Privatinės teisės institutas

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
Kab. V-353, V-354
Tel. +370 5 271 4610 (353 kab.), +370 5 271 4593 (354 kab.)
El. paštas: pti@mruni.eu
                      
Direktorius: Prof. dr. Virginijus Bitė
Kab. V-352
Tel. +370 5 271 4525
El. paštas: virginijus.bite@mruni.eu                      

Vadybininkė: Kristina Bernatavičienė
Kab. IV-305
Tel. +370 5 271 4664
El. paštas: pti@mruni.eu

Profesoriai

PROFESORIUS EMERITAS

Prof. dr. Vytautas Pakalniškis

AFILIJUOTASIS PROFESORIUS

Prof. dr. Rimvydas Norkus

Prof. dr. Virginijus Bitė

Mokslinių tyrimų kryptys: Įmonių (bendrovių) teisė, bendrovių valdymas, verslo organizavimo teisinės formos.

Kontaktai: virginijus.bite@mruni.eu, V-352 kab.

Prof. dr. Simona Drukteinienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Sutarčių teisė, sutartinė atsakomybė, deliktų teisė.

Kontaktai: simona@mruni.eu, V-354 kab.

prof. dr. Vaidas Jurkevičius 

Mokslinių tyrimų kryptys: Lyginamoji privatinė teisė, sutarčių teisė, deliktų teisė, atstovavimas, civilinės teisės taikymas viešojo sektoriaus turtinių santykių reguliavimui. 

Kontaktai: vaidas.jurkevicius@mruni.eu, V-353 kab.

Prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Šeimos teisė, vaiko teisės, šeimos teisės unifikavimas ir harmonizavimas (cross-border aspektas).

Kontaktai: ingaieva@mruni.eu, V-353 kab.

Prof. dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo santykiai, verslo perdavimas, tarptautinė darbo teisė, Europos Sąjungos darbo teisė.

Kontaktai: ingridam@mruni.eu, V-354 kab.

Partnerystės profesorius Vilius Mačiulaitis

Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo teisė; darbo santykių reglamentavimo principai, darbo santykių pasibaigimas, nediskriminavimas darbo santykiuose, sauga ir sveikata darbe bei darbo santykių teisinio reglamentavimo reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdančių institucijų veikla

Kontaktai: viliusmaciulaitis@mruni.eu, V-354 kab.

Partnerystės profesorius Raimundas Moisejevas

Mokslinių tyrimų kryptys: Konkurencijos teisė, prievolių teisė, įmonių teisė, civilinė atsakomybė, sutarčių teisė, ginčų nagrinėjimas, arbitražas.

Kontaktai: raimundasm@mruni.eu, V-354 kab.

Prof. dr. Paulius Pakutinskas

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinė teisė, technologijų teisė, dirbtinio intelekto ir kitų naujų technologijų reguliavimas, kibernetinis saugumas, privatumas ir asmens duomenų teisinė apsauga, intelektinės nuosavybės teisė, tarpdisciplininiai tyrimai (teisė, technologijos ir verslas).

Kontaktai: paulius.pakutinskas@mruni.eu, V-353 kab.

Prof. dr. Solveiga Palevičienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė investicijų teisė, tarptautinis arbitražas, lyginamoji deliktų teisė, valstybės atsakomybė.

Kontaktai: solveiga@mruni.eu, V-353 kab.

Partnerystės profesorius Gediminas Sagatys

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinė teisė, šeimos teisė, viešieji pirkimai, konstitucinė teisė, vaiko teisių apsauga.

Kontaktai: sagatys@mruni.eu, V-353 kab.

Prof. dr. Vigintas Višinskis

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinis procesas, tarptautinis civilinis procesas, bankroto teisiniai santykiai.

Kontaktai: vigvis@mruni.eu,  V-354 kab.  

Partnerytės profesorius Herkus Gabartas

Mokslinių tyrimų kryptys: Mokesčių teisė, energetikos ir nekilnojamojo turto teisė.

Kontaktai: herkus@mruni.eu, V-354 kab.

Docentai

Doc. dr. Goda Ambrasaitė-Balynienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinio proceso teisė ir intelektinės nuosavybės teisė.

Kontaktai: godamb@mruni.eu, V-354 kab.

Doc. dr. Natalija Kaminskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Mediacija ir alternatyvusis ginčų sprendimas, teisinės derybos, civilinis procesas.

Kontaktai: natalijak@mruni.eu, V-352 kab.

Doc. dr. Evaldas Klimas

Mokslinių tyrimų kryptys: Teritorijų planavimo ir statybos teisė, žemės teisė, aplinkos apsaugos teisė, nuosavybės teisių apsauga, viešojo intereso gynimas.

Kontaktai: evaldasklimas@mruni.eu, V-354 kab.

Doc. dr. Rytis Krasauskas

Mokslinių tyrimų kryptys: Kolektyvinė darbo teisė, socialinė partnerystė, darbo teisės konstitucionalizacija, darbo sutartis.

Kontaktai: rkrasauskas@mruni.eu, V-354 kab.

Doc. dr. Salvija Mulevičienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisingumą lemiantys veiksniai ir efektyvus teisingumo įgyvendinimas, socialinis teisingumas.

Kontaktai: salvija@mruni.eu, V-354 kab.

