Prof. dr. Philippe Galez - MRU

Prof. dr. Philippe Galez

Mykolo Romerio universiteto senato 2023 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 1SN-32 Savojos Monblano (Šamberi, Prancūzija) universiteto prezidentui profesoriui dr. Filipui Galė (Philippe Galez) už pažangos diegimą aukštajame moksle, akademinių mainų bei mokslinių tyrimų plėtrą ir sėkmingą ilgametį bendradarbiavimą su MRU suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės profesoriaus vardas.

Philippe Galez mokslinę veiklą pradėjo 1988 m. Joseph Fourier universitete įgijęs medžiagotyros mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1989 m. dirbo mokslo inžinieriumi Prancūzijos alternatyviosios energijos ir atominės energijos komisijoje (CEA). Kartu vykdė ir pedagoginę veiklą: 1993-2003 m. Savojos Monblano universitete Anci technologijų institute ėjo medžiagotyros docento, o nuo 2003 m. – medžiagotyros profesoriaus pareigas. Yra įvairių mokslinių publikacijų medžiagotyros srityje autorius ir bendraautorius.

Philippe Galez 2021-2006 m. vadovavo LAIMAN tyrimų padaliniui, 2011 m. – Ansitechnologijos instituto Prietaisų ir fizikos skyriui. 2012–2017 m. ėjo Savojos Mont Blanko universiteto viceprezidento, atsakingo už ugdymą, pareigas, o nuo 2021 m. sausio mėn. eina šio universiteto prezidento pareigas. Jam vadovaujant ir toliau plėtojama prieš 10 metų pradėta vykdyti jungtinė Mykolo Romerio universiteto ir Savojos Monblano universiteto magistrantūros programa „Europos ir tarptautinė verslo teisė“, ieškoma kitų abipusio bendradarbiavimo krypčių.