Prof. hab. dr. Stasys Puškorius - MRU

Prof. hab. dr. Stasys Puškorius

Mykolo Romerio universiteto senato 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1SN-3 prof. habil. dr. Stasiui Puškoriui, dirbusiam Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto profesoriumi, suteiktas Mykolo Romerio universiteto profesoriaus emerito vardas.

Prof. habil. dr. Stasys Puškorius yra dirbęs Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto profesoriumi, nusipelnė kuriant ir plėtojant Lietuvos vadybos mokslą, įnešė indėlį į Lietuvos audito teorijos mokslo raidą, gali didžiuotis ilgamete ir kūrybinga pedagogine veikla, puoselėjo aukštą vadybinę kultūrą, aktyviai plėtojo vadybos studijas Mykolo Romerio universitete. Už šiuos nuopelnus profesoriui habil. dr. Stasiui Puškoriui 2012 m. birželio 29 d. buvo suteiktas Mykolo Romerio universiteto garbės profesoriaus vardas.

Galerija