Vytenis Povilas Andriukaitis - MRU

Vytenis Povilas Andriukaitis

Lietuvos teisės universiteto senato 2004 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 1SN-34 Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojui, Europos reikalų komiteto pirmininkui Vyteniui Povilui Andriukaičiui už reikšmingą indėlį spartinant Lietuvos valstybės dalyvavimą eurointegraciniame procese, visuotinai pripažintų demokratinių vertybių puoselėjimą Lietuvos politikoje ir teisėje, kuris sudarė prielaidas Lietuvos teisės universiteto akademinei bendruomenei įsilieti į pasaulio ir Europos mokslo ir studijų erdvę, suteiktas Lietuvos teisės universiteto garbės nario vardas.