Prof. hab. dr. Mindaugas Maksimaitis - MRU

Prof. hab. dr. Mindaugas Maksimaitis

Mykolo Romerio universiteto senato 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1SN-3 profesoriui habil. dr. Mindaugui Maksimaičiui, dirbusiam Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesoriumi, suteiktas Mykolo Romerio universiteto profesoriaus emerito vardas.

Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis yra dirbęs Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesoriumi, taip pat kūrė ir plėtojo Lietuvos teisės mokslą, įnešė ypatingą indėlį į Lietuvos valstybės ir teisės istorijos, konstitucionalizmo raidos, Mykolo Romerio mokslinio palikimo tyrinėjimus, turi ilgametę ir kūrybingą pedagoginės veiklos patirtį, puoselėjo aukštą teisinę kultūrą bei aktyviai plėtojo teisės studijas Mykolo Romerio universitete. Už šiuo nuopelnus 2012 m. birželio 29 d. profesoriui taip pat suteiktas ir Mykolo Romerio universiteto Garbės profesoriaus vardas.