Universitete lankėsi Kazickų šeimos fondo prezidentė Jūratė Kazickaitė - MRU
Naujienos

14 birželio, 2016
Universitete lankėsi Kazickų šeimos fondo prezidentė Jūratė Kazickaitė
Įvykis

Birželio 13 d. Mykolo Romerio universitete Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kvietimu lankėsi lietuvių kilmės JAV žurnalistė, rašytoja, filantropė, Kazickų šeimos fondo prezidentė Jūratė Kazickaitė.

Viešnia susitiko su rektoriumi doc. dr. Algirdu Monkevičiumi, mokslo ir tarptautinių ryšių prorektore dr. Inga Žalėniene, Senato pirmininku prof. dr. Gintaru Aleknoniu. Susitikime taip pat dalyvavo Adolfo Damušio demokratijos studijų centro steigėja ambasadorė Gintė Damušytė ir Centro vadovas Vidmantas Valiušaitis.

Jūratė Kazickaitė buvo supažindinta su universiteto specifika, Adolfo Damušio demokratijos studijų centro veikla ir jo vieta universiteto struktūroje, vykdomais projektais.

Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė dr. Inga Žalėnienė pakvietė viešnią susipažinti su MRU LAB mokslinėmis laboratorijomis, pristatė jų veiklos pobūdį. Kazickų šeimos fondas pagrindinį dėmesį skiria švietimui ir socialiniams projektams Lietuvoje ir JAV. Susitikimo metu kalbėta apie galimus projektus ir tolimesnį bendradarbiavimą.