Prof. dr. Norbert Thom - MRU

Prof. dr. Norbert Thom

Mykolo Romerio universiteto senatas 2005 m. balandžio 29 d. nutarimu  Nr. 1SN-59 už nuopelnus užmezgant ir plėtojant akademinius mainus, padedant vystyti mokslą, įdiegti universitete pažangią viešojo administravimo ir šiuolaikinės vadybos dėstymo filosofiją, paramą organizuojant studijas bei keliant mokslininkų ir pedagogų kvalifikaciją nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardą Berno universiteto Personalo ir organizacijų plėtros instituto direktoriui prof. dr. Norbertui Tomui.

Prof. dr. Norbertas Thomas gi-mė 1946 m. rugpjūčio 11 d. Kleins-teinlohe (Vokietija). 1968–1972 m. prof. dr. N. Thomas studijavo verslo vadybą Kelno universitete (Vokietija). 1976 m. Kelno universitete baigė doktorantūros studijas ir jam buvo su-teiktas ekonomikos ir socialinių moks-lų daktaro laipsnis, o 1984 m. čia apgynė habilitacinį darbą.

1973–1984 m. profesorius Kelno universiteto Verslo vadybos ir organizacijos departamente ėjo asis-tento, projektų vadovo ir dėstytojo pareigas. 1984–1985 m. dirbo Gyse-no Justus Liebigo universiteto Organizacijos ir personalo ekonomikos katedroje. 1985 m. Fribūro universitete įsteigė Įmonių vadybos ir organizacijų departamentą ir jam vadovavo. 1991 m. prof. dr. N. Thomas Berno universitete įsteigė Personalo ir organizacijų plėtros institutą ir nuo veiklos pradžios jam vadovauja.

Profesorius skaitė paskaitas įvairiuose pasaulio universitetuose – Lince, Fribūre, Drezdene (Vokietija), Ročesteryje, Niujorke (JAV), Jokohamos Kanagavos universitete (Japonija), Madride (Ispanija). Prof. dr. N. Thomo moksliniai tyrimai buvo svarbūs personalo vadybos, organizacijų struktūros, naujosios viešosios vadybos, inovacijų plėtros vadybos, sveikatos apsaugos vadybos mokslo sričių raidai. Profesorius yra paskelbęs daugiau kaip 600 mokslinių publikacijų, jos išverstos į dvidešimt pasaulio kalbų.

Prof. dr. N. Thomas vadovavo trisdešimt penkioms daktaro disertacijoms – visos jos sėkmingai apgintos, buvo šešių habilitacijos komisijų narys. Prof. dr. N. Thomui įteikti šie apdovanojimai: 1978 m. „Karl-Guth-Preis“ apdovanojimas, 1989 m. Linco Johanneso Keplerio universiteto (Austrija) garbės medalis, 1992 m. „Denker“ apdovanojimas (prof. dr. N. Thomas pirmasis asmuo Šveicarijoje, kuriam buvo įteiktas šis apdovanojimas), 1993 m. gavo „Golden Idea Oscar“ apdovanojimą (prof. dr. N. Thomas pirmasis asmuo Šveicarijoje, kuriam buvo įteiktas šis apdovanojimas). Profesorius nuo 2002 m. yra Vo-kietijos bendruomenės organizacijos (Gesellschaft für Organisation) garbės narys, nuo 2003 m. – Šveicarijos bendruomenės verslo vadybos (Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft) garbės narys.