Petras Auštrevičius - MRU

Petras Auštrevičius

Lietuvos teisės universiteto senato 2004 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 1SN-35 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavaduotojui Europos Sąjungos reikalams Petrui Auštrevičiui už reikšmingą indėlį spartinant Lietuvos valstybės dalyvavimą eurointegraciniame procese, visuotinai pripažintų demokratinių vertybių puoselėjimą Lietuvos politikoje ir teisėje, kuris sudarė prielaidas Lietuvos teisės universiteto akademinei bendruomenei įsilieti į pasaulio ir Europos mokslo ir studijų erdvę suteiktas Lietuvos teisės universiteto garbės nario vardas.