Tarptautinis mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas - MRU
Naujienos

21 balandžio, 2015
Tarptautinis mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas

Baigėsi metus trukęs tarptautinis mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas ir Socialinių technologijų fakultetas įvertinti 3 iš 5 balų, tai yra aukščiausias balas Lietuvoje socialinių mokslų srityje. Politikos ir vadybos fakultetas bei Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas įvertinti 2 balais, kas atitinka bendrą Lietuvos socialinių mokslų vidurkį.

Kviečiame susipažinti su tarptautinių ekspertų parengtomis ataskaitomis apie kiekvieną vertintą mokslo sritį ir atskirus universitetų padalinius.

Tyrimas buvo vykdomas dviem etapais: pirmajame tyrimo etape, kuris vyko 2014 m. pabaigoje, visi Universiteto fakultetai pateikė savianalizę ir mokslo darbus, o antrajame - tarptautiniai ekspertai susitiko su Universiteto administracija, atskirų fakultetų ir institutų tyrėjais bei doktorantais, susipažino su infrastruktūra.

Tarptautinis mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas - plačiai paplitusi tarptautinė praktika, naudojama tobulinti mokslinės veiklos kokybę. Lietuvoje tyrimą administravo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA). Tyrimas buvo vykdomas pagal šią metodiką ir grafiką.

Tyrimo rezultatai bus plačiai naudojami tobulinant Mykolo Romerio universiteto mokslinių tyrimų kokybę, vadybą ir tarptautiškumą.