Prof. dr. Rimvydas Jasinavičius - MRU

Prof. dr. Rimvydas Jasinavičius

Mykolo Romerio universiteto senato 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1SN-37 už švietėjišką verslumo idėjų skleidimą ir finansinės išminties ugdymą visuomenėje, indėlį, tvirtinant verslo ryšius su universitetinėmis studijomis ir mokslu, aukštojo mokslo sistemos tobulinimą ir aktyvų dalyvavimą Mykolo Romerio universiteto plėtroje prof. Rimvydui Jasinavičiui suteiktas Mykolo Romerio universiteto garbės profesoriaus vardas.

Profesoriaus kontaktinis el. pašto adresas: rimjas@mruni.eu