Prof. hab. dr. Alfonsas Vaišvila - MRU

Prof. hab. dr. Alfonsas Vaišvila

Mykolo Romerio universiteto senato 2012 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 1SN-60 už originalios teisės sampratos kūrimą, svarų indėlį tiriant ir plėtojant teisinės valstybės koncepciją, aktyvų humanizmo idėjų skleidimą, demokratinės pilietinės visuomenės stiprinimą,  pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms puoselėjimą, ilgametę kūrybingą pedagoginę ir mokslinę veiklą Mykolo Romerio universitete prof. habil. dr. Alfonsui Vaišvilai suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės profesoriaus vardas.

Profesoriaus kontaktinis el. pašto adresas: alfonsas@mruni.eu

Galerija