switkiewicz
Kontaktai: butenaite77@mruni.eu 
Lekt. Renata Garckija
Kontaktai: r.garckija@mruni.eu 
Lekt. Povilas Godliauskas
Kontaktai: godliauskas@mruni.eu
Lekt. Aida Grabauskaitė
Kontaktai: aida.grabauskaite@mruni.eu
Lekt. Audrius Ivanauskas
Kontaktai: audrius.ivanauskas@mruni.eu  
Lekt. dr. Aleksandras Izotovas
Kontaktai: a.izotovas@mruni.eu
Lekt. Gintautas Katulis
Kontaktai: gintautas.katulis@mruni.eu
Lekt. dr. Arvydas Kuzinas
Kontaktai: kuzinasa@mruni.eu
Lekt. dr.  Oksana Malinauskienė
Kontaktai: oksana@mruni.eu
Lekt. Artemidė Lebednykė
Kontaktai: artemide@mruni.eu
Lekt. dr.  Eglė Poškienė
Kontaktai:
 eglep@mruni.eu
Lekt. Romualda Rimašiūtė-Knabikienė
Kontaktai:
 rimasiute-knabikiene@mruni.eu
Lekt. Vaiva Rimienė
Kontaktai:
 vaiva.rimiene@mruni.eu
Lekt. Justina Rybakovaitė
Kontaktai:
justina_rybakovaite@mruni.eu
Lekt. Aleksandr Segal
Kontaktai:
 a.segal@mruni.eu
Lekt. Liudas Vincentas Sinkevičius
Kontaktai:
liudasvs@mruni.eu
Lekt. dr. Laura Vencė
Kontaktai:
 laura.maciukaite@mruni.eu 
 

Asistentai

Aušra Sirevičiūtė
Kontaktai: ausra_sireviciute@mruni.eu

Doktorantai

Audra Balundė
Interesų sritis: Aplinkos psichologija; aplinką tausojantis elgesys; aplinką tausojantį elgesį lemiantys veiksniai; vertybės; tapatumas; moralinės normos.
Kontaktai: audra.balunde@mruni.eu 

Aistė Bakaitytė
Interesų sritis: Traumų psichologija; potrauminis augimas; psichologinis atsparumas; potrauminis stresas; tapatumas; įveikos strategijos.
Kontaktai: abakaityt@mruni.eu

Gustė Gramaglia
Interesų sritis: Ugniagesių gelbėtojų motyvacija; darbo motyvacija; autonominė ir kontroliuojama darbo motyvacija; savideterminacijos teorija; psichologiniai ir organizaciniai  veiksniai darantys įtaką darbo motyvacijai.
Kontaktai: ggramaglia@mruni.eu

Rūta Barkauskaitė
Interesų sritis: Sveikatos ir klinikinė psichologija; trichopsichologija – plaukų ligų (alopecijos) sukeltos psichologinės būklės; psichosomatika;   sergančiųjų tapatumo procesai; kokybinė metodologija.
Kontaktai: rubark@mruni.eu

Aleksandr Segal
Interesų sritis: Teisės psichologija; nepilnamečių apklausos; vaikų smurtas ir jo pasekmės.
Kontaktai: a.segal@mruni.eu

Šarūnas Mačiulis
Interesų sritis: Verslo ir organizacijų psichologija: organizaciniai pokyčiai; organizaciniai konfliktai; verslo derybos, žmogiškųjų išteklių elgsena, motyvavimas, bendradarbiavimas; pardavimų psichologija; socialiniai pokyčiai.
Kontaktai: samaciulis1@stud.mruni.eu

Gintautas Katulis
Interesų sritis: Grupės ir grupių sąveikos, grupių dinamika, paauglių grupės, klasės įtaka mokiniui. Patirtinis ugdymas, patirtinio ugdymo efektyvumas.
Kontaktai: gintautas.katulis@mruni.eu

Eglė Visakavičiūtė
Interesų sritis: Tolerancijos svarba valstybės tarnautojų nesmurtinio bendravimo gebėjimų ir išankstinių įsitikinimų sąveikai.
Kontaktai: egvisakavi@stud.mruni.eu

Kamilė Galdikienė
Interesų sritis: Psichinės sveikatos įvertinimas ir stiprinimas, naudojant sužaidybintus virtualius psichoedukacinius įrankius
Kontaktai: kagaldikiene@stud.mruni.eu

