Prof. dr. Algis Mickūnas - MRU

Prof. dr. Algis Mickūnas

Mykolo Romerio universiteto senatas 2012 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 1SN-39 už nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanitarinių ir socialinių mokslų plėtrai, kultūros puoselėjimui, jaunosios humanitarų kartos ir produktyvaus akademinio bendravimo gebėjimų ugdymui, reikšmingus šiuolaikinės filosofijos, hermeneutikos, semiotikos, fenomenologijos, egzistencializmo, politikos ir demokratijos teorijų mokslinius tyrimus nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Ohajo universiteto (JAV) profesoriui daktarui Algiui Mickūnui. Garbės daktaro regalijos profesoriui Universitete įteiktos 2012 m. birželio 28 d.

Pristatydamas Senatui kandidatūrą MRU prof. habil. dr. Bronislavas Juozas Kuzmickas sakė, kad Algis Mickūnas – tai šiuo metu labiausiai pasaulyje žinomas lietuvių filosofas arba lietuvių kilmės amerikiečių filosofas, kurio veikloje lietuviškoji dimensija vis stipresnė. „A. Mickūno asmenybė spinduliuoja meilę gimtinei, jos akademiniam atžalynui“, – sakė profesorių ir jo veiklą Senate pristatęs Humanitarinių mokslų instituto direktorius doc. dr. Robertas Jurgaitis.

B. J. Kuzmickas gražiu žodžiu pristatė profesorių, kuris „filosofijoje rado savo pašaukimą ir laimę, o apie tai liudija ypač gausi ir įvairialypė jo kūrybinė veikla“. Visuose Algio Mickūno darbuose, tęsė B. J. Kuzmickas, ryški dar senovės Graikijoje susiformavusi žmogaus kaip savarankiškai mąstančio, oraus, nesilankstančio jokioms galios jėgoms individo idėja. Tai sokratiškoji gyvenimo filosofavimo idėja, pagal kurią ir gyvena profesorius A. Mickūnas, taip pat turintis retą bendravimo ir kitų žmonių supratimo talentą, – kalbėjo prof. habil. dr. Bronislavas Juozas Kuzmickas. – Šie bruožai, gebėjimas dėstyti mintis, nepaprasta erudicija bei išprusimas, matyt, lemia, tai, kad Algis Mickūnas yra laukiamas, vertinamas ir gerbiamas daugelyje šalių.

Prof. dr. Algis Mickūnas dėstė De Paulio, Vokietijos, Čikagos, Emory, Vilniaus, Klaipėdos, Vytauto Didžiojo, Rafaelio Landivaro bei kitose pasaulio aukštosiose mokyklose. Kaip vizituojantis profesorius jis nuolat lankosi įvairiuose žemės rutulio regionuose – nuo Lotynų Amerikos iki Japonijos, nuo Europos iki Indijos ir Arabų pasaulio. Šių metų kovo pradžioje A. Mickūnas dalyvavo Mykolo Romerio universitete rengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tapatumo problemos: tradicija ir inovacijos“.

Vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų prof. dr. A Mickūnui yra Lietuvos mokslų akademijos narys, įvairių tarptautinių ir nacionalinių organizacijų narys, daugelio monografijų autorius. Svarbiausieji autoriaus moksliniai darbai lietuvių kalba: „Fenomenologinė filosofija“, „Visa aprėpianti dabartis“, „Demokratija šiandien: Straipsniai ir esė“, „Pastovumas ir tėkmė: Kultūros fenomenologijos apybraižos“, „Filosofijos likimas“, „Summa Erotika“. Šiuo metu MRU leidybos centre spaudai rengiama dar viena profesoriaus knyga „Socialinė vertybė ir individo vertė“.

Profesorius apie save Gyvenimo aprašyme: „vartoju skaidrius dėstymo metodus; turiu gerą dėstymo platiems bendruomenės klodams ir įvairių bei priešingų kultūrų auditorijoms patirtį: Japonija, Indija, Pietų Amerika, Jungtiniai Arabų Emyratai, JAV, Europa“.

