Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak - MRU

Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak

2013 m. rugsėjo 19 d. Mykolo Romerio universiteto senatas nutarė suteikti Garbės daktaro vardą 14-tajam Pasaulio universitetų asociacijos prezidentui profesoriui Dzulkifli Abdul Razak.

Garbės daktaro vardas prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak suteiktas už ypatingus nuopelnus plėtojant nepriklausomą ir demokratišką aukštąjį mokslą, puoselėjant tarptautiškumą, stiprinant humanistinę kultūrą ir laisvės, solidarumo ir žmogaus orumo principais paremtą universitetų bendradarbiavimą.

Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak, būdamas Pasaulio universitetų asociacijos viceprezidentu, 2010 m. viešėjo MRU ir dalyvavo Pasaulio universitetų asociacijos rengiamame Kongrese tema „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“. Kongreso metu tuometis Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Malaizijos universiteto prorektorius prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp universitetų. Bendradarbiavimo sutartyje numatytas jungtinių studijų programų kūrimas, dalyvavimas bendruose moksliniuose tyrimuose, ES ar kitų tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose ir programose, studentų, akademinio ir administracinio personalo mainai.

Prof. dr. Dzulkifli Abdul Razak buvo 14-asis Pasaulio universitetų asociacijos (International Association of Universities) prezidentas, Malaizijos mokslų akademijos (The Academy of Sciences Malaysia), Pasaulio meno ir mokslo akademijos (World Academy of Art and Sciences), bei Malaizijos instituto (Malaysian Institute of Malaysia) narys.