Prof. dr. Georg Winckler - MRU

Prof. dr. Georg Winckler

Mykolo Romerio universiteto senato 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu už reikšmingą indėlį puoselėjant Europos universitetų vertybes, remiant Lietuvos pastangas plėtoti Bolonijos procesą, skatinant  Mykolo Romerio universiteto dalyvavimą bendrojoje Europos mokslo ir studijų erdvėje, stiprinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vaidmenį Lietuvos universitetuose Europos Universitetų Asociacijos Prezidentui prof. dr. Georg Winckler suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.