Sveikiname - MRU
Naujienos

30 sausio, 2015
Sveikiname

Laurą Andrijauskaitę (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo institutas) 2015 m. kovo 12 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo kontekste" (Vadyba, 03 S).

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA LIETUVOJE VIEŠOJO VALDYMO MODERNIZAVIMO KONTEKSTE

Viešojo valdymo sistemos veiklos efektyvumo svarba  suponuoja poreikį ieškoti vis naujų sistemos modernizavimo priemonių, tačiau neretai modernizavimo veiksmai siejami tik su universaliomis reformomis ar neveiksmingomis modernizavimo programomis. Atskirų viešosios valdžios posistemių veiklos specifika ignoruojama. Disertacijoje atliekama socialinių paslaugų sistemos viešojo valdymo modernizavimo kontekste teorinė analizė ir remiantis šios analizės rezultatais tiriamas socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo kontekste atvejis bei pateikiamos socialinių paslaugų modernizavimo kryptys.

SYSTEM OF SOCIAL SERVICES IN LITHUANIA IN CONTEXT OF PUBLIC GOVERNANCE MODERNIZATION

Importance of system of public governance efficiency implies of the necessity to look for new steps of modernization of this system, but often the modernization is confined to the universal reforms or ineffective modernization programs. The specifics of individual public governance subsystems are ignored. In this thesis author performs a theoretical analysis of social services system in the context of modernization of public governance and according to this analysis researches Lithuanian social services system in the context of modernization of public governance as well provides directions of modernization of social services.