Venecijos komisijos prezidentui Gianni Buquicchio – MRU Garbės daktaro vardas - MRU
Naujienos

27 balandžio, 2015
Venecijos komisijos prezidentui Gianni Buquicchio – MRU Garbės daktaro vardas

Balandžio 23 d. Mykolo Romerio universiteto Senatas nutarė suteikti Universiteto garbės daktaro vardą Venecijos komisijos prezidentui Gianni Buquicchio.

Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardas suteiktas už ypatingus nuopelnus puoselėjant konstitucines vertybes, už reikšmingą indėlį įgyvendinant teisinės valstybės plėtrą Europos Sąjungoje ir kituose kontinentuose, už siekį plėtoti tarptautinį universitetų bendradarbiavimą.

Gianni Buquicchio 1967 m. yra baigęs teisės studijas Bario universitete (Italija), ten dirbo Tarptautinės teisės ir politikos mokslų instituto dėstytoju bei vizituojančiu profesoriumi Europos Tarybos teisinių reikalų direktorate. Iki 2009 m. G. Buquicchio dirbo Europos Taryboje įvairiose vadovaujančiose pareigos. Būdamas Europos Tarybos Teisinių reikalų direktorato Viešosios teisės skyriaus grupės vadovu, buvo atsakingas už tarpvyriausybinių ekspertų komitetų, sprendžiančių administracinės, tarptautinės, laisvo asmenų judėjimo, duomenų apsaugos klausimus. Kaip direktorato Teisinio patarėjo ir sutarčių skyriaus vadovas buvo atsakingas už teisinių nuomonių pateikimą Ministrų Komitetui, Parlamentinei Asamblėjai ir Generaliniam Sekretoriui. Nuo 1990 m. G. Buquicchio užėmė Europos komisijos kovai už demokratiją Venecijos komisijos sekretoriaus pareigas ir žymiai prisidėjo prie šios komisijos kūrimo bei vystymo, užtikrinant konstitucinių reformų projektų sukūrimą ir įgyvendinimo stebėjimą bei demokratinių institucijų kūrimą Europoje ir už jos ribų. 2009 m. jis išrinktas Venecijos komisijos prezidentu ir du kartus perrinktas šioms pareigoms. G. Buquicchio yra gavęs aukščiausio laipsnio valstybinius apdovanojimus, tarp kurių - Austrijos, Rusijos Federacijos, Moldovos , Armėnijos, Rumunijos, Prancūzijos. 2005 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas jam įteikė ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro kryžių.

Daugiau apie Venecijos komisiją - konsultacinį organą, kuris nagrinėja konstitucinės teisės klausimus, galima sužinoti iš savaitraštyje „Veidas“ skelbiamo pokalbio su Venecijos komisijos nariu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto profesoriumi Gediminu Mesoniu.