Oskaras Jusys - MRU

Oskaras Jusys

Lietuvos teisės universiteto senato 2004 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 1SN-36 Jo Ekscelencijai Oskarui Jusiui, Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Bendrijų Nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui, už reikšmingą indėlį spartinant Lietuvos valstybės dalyvavimą eurointegraciniame procese, visuotinai pripažintų demokratinių vertybių puoselėjimą Lietuvos politikoje ir teisėje, kuris sudarė prielaidas Lietuvos teisės universiteto akademinei bendruomenei įsilieti į pasaulio ir Europos mokslo ir studijų erdvę suteiktas Lietuvos teisės universiteto garbės nario vardas.

Galerija