Šventė Mykolo Romerio universitete – įteikti 769 diplomai studijas baigusiems absolventams - MRU
Naujienos

28 birželio, 2024
Šventė Mykolo Romerio universitete – įteikti 769 diplomai studijas baigusiems absolventams

Birželio 28 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) iškilmingai įteikti diplomai trijų fakultetų – Viešojo valdymo ir verslo fakulteto (VVVF), Teisės mokyklos (TM) bei Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto (ŽVSF) absolventams. Šventės metu išdalinti 769 studijų baigimo diplomai.

Diplomų teikimo ceremonijoje dalyvavo MRU rektorė, vicerektoriai, fakultetų dekanai, garbūs svečiai, absolventai, universiteto dėstytojai ir darbuotojai.

Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė pasveikino absolventus ir sakė tikinti, jog jei jauni žmonės atkakliai sieks savo svajonių – jos išsipildys. Rektorė linkėjo studijas baigusiems studentams užveriant savo Alma Mater duris, į savo gyvenimo kelionę pasiimti sąžiningumo, pagarbos, atsakomybės, pasitikėjimo vertybes, daryti gerus darbus ir kelti žmogaus dvasią.

„Jei galėčiau pasirašyti, įteikčiau kiekvienam iš Jūsų ilgo, prasmingo ir laimingo gyvenimo diplomą. Tačiau galiu su jumis pasidžiaugti, kad studijavote šalyje, kurios jaunimas – laimingiausias pasaulyje! Tad būkite laimingi, o svarbiausia – mokėkite savo laime pasidalyti su kitais ir patys kurkite laimę. Kuo daugiau bus laimingų žmonių, tuo geresnis bus mūsų pasaulis“, – linkėjo prof. dr. Inga Žalėnienė.

Vicerektorė mokslui ir inovacijoms dr. Eglė Malinauskienė kalbėjo, jog įgytas diplomas socialiniuose moksluose šiais laikais turi ypatingą misiją – prisidėti prie ekonominės, socialinės, kultūrinės, geografinės ir skaitmeninės atskirties mažinimo. Vicerektorė sakė tikinti, kad absolventai universitete įgytomis žiniomis bei minkštaisiais įgūdžiais prisidės prie įtraukios visuomenės kūrimo ir puoselėjimo.

„Tikiuosi, kad universitete įgytos žinios, akademinėje aplinkoje praleistas laikas ir sutikti žmonės buvo gera Jūsų laiko investicija. Norėtųsi palinkėti, kad ši diena būtų ne Jūsų mokslų pabaiga, o naujo mokymosi etapo, kuris tęsis visą gyvenimą, pradžia. Viliuosi, kad pagrindinis gebėjimas, kurį Jūs išsinešate iš Universiteto yra noras mokytis kasdien ir supratimas, kaip tą daryti efektyviai“, – linkėjo vicerektorė.

Vicerektorius doc. dr. Saulius Spurga kvietė absolventus palaikyti ryšį su universitetu, toliau mokytis, dalyvauti alumnams skirtose veiklose, tokiose, kaip mentorystė, tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti kursuose, seminaruose bei dalintis savo patirtimi su studentais.

„Žvelgdamas į jus aš susimąstau, klausiu savęs ir klausiu Jūsų – koks yra dabartinis pasaulis? Į kokį pasaulį išeisite iš universiteto. Ir kokį pokytį galite padaryti? Koks jis?“, – klausė vicerektorius.

Prieš įteikdamos diplomus, naujuosius alumnus taip pat sveikino ir fakultetų dekanės.

VVVF dekanė prof. dr. Danguolė Jankauskienė didžiavosi, kad mūsų valstybė nuo šiandien praturtėjo ir pasipildė naujais specialistais, kurie įsilies į darbo rinką tarsi naujas šviežias kraujas. Ji pabrėžė, jog šalia asmeniškai įgytų žinių ir gebėjimų, visi absolventai yra apgynę arba bakalauro, arba magistro baigiamuosius darbus, kuriuose dalijosi savo įžvalgomis, naudingomis valstybės viešajai politikai, verslo organizacijoms bei ateities mokslui. Jie yra puikiai parengti – savo žiniomis ir gebėjimais gali dirbti viešajame sektoriuje arba versle.

Dekanė priminė, kad universitetas jausdamas socialinę atsakomybę visuomenės atžvilgiu, daug dėmesio skiria ne tik specialiesiems, bet ir bendriesiems bendražmogiškiems gebėjimams bei kompetencijomis. Todėl MRU labai svarbu, kad absolventai būtų ne tik geri specialistai ir alumnai, bet ir gerais, dorais bei pilietiškais žmonėmis, kuriančiais mūsų valstybės ateitį.

TM dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, sveikindama absolventus, pabrėžė teisininko profesijos svarbą, išskirtinumą ir atsakomybę už tai, kad visi mes galėtume naudotis savo teisėmis, o pažeistos teisės būtų veiksmingai ginamos. Tai kiekvienos sveikos, mąstančios visuomenės tikslas. Nėra svetimų teisių, žmogaus teisės egzistuoja tol, kol yra jas palaikantys, kovojantys už jas, jomis tikintys. Dekanė linkėjo, kad pirmiausia žmogaus teisės būtų kiekvieno teisininko profesinio kelio vedlys, palydovas ir tikslas, nepriklausomai nuo to, kur tas kelias ves.

Įteikdama diplomus dekanė priminė, kad diplomas parodo tik tiek, kiek mes užaugome, bet ne tiek, kiek dar galime augti, kaip profesionalai ir asmenybės. Ji linkėjo tikėti savimi, nepasiduoti ištikus nesėkmei ir ieškoti savo individualaus kelio, kuris motyvuotų, įprasmintų, leistų būti savimi.

Sveikindama absolventus prisijungus prie beveik 50000 Mykolo Romerio universiteto alumnų bendruomenės, dekanė pabrėžė, kad bendruomenė yra galinga jėga ir neišsenkančios galimybės. Ji kvietė išdrįsti ir naudotis šiomis galimybėmis.

ŽVSF dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė absolventams kalbėjo, jog gautas diplomas yra jų ryžto, pastangų ir atkaklumo simbolis. Jis atspindi sugebėjimą mąstyti kritiškai, suvokimą apie tai, kaip veikia pasaulis ir kaip jie gali jį pakeisti.

Dekanė linkėjo nelikti abejingiems socialiniams klausimams, kad naujasis etapas atvertų protą ir įkvėptų naujiems tikslams. Nes siekiant savo užsibrėžtų tikslų yra svarbiausia ne tik tai, ką absolventai įgijo, o tai, kuo tampa.

Absolventus taip pat sveikino garbūs svečiai – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, Lietuvos Respublikos generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorės pavaduotoja Aida Gasiūnaitė-Stavginskienė.

Kolegoms sveikinimo žodžius tarė ir absolventai – Arnas Skardžius, Dominyka Šeputaitė ir Laura Baškytė.

Ceremonijoje buvo išdalinti aukštojo mokslo baigimą liudijantys dokumentai – 246 Viešojo valdymo ir verslo fakulteto diplomai (213 magistro ir 33 bakalauro), 226 Teisės mokyklos diplomai (182 magistro ir 44 bakalauro) bei 297 Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto diplomai (105 magistro, 145 bakalauro ir 47 profesinių studijų pažymėjimai kartu su pedagogo kvalifikacija).

Dar kartą sveikiname absolventus ir linkime jiems sėkmės karjeros kelyje!

Šventines akimirkas galite pamatyti čia.