Universitete vykusiame Senato posėdyje patvirtinti svarbūs pokyčiai - MRU
Naujienos

4 liepos, 2023
Universitete vykusiame Senato posėdyje patvirtinti svarbūs pokyčiai
Universitetas
Studijos
Mokslas

Birželio 29 dieną Mykolo Romerio universitete (MRU) įvyko Senato posėdis, kurio metu priimti svarbūs sprendimai.

Posėdžio metu MRU Senatas svarstė dėl MRU profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo; dėl Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto ketinamos vykdyti pirmosios pakopos studijų programos Specialioji pedagogika aprašo patvirtinimo; dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Viešoji politika ir vadyba specializacijos Politika ir užsienio kalbos aprašo ir studijų plano įstojusiems nuo 2023–2024 studijų metų patvirtinimo; dėl MRU doktorantūros studijų kainų dydžių įstojusiesiems nuo 2023–2024 studijų metų patvirtinimo.

Nutarta suteikti MRU socialinių mokslų srities profesoriaus pedagoginį vardą Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Verslo ir ekonomikos instituto profesoriui dr. Tadui Limbai; patvirtinti Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto ketinamos vykdyti pirmosios pakopos studijų programos Specialioji pedagogika aprašą; patvirtinti Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Viešoji politika ir vadyba specializacijos Politika ir užsienio kalbos aprašą ir studijų planą įstojusiems nuo 2023–2024 studijų metų; patvirtinti MRU doktorantūros studijų kainų dydžius įstojusiesiems nuo 2023–2024 studijų metų.

Su MRU Senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje, kurią galima rasti čia.