Prof. dr. Goolam Mohamedbhai - MRU

Prof. dr. Goolam Mohamedbhai

Mykolo Romerio universiteto senato 2006 m. gegužės 19 d. nutarimu už reikšmingą indėlį puoselėjant laisvės, teisingumo, orumo ir solidarumo vertybes universitetuose, remiant Mykolo Romerio universiteto pastangas plėtoti ilgalaikį universiteto ir pasaulio akademinės bendruomenės bendradarbiavimą, stiprinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vaidmenį Tarptautinės Universitetų Asociacijos Prezidentui prof. dr. Goolam Mohamedbhai suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.