Partnerystės docentas Algis Norkūnas

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinės atsakomybės klausimai.

Kontaktai: nalgis@mruni.eu, V-353 kab.

Doc. dr. Lina Novikovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: vartotojų teisių apsauga, sutarčių teisė, žalos atlyginimas.

Kontaktai: linan@mruni.eu, V-341 kab.

Doc. dr. Tomas Talutis

Mokslinių tyrimų kryptys: Bankų teisė, finansų rinkų teisė, finansų įstaigų teisė, finansinių paslaugų teisė, draudimo teisė.

Kontaktai: ttalutis@mruni.eu, V-354 kab.

Partnerystės docentas Žilvinas Terebeiza

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinio proceso teisė; atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai.

Kontaktai: zilvinast@mruni.eu, V-354 kab.

Doc. dr. Dalia Vasarienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Nuosavybės teisė, sandoriai ir sandorių negaliojimas, civilinės ir baudžiamosios teisės santykis.

Kontaktai: daliavasariene@mruni.eu, V-353 kab.

Lektoriai

Dr. Darius Bolzanas

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisminis ginčų nagrinėjimas, Europos Sąjungos civilinis procesas, arbitražas, sutarčių teisė.

Kontaktai: bolzanas@mruni.eu, V-354 kab.

Dr. Tomas Chochrin

Mokslinių tyrimų kryptys: Lyginamoji sutarčių teisė, prievolių teisė, deliktinė atsakomybė, civilinis procesas.

Kontaktai: tomaschochrin@mruni.eu, V-353 kab.

Dr. Ąžuolas Čekanavičius

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: azuolas@mruni.eu, V-353 kab.

Rasa Grigonienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo teisė; darbuotojų teisė į privatumą darbo vietoje, darbuotojų apsauga, taikant informacines technologijas darbe.

Kontaktai: rasa.grigoniene@mruni.eu, V-354 kab.

Dr. Ramunė Guobaitė-Kirslienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo teisė, darbo laiko teisinis reguliavimas, užimtumo teisinis reguliavimas, kolektyvinė ir industrinė teisė, socialinės saugos teisė, Europos Sąjungos darbo teisė.

Kontaktai: rguobaite@mruni.eu, V-354 kab.

Dr. Ingrida Krolienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinio proceso teisė, valstybės garantuojama teisinė pagalba, teisininko etika ir atsakomybė.

Kontaktai: montvydiene@mruni.eu, V-354 kab.

Dr. Algirdas Matkevičius

Mokslinių tyrimų kryptys: Prievolių teisė, sutarčių teisė, civilinė atsakomybė ir jos taikymas, pramoninė nuosavybė ir jos apsauga, sporto teisė, žemės teisė.

Kontaktai: algirdas.matkevicius@mruni.eu, V-352 kab.

Denis Parchajev

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinis arbitražas, tarptautiniai verslo ginčai, derybos teisiniuose ginčuose.

Kontaktai: d.parchajev@mruni.eu, V-354 kab.

Dr. Viktorija Budreckienė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: v.budreckiene@mruni.eu, V-353 kab.

Dr. Evelina Ivanauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: epusvaskyte@mruni.eu, V-353 kab.

Dr. Marius Jonaitis

Mokslinių tyrimų kryptys: Romėnų privatinė teisė, jos įtaka šiuolaikinei civilinei teisei ir civiliniam procesui, romėnų teisės tradicijos reikšmė Europos teisės unifikavimui.

Kontaktai: marjon@mruni.eu, V-354 kab.

Dr. Laura Kirilevičiūtė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: laura.kirileviciute@mruni.eu, V-353 kab.

Egidijus Langys

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: egidijus.langys@avocad.lt, V-354 kab.

Mykolas Kirkutis

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: mkirkutis@mruni.eu, V-354 kab.

Dalija Svirbutienė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: d.svirbutiene@mruni.eu, V-354 kab.

 Dovilė Tebelškytė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: d_tebelskyte@mruni.eu, V-354 kab.

Dr. Kazimieras Zaveckas

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: kzaveckas@mruni.eu, V-353 kab.

Asistentai

Ricardo Sergio Schmitz Filho

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: ricardosschmitz@gmail.com

 

Doktorantai

Mykolas Kirkutis Simona Delekaitė Algimantas Marcinkevičius Ieva Strunkienė
Ricardo Sergio Schmitz Filho Liutauras Vasiliauskas Dalia Višinskytė Rasa Grigonienė
Tomas Stundys Bohdana Zvinerevska Elena Vėgėlytė Martynas Jablonskis
Greta Petkutė Vilija Mogenytė Evaldas Mikalajūnas Arnas Petrikas
Donatas Alksnys Mantas Pakamanis Deividas Kiršys Linas Vilys
Greta Vaidilaitė Yevhen Shcherbyna Milda Treigė Laimonas Leonas
Viktorija Adomėnienė Yevhenii Vasylchenko Eugenijus Miliukas Mykolas Pranas Mickus
Paulius Grendelis Yuliia Pokhodun Egidijus Langys Ingrida Steponavičienė
Tomas Linas Šepetys Anastasija Slobodenuka Remigijus Jokubauskas Gintarė Trukšnytė
Agnė Aleksejevaitė Karolis Šimanskis Tomas Lavišius Odeta Intė