Įteikus Garbės daktaro regalijas, prof. dr. A. Mickūnas dėkojo Universiteto bendruomenei už tai, kad ši jį įtraukė į savo gretas. Profesorius savo kalboje pabrėžė mokytojo reikšmę. „Kaip žmonės mes niekada nesame pilni, o nuo mažens mūsų pilnatis priklauso nuo mokytojų“, – sakė A. Mickūnas, mokytoją lygindamas su alpinistu. – „Mokytojas kelia kitus į aukštybes, tarsi lipdamas į kalną, net į tokias, kur pats nebuvo pakilęs“. Profesorius taip pat pastebėjo, kad iškelti žmogų – reiškia suvokti jo garbingumą, teisingumą, kilnumą, nes be to žmogus tampa bendruomenės ar kitų jėgų žaisliuku. „Man pirmiausias ir svarbiausias dalykas Lietuvoje yra ne ką nors išmokyti ar naujas teorijas išdėstyti, bet tapti kaip galima geresniu pavydžiu“, – sakė MRU garbės daktaras.

Apie Algi Mickūną kaip puikų mokytoją ir mąstytoją, kurio pavyzdžiu buvo sekama, kalbėjo į Vilnių atvykęs prof. Joseph Pilotta (Ohajo valstybinis universitetas).

Garbės daktaro regalijų suteikimo ceremonijoje pasveikinti profesoriaus taip pat buvo atvykę kiti svečiai iš JAV, ambasados Vilniuje kultūros atašė Nina Murey, Seimo nariai, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akademikas Valdemaras Razumas, Universiteto bendruomenės atstovai, socialiniai partneriai.

Algis Mickūnas (g. 1933, Krikliniai, Panevėžio r.) – lietuvių išeivijos filosofas, Ohajo universiteto (JAV) profesorius emeritas, filosofinį išsilavinimą įgijęs JAV bei Vokietijoje.

A. Mickūnas daugiau nei 40 metų aktyviai dirba filosofijos (ontologija, kosmologija, fenomenologija, hermeneutika, marksizmas, metodologijos), Rytų minties, semiotikos, komunikacijos, civilizacijų lyginamųjų tyrimų, literatūros ir kultūros, socialinių ir politinių mokslų baruose. Profesorius skaito paskaitas Lietuvoje, Japonijoje, Indijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Gvatemaloje, Peru, Kanadoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, JAV. A. Mickūnas yra publikavęs virš 20 knygų, šimtus mokslinių straipsnių penkiomis kalbomis. Jis taip pat yra Tarptautinio Husserlio ratelio (1970), Tarptautinės Gebserio draugijos, Tarptautinio Merleau-Ponty centro (1976), Globalizacijos studijų centro Gvatemaloje (1999) steigėjas bei narys.

A. Mickūnas vadovavo daugiau nei šimtui daktaro disertacijų ir daugiau nei penkiasdešimčiai magistrinių darbų. Apie 90 jo buvusių studentų dirba akademinį darbą Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, Vidurio Rytuose, Pietryčių Azijoje ir yra vieni iš geriausių savo srityse.

Profesorius visomis išgalėmis stengiasi padėti ir Lietuvos aukštųjų mokyklų magistrantams bei doktorantams: jis jau yra buvęs ne vienos dešimties Lietuvoje apgintų darbų neformalus konsultantas ir šią savo veiklą pasiryžęs tęsti ir ateityje.

A.Mickūnas sako „užaugęs ant Sokrato rankų“. Sunku pasakyti, atsitiktinumas tai, ar ne, bet Ohajo universiteto miestelis, kuriame profesorius gyvena, vadinasi Atėnais. Po ilgų metų Kriklinių kaimo vaikėzas sugrįžo į Lietuvą tikru mokytoju.