Sprendimai, skatinantys socialinius pokyčius - Europos reformų universiteto aljanso akiratyje - MRU
Naujienos

17 birželio, 2024
Sprendimai, skatinantys socialinius pokyčius – Europos reformų universiteto aljanso akiratyje
Konferencijos

2024 m. birželio 25-26 dienomis Mykolo Romerio universitete (MRU) vyks ketvirtasis Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) aukščiausio lygio susitikimas bei tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinės inovacijos transformuojančiai visuomenei“ (SOCIN’24).  Tai vienas svarbiausių tarptautinių mokslinių renginių, kuriame bus nagrinėjamas reikšmingas socialinių inovacijų vaidmuo vykstant pasaulinei transformacijai. Renginio metu bus keičiamasi idėjomis ir diskutuojama, kaip skatinti inovacijas bei naujus sprendimus, kurie pagerintų socialines sąlygas ir spręstų visuomenės problemas.

„Kasmetinis aukščiausiojo lygio susitikimas – tai ERUA šventė. Susirenkame apibendrinti atliktas užduotis, apžvelgti savo pasiekimus ir planuoti būsimą veiklą. Šiemet kartu su kolegomis ir draugais aptarsime savo indėlį į aukštąjį mokslą suvienytoje Europoje“, – sako Socialinių ir humanitarinių mokslų universiteto (SWPS, Lenkija) rektorius, ERUA Rektorių tarybos pirmininkas prof. Roman Cieslak.

„Šis  susitikimas – tai unikalus idėjinių lyderių, mokslininkų, politikos formuotojų ir inovatorių susibūrimas. Mus vienija bendras tikslas – išsamiai išnagrinėti neatidėliotiną socialinių inovacijų poreikį sprendžiant šiandienos iššūkius“, – pažymėjo MRU rektorė, ERUA viceprezidentė prof. dr. Inga Žalėnienė.

„Tikimės, kad „SOCIN‘24“ forumas taps „idėjų fabriku“, kuriame mokslininkų įžvalgos atvers naujas perspektyvas tvariai visuomenės raidai“, – sako prof. dr. I. Žalėnienė.

Pirmą kartą Mykolo Romerio universitete  Vilniuje vyksiančioje socialinėms inovacijoms skirtoje konferencijoje dalyvaus ERUA narių universitetų rektoriai, įvairių sričių ekspertai, tyrėjai ir studentai, inovatoriai ir lyderiai iš įvairių sektorių – akademinio pasaulio, nevyriausybinių organizacijų, verslo, valdžios institucijų.

„Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimas – tai vertinga galimybė aptarti ir patikslinti ERUA aljanso strategiją bei suplanuoti tolesnius mūsų bendro projekto vystymo žingsnius. Socialinės inovacijos yra universitetų, daugiausia dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse DNR“, – teigia Mačeratos universiteto (Italija), ERUA narės, rektorius prof. John McCourt, kviesdamas dirbti kartu skatinant kritinį mąstymą, puoselėjant kultūrų įvairovę ir įtrauktį, plėtojant aktyvų pilietiškumą ir tarpdisciplininius įgūdžius.

 Pasak prof. J. McCourt, strategijos, kurias ERUA nariai kartu parengs Europos lygmeniu, veiksmingai prisidės prie teisingesnės ir darnesnės visuomenės kūrimo.

Konferencijos plenarinėse sesijose bus nagrinėjamas socialinių inovacijų vaidmuo,  daugiausia dėmesio skiriant socialinėms inovacijoms tokiose srityse, kaip migracija, tremtis ir pabėgėliai; demokratija, žmogaus teisės, įtrauktis ir lyčių lygybė; perėjimas prie tvarios aplinkos; tarpkultūriškumas ir daugiakalbystė; menas ir kraštai, tarpsektorinis bendradarbiavimas ir rūpybos etika. Šis formatas sudarys puikią galimybę dalyviams ne tik klausytis pranešimų, bet ir aktyviai dalyvauti diskusijose bei siūlyti naujas idėjas.

Renginio metu konferencijos dalyviai, ERUA atstovai turės puikią galimybę užmegzti naujus ryšius, stiprinti jau esamus, keistis patirtimi, rasti partnerius bendriems projektams ir plėsti savo profesinį tinklą.

Tikimasi, kad konferencijoje  aptartos idėjos ir iniciatyvos taps realiais projektais, bendradarbiavimo susitarimais ar politinėmis rekomendacijomis.

Dalyvavimą konferencijoje patvirtino 250 dalyvių iš 15 pasaulio šalių.

Konferencijos programą galite rasti čia.

ERUA jungia 8 Europos universitetų akademines bendruomenes (studentus, mokslininkus, specialistus). Šio aljanso partnerius vienija originalus tarpdisciplininis bendradarbiavimas, leidžiantis integruoti socialinius ir humanitarinius mokslus ir menus, tiksliuosius bei gamtos mokslus.

Narystė aljanse yra reikšminga dar ir tuo, kad kartu su pagrindiniais 8 Europos universitetais jo veikloje dalyvauja ir bendrų tikslų siekia 36 asocijuoti aljanso partneriai ne tik visoje Europoje, bet ir už jos ribų.  Tai ne tik praplečia  veiklos geografiją, bet  ir didina Europos aukštojo mokslo konkurencingumą  ir galimybes efektyviau  prisidėti prie  pasaulinių problemų sprendimo. ERUA  dalyvauja šie Europos universitetai: Paryžiaus 8-asis universitetas (Prancūzija), Egėjo jūros universitetas (Graikija), Bulgarijos universitetas – NBU (Bulgarija), SWPS Socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas (Lenkija), Gran Kanarijos universitetas – ULPGC (Ispanija), Mačeratos universitetas (Italija), Europos universitetas Viadrina (Vokietija) ir Mykolo Romerio universitetas (Lietuva).