Prof. Egidijus Jarašiūnas - MRU

Prof. Egidijus Jarašiūnas

Už reikšmingą indėlį stiprinant Lietuvos valstybės teisinius pagrindus, plėtojant konstitucinės justicijos doktriną ir jurisprudenciją, puoselėjant Mykolo Romerio universiteto akademinę laisvę, ugdant naują kūrybingą ir etiškai atsakingą teisininkų kartą Mykolo Romerio universiteto senatas 2010 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1SN-1 suteikė Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardą Teisės fakulteto dekanui prof. Egidijui Jarašiūnui. Regalijos naujajam Universiteto garbės daktarui įteiktos rugsėjo 1 d. iškilmingo Senato posėdžio metu.

„Egidijus Jarašiūnas neabejotinai yra viena iškiliausių Lietuvos akademinės bendruomenės asmenybių“, – sakė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis. „Esame jam nuoširdžiai dėkingi už neįkainojamą indėlį kuriant ir puoselėjant mūsų universitetą, – pridūrė rektorius.

Prof. Egidijus Jarašiūnas gimė 1952, Sendvariuose (Kelmės raj.). Vidurinę mokyklą jis baigė Panevėžyje, vėliau Vilniuje studijavo teisę. Egidijus Jarašiūnas buvo aktyvus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio narys, 1990 metais išrinktas į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą.

Nuo 1997 metų Egidijus Jarašiūnas dirba Mykolo Romerio universitete, kur 1999 metais apgynė teisės krypties disertaciją, o vėliau įgijo profesoriaus pedagoginį vardą.  Nuo 2007 m. jis ėjo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekano pareigas. Egidijus Jarašiūnas per savo karjerą yra buvęs Lietuvos Respublikos Seimo nariu (1992-1996), Lietuvos Respublikos  Konstitucinio Teismo teisėju (1996–2005), Europos Teisingumo Teismo (Liuksemburgas) teisėju (2010-2012).

Garbės daktaro vardą Mykolo Romerio universiteto Senatas suteikia iškiliems Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už didelius nuopelnus Lietuvos valstybei, mokslui ir kultūrai bei Mykolo Romerio universitetui.