Prof. dr. Koen Lenaerts - MRU

Prof. dr. Koen Lenaerts

Mykolo Romerio universiteto senatas 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1SN-6 už reikšmingą indėlį plėtojant Europos integracijos idėją, iškilius mokslinius darbus atskleidžiant Europos Sąjungos teisės, grindžiamos tokiomis vertybėmis kaip žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, esmę bei svarbiausius jos institutus, plėtojant Europos Sąjungos jurisprudencinę teisę, puoselėjant Europos studijų ir mokslo erdvę, nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Europos Sąjungos Teisingumo teismo prezidentui, prof. dr. Koen Lenaerts.