Prof. dr. Juozas Žilys - MRU

Prof. dr. Juozas Žilys

Mykolo Romerio universiteto senato 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1SN-3 prof. dr. Juozui Žiliui, dirbusiam Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesoriumi, suteiktas Mykolo Romerio universiteto profesoriaus emerito vardas.

Prof. dr. Juozas Žilys yra dirbęs Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesoriumi, yra nusipelnęs Lietuvos teisės mokslui, įnešė didžiulį indėlį rengiant 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją ir svarbiausius įstatymus, kuriais buvo pertvarkyta Lietuvos politinė, teisinė, ekonominė sistema, gali didžiuotis reikšminga veikla įtvirtinant konstitucionalizmą ir formuojant oficialią konstitucinę doktriną, puoselėjo teisinės valstybės principus. Už minėtus nuopelnus ir aktyvų dalyvavimą Mykolo Romerio universiteto veikloje profesoriui Juozui Žiliui 2012 m. birželio 29 d. Universiteto senato nutarimu Nr. 1SN-60 suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės profesoriaus vardas.