Daiva Vanagė
Interesų sritis: Sveikatos psichologija; ligos patyrimas; raidos psichologija; kokybiniai tyrimai; retos ligos.
Kontaktai: dasvirusyte@stud.mruni.eu

Neringa Bagdonaitė
Interesų sritis: Priklausomybių psichologija; Tapatumas; Tapatumo raida; Moterų priklausomybė alkoholiui; Kokybiniai tyrimai.
Kontaktai: nebagdonaite@stud.mruni.eu

Dmitrijus Škulis
Interesų sritis: Religijos psichologija, priklausomybių psichologija, maldos psichologija, kokybiniai tyrimai.
Kontaktai: dmskulis@stud.mruni.eu

Tatjana Nikitina
Interesų sritis: Egzistencinė psichoterapija; Fenomenologinė psichologija; Fenomenologinių tyrimų metodologija.
Kontaktai: tanikitina@stud.mruni.eu

Justina Rybakovaitė
Interesų sritis: Psichologinis tvirtumas ir atsparumas, darbuotojų motyvacija ir įsitraukimas, psichologinė gerovė, kariuomenė.
Kontaktai: jurybakova@stud.mruni.eu

Eglė Urbutienė
Interesų sritis: Onkopsichologija; Onkologinės ligos atsinaujinimo baimė; Onkologinių pacientų ir artimųjų patirtys; Pacientų ir gydytojų bendravimas; Sveikatos ir klinikinė psichologija; Kokybiniai tyrimai.
Kontaktai: egurbutiene@stud.mruni.eu

Zuzana Vasiliauskaitė
Interesų sritis: Traumos ir teisės psichologija; Vyrų smurtas prieš moteris; pagalbos siekimas; pagalbos teikimas nuo vyrų smurto nukentėjusioms moterims; institucinis atsakas; potrauminis augimas; traumos įveikimas.
Kontaktai: zuvasiliau@stud.mruni.eu

Aušra Sirevičiūtė
Interesų sritis: Tapsmo motina išgyvenimas po nevaisingumo laikotarpio; Nevaisingumo psichologija; Kokybinė tyrimų metodologija
Kontaktai: ausirevici@stud.mruni.eu

Romualda Rimašiūtė-Knabikienė
Interesų sritis: Klinikinė psichologija; Psichikos sveikata; Asmenybės psichologija; Ugdymo psichologija.
Kontaktai: rorimasiute@stud.mruni.eu

Eglė Biliūnienė
Interesų sritis: klinikinė psichologija, psichologinis kapitalas, atjauta sau, psichologinė gerovė.
Kontaktai: egsabaityt@mruni.eu

Vaida Gabė
Interesų sritis: Aplinkos psichologija; bendravimas šeimoje; paauglių – tėvų santykiai ir abipusė sąveika
Kontaktai: vagabe@stud.mruni.eu

Lina Butkutė-Van de Voort
Interesų sritis: kokybiniai tyrimai; skyrybos; aukšto konfliktiškumo skyrybos; šeimos santykių psichologija; emigracijos psichologija.
Kontaktai: livoort@stud.mruni.eu

Aivaras Vijaikis
Kontaktai: aivijaikis@stud.mruni.eu

Vilma Milašiūnaitė
Kontaktai: v.milasiunaite@mruni.eu

Dainora Šakinytė
Kontaktai: dasakinyte@stud.mruni.eu  

Diana Gabrijolavičiutė

Viktorija Mikalauskienė

Eksperimentinės psichologijos centras

Ekserimentinės psichologijos centras yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto struktūrinis padalinys, įkurtas kaip mokomoji bazė psichologijos specialybės bakalaurų, magistrų ir doktorantų kokybiškam mokymo procesui užtikrinti.
Pagrindiniai Eksperimentinės psichologijos centro uždaviniai yra ugdyti bendruosius bei specialiuosius studentų įgūdžius rengiant bei atliekant psichologinius eksperimentus, formuoti ir ugdyti studentų praktinius konsultantų, grupinio darbo moderatorių, stebėtojų bei analitikų gebėjimus, sudaryti sąlygas ir suteikti tiriamąją bazę Psichologijos instituto darbuotojų ir studentų mokslinei tiriamajai veiklai.

 

Kontaktai
Eksperimentinės psichologijos centro vedėjas dr. Arvydas Kuzinas
El. paštas: kuzinasa@mruni.eu
Ateities g. 20, Vilnius
Kab. I – 323
Priėmimo valandos: antradieniais 16.00-18.00