„Socialinių mokslų studijų“ 7(1) tomas dedikuojamas profesoriui, MRU garbės daktarui Algiui Mickunui - MRU
Naujienos

25 vasario, 2016
„Socialinių mokslų studijų“ 7(1) tomas dedikuojamas profesoriui, MRU garbės daktarui Algiui Mickunui
Įvykis

MRU periodinio mokslo leidinio „Socialinių mokslų studijų“ 7(1) tomas dedikuojamas profesoriui, MRU garbės daktarui, neseniai pažymėjusiam garbų 80-ies metų jubiliejų Algiui Mickunui.
Anglų kalba išleistas „Socialinų mokslų studijų“ 7(1) tomas konstruojamas aplink „mickūniškąją“ gelmę – minties ir žmogaus esmę ir būtį, jos interpretacijos pateikiamos humanitarinių ir socialinių mokslų pjūviuose.
Tomą pradeda R. Bubelio tekstas - dedikacija „Apie Algį Mickuną“ (About Algis Mickunas). Taip pat publikuoti artimiausių Algio Mickuno kolegų ir draugų, JAV reziduojančių, bet tapusių artimais Lietuvos mokslininkų diskutantais, profesorių Josepho Pillota, Russello J. Cooko, Johno W.Murphy‘aus straipsniai. Leidinyje pristatomi Lietuvos ir Europos mokslininkų tekstai apie įvairias individo ir institucijų prieigas prie realijų, idėjų sklaidos, religijos, literatūros, medijų bei universitetų aplinkos.
Visą leidinį galite rasti čia: