Psichologijos institutas

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
El. paštas: pi@mruni.eu

Direktorius: doc. dr. Antanas Valantinas
Kab. V-256
Tel. +370 5 271 4620
El. paštas: a.valantinas@mruni.eu

Vadybininkė: Ala Jurkoit
Kab. V-113
Tel. +370 5 271 4717
El. paštas: ala.j@mruni.eu

Tvarkaraščius rengia: Gražina Kačinskienė
Kab. I-402
Tel. +370 5 271 4706
El. paštas: grazina.kacinskiene@mruni.eu

 

Profesoriai

Prof. dr. Rita Bandzevičienė
Interesų sritis: Teisės psichologija, vadovavimo psichologija, inovacija, kiekybiniai tyrimai.
Kontaktai: rbandze@mruni.eu

Prof. dr. Aistė Diržytė
Interesų sritis: Verslo psichologija, kognityvinė ir elgesio terapija.
Kontaktai: aiste.dirzyte@mruni.eu

Prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė
Interesų sritis: Raidos psichologija, psichosocialinė raida, prosocialus elgesys, karjeros psichologija.
Kontaktai: rvalick@mruni.eu

Prof. dr. Saulė Raižienė
Interesų sritis: Raidos psichologija, socialinė psichologija, kognityvinė psichologija.
Kontaktai: s.raiziene@mruni.eu

Prof. dr. Danielius Serapinas
Interesų sritis: Sveikatos psichologija, neuropsichologija, psichogenetika.
Kontaktai: d_serapinas@mruni.eu

Prof. dr. Jolanta Sondaitė
Interesų sritis: Konfliktai, mediacija, santykiai, tapatumas, kokybiniai tyrimai.
Kontaktai: jsondait@mruni.eu

Prof. dr. Rita Žukauskienė
Interesų sritis: Raidos psichologija, teisės psichologija, kiekybiniai tyrimai.
Kontaktai: rzukausk@mruni.eu

Docentai

Doc. dr. Ingrida Gabrialavičiūtė 
Interesų sritis: Pedagoginė psichologija, psichologinis testavimas, kiekybiniai tyrimai.
Kontaktai: ingrida_gab@mruni.eu

Doc. dr. Rūta Pukinskaitė 
Interesų sritis: Sveikatos psichologija, suaugusiųjų psichopatologija, asmenybės psichologija.
Kontaktai: rmpukinskaite@mruni.eu

Doc. dr. Antanas Valantinas 
Interesų sritis: Socialinė psichologija, pedagoginė psichologija, kiekybiniai tyrimai.
Kontaktai: a.valantinas@mruni.eu

Doc. dr. Rimantas Vosylis
Interesų sritis: Jaunuolių psichosocialinė raida, finansinė elgsena, tapatumo formavimosi procesai, tyrimų metodologija ir statistinė tęstinių tyrimų duomenų analizė.
Kontaktai: rimantasv@mruni.eu

Lektoriai

Lekt. Rūta Barkauskaitė
Interesų sritis: Egzistencinė filosofija ir psichoterapija, fenomenologija, klinikinė psichologija, kokybiniai tyrimai.
Kontaktai: rubark@mruni.eu

Lect. Lina Butkutė – Van de Voort
Kontaktai: lina.butkute@mruni.eu

Lekt. Renata Garckija
Interesų sritis: Raidos psichologija, vaikų ir šeimos psichologija, kiekybiniai tyrimai.
Kontaktai: r.garckija@mruni.eu

Lekt. Aida Grabauskaitė
Interesų sritis: Jutimų neurobiologija (introcepcija), kognityviniai procesai bei jų sutrikimai (demencijos).
Kontaktai: aida.grabauskaite@mruni.eu

Lekt. dr. Aleksandras Izotovas
Kontaktai: a.izotovas@mruni.eu

Lekt. Gintautas Katulis
Kontaktai: gintautas.katulis@mruni.eu

Lekt. dr. Arvydas Kuzinas
Interesų sritis: Kognityvinė psichologija, žiniasklaidos ir meno psichologija, eksperimentiniai tyrimai.
Kontaktai: kuzinasa@mruni.eu

Lekt. dr.  Oksana Malinauskienė
Interesų sritis: Raidos psichologija, paauglystės psichologija.
Kontaktai: oksana@mruni.eu

Lekt. dr. Natalija Norvilė
Interesų sritis: Organizacinė psichologija, viešieji ryšiai, reklamos psichologija.
Kontaktai: natalija@mruni.eu

Lekt. dr. Eglė Poškienė
Kontaktai: eglep@mruni.eu

Lekt. dr. Mykolas Simas Poškus
Interesų sritis: Evoliucinė psichologija, asmenybė, socialinė psichologija, aplinkos psichologija, įtaiga.
Kontaktai: mykolas_poskus@mruni.eu

Lekt. Vaiva Rimienė
Kontaktai: vaiva.rimiene@mruni.eu

Lekt. Aleksandr Segal
Interesų sritis: Teisės psichologija, vaikų apklausos teisminiame procese, vaikų seksualinis smurtas, kokybiniai tyrimai.
Kontaktai: a.segal@mruni.eu

Lekt. Svetlana Vimoncienė
Kontaktai: vimonciene@mruni.eu

 

Eksperimentinės psichologijos centras

Psichologijos laboratorija yra Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto struktūrinis padalinys, įkurtas kaip mokomoji bazė psichologijos specialybės bakalaurų, magistrų ir doktorantų kokybiškam mokymo procesui užtikrinti.
Pagrindiniai Psichologijos laboratorijosuždaviniai yra ugdyti bendruosius bei specialiuosius studentų įgūdžius rengiant bei atliekant psichologinius eksperimentus, formuoti ir ugdyti studentų praktinius konsultantų, grupinio darbo moderatorių, stebėtojų bei analitikų gebėjimus, sudaryti sąlygas ir suteikti tiriamąją bazę Psichologijos instituto darbuotojų ir studentų mokslinei tiriamajai veiklai.

Kontaktai
Psichologijos laboratorijos vedėjas dr. Arvydas Kuzinas
El. paštas: kuzinasa@mruni.eu
Ateities g. 20, Vilnius
Kab. I – 323
Priėmimo valandos: antradieniais 16.00-18.00