Prof. Jean-Marc Rapp - MRU

Prof. Jean-Marc Rapp

Už reikšmingą indėlį įgyvendinant Bolonijos procesą, kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, stiprinant universitetų autonomiją, kokybės užtikrinimą ir inovacijas aukštajame moksle Mykolo Romerio universiteto senato 2009 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 1SN-61 Europos universitetų asociacijos prezidentui profesoriui Jeanui-Marcui Rappui suteiktas Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardas.

Iškilmingame Senato posėdyje, kurio metu prof. J. M. Rappui buvo įteiktos Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro regalijos, dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovai, studentai.

Prof. J. M. Rappas aukštai įvertino Mykolo Romerio universiteto pažangą ir dinamiškumą. „Džiaugiuosi tapęs tikrai europinio lygio universiteto akademinės bendruomenės nariu“, – teigė svečias. – „Mykolo Romerio universitetas yra atviras naujausioms Europos ir pasaulio aukštojo mokslo tendencijoms, turi visus komponentus, atitinkančius aukščiausius Europos standartus – didelę studijų programų įvairovę, puikius dėstytojus, vadovus, intelektualius studentus. Jūs galite labai daug prisidėti skatindami Europoje žinių ir kūrybingumo plėtrą. Vienintelė tam sąlyga – pagarba universiteto autonomiškumo principams. Galite pasitikėti savimi, nes esate tarp Europos aukštojo mokslo lyderių.“