Prof. dr. Jekuk Chang - MRU

Prof. dr. Jekuk Chang

Mykolo Romerio universiteto senatas 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1SN-1 suteikė Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Dongseo universiteto (Pietų Korėja) rektoriui prof. dr. Jekuk Chang. Universiteto Garbės daktaro regalijos profesoriui įteiktos 2013 m. lapkričio 11 d.

Dr. Jekuk Chang garbės daktaro vardas suteiktas už nuopelnus puoselėjant globalią mokslo ir studijų erdvę, siekį plėtoti ilgalaikį Mykolo Romerio universiteto ir Pietų Korėjos akademinės bendruomenės bendradarbiavimą, už pažangios akademinės patirties perkėlimą į Mykolo Romerio universitetą, bendrų studijų programų kūrimą bei mokslinių tyrimų plėtojimą diegiant naująsias technologijas.

Garbės daktaro regalijos įteiktos iškilmingo Senato posėdžio metu, prof. dr. J. Chang sveikino tuometiniai rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis, senato nariai, akademinė MRU bendruomenė, Dongseo universiteto studentės, tuo metu studijavusios MRU. Šventę papuošė MRU mišraus choro atliekami kūriniai.

Savo kalboje Garbės daktaro regalijų įteikimo proga Dongseo universiteto rektorius dėkojo MRU akademinei bendruomenei už pasitikėjimą ir pabrėžė aukštųjų mokyklų vaidmenį suteikiant galimybes studentui atskleisti visus jo gebėjimus.  Prof. dr. J. Chang taip pat skyrė 2 stipendijas MRU studentams.

Prof. dr. Jekuk Chang studijavo politikos mokslus ir tarptautinius santykius Džordžo Vašingtono universitete (JAV), tarptautinę teisę ir tarptautinį verslą Sirakūzų universitete (JAV), 2001 m. įgijo Politikos mokslų daktaro laipsnį Tokijo Keio universitete (Japonija). Nuo 2003 m. prof. dr. Jekuk Chang dirbo Dongseo universiteto Japonijos studijų centro direktoriumi, vėliau Tarptautinių studijų skyriaus bei Tarptautinio bendradarbiavimo komiteto direktoriumi, universiteto prorektoriumi, o nuo 2011 m. – rektoriumi.

Prof. dr. Jekuk Chang taip pat aktyviai dalyvauja Pietų Korėjos Užsienio reikalų ir prekybos ministerijos mokslinių tyrimų veikloje, konsultuoja komercijos ir santykių su Japonija klausimais. 2010 m. prof. dr. Jekuk Chang apdovanotas Japonijos-Korėjos kultūros fondo, o 2012 m. – Konfucijaus instituto (Kinija) premijomis.

2013 m. gegužės 22 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, Pietų Korėjos Dongseo universiteto rektorius dr. Jekuk Chang ir „Užupio kūrybinio klasterio“ prezidentas Vytautas Ratkevičius pasirašė trišalę sutartį dėl tarptautinės jungtinės studijų programos Skaitmeninis turinys (Digital content) kūrimo ir įgyvendinimo.