Rektorius kvietė susipažinti su komanda, artimiausiais darbais bei pasitarti dėl perspektyvos - MRU
Naujienos

8 gegužės, 2015
Rektorius kvietė susipažinti su komanda, artimiausiais darbais bei pasitarti dėl perspektyvos

Gegužės 21 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius kvietė bendruomenę, studentus ir dėstytojus, į susitikimą, kurio metu pristatė prorektorius ir kanclerį, supažindino su artimiausiais darbais.

Kreipdamasis į susirinkusiuosius rektorius kvietė branginti tai, ką esame sukūrę, - stiprų Universitetą su aiškiu socialinių mokslų profiliu. Kuriančiu mokslines inovacijas ir užtikrinančiu studijų kokybę kaip paslaugas visuomenei ir valstybei.

„Turime išlaisvinti beribius žmogaus išteklius, kad jis gebėtų kurti žinias, gyventi kūrybiškai, galėtų atsiskleisti, būti laisvas, o kartu ir atsakingas. Kad jis turėtų sėkmę ir būtų laimingas gyvenime“, - svarbiausias ir esmines siekiamybes turinio srityje brėžė rektorius. Universitete, kalbėjo doc. dr. A Monkevičius, per studento sėkmę visa bendruomenė, mes patys, turime būti sėkmingi. - „Turime daug nuveikti, kad neprarastume nei vieno studento“.

Rektorius atkreipė dėmesį, kad pagrindinis dalykas, į kurį turi būti orientuojamasi, tai – studijų programa. Čia studentas susitinka su dėstytojais ir kitais asmenimis, kurie ir užtikrina jo sėkmę. Pradėta karjeros ugdymo sistema nuo rugsėjo turėtų būti išvystyta, jos dėka, tęsė universiteto vadovas, turi būti pasitiktas kiekvienas studentas, jam parodyta, kodėl jis rinkosi konkrečią studijų programą, kaip jis galėtų save atskleisti. Atitinkamai turime įvertinti ir deramai atlyginti už kiekvieno darbuotojo sukurtą vertę, nutaikytą į studento sėkmę, - susitikime su bendruomene sakė doc. dr. A. Monkevičius. Rektorius pastebėjo ir kai kurių studijų programų smulkumą, neprespektyvumą, dubliavimąsi: „Turime racionaliau panaudoti išteklius, siekdami kokybės“.

Tarp suplanuotų darbų doc. dr. A. Monkevičius taip pat minėjo netrukus startuosiančio tarptautinio mobilumo – mokslinių ir socialinių inovacijų centro veiklą. Jis linkėjo daug sėkmės įsteigtų laboratorijų vadovams, kurie telkia komandas, kuria vizijas, numato būsimus tyrimus.

Rektorius taip pat kvietė plėsti savo žvilgsnį į įvairias galimybes, svarstyti, kaip didinti įplaukas kuriant vertingas paslaugas. „Turime praktinti studijas ir mokslą, bendraudami su socialiniais partneriais, mūsų absolventų darbdaviais“, - pabrėžė universiteto vadovas.

Supraskime savo veiklos prasmę, uždavinius, tikslus ir strategiją. Padėdami vienas kitam galime kur kas efektyviau pasiekti studijų kokybės, - kalbėjo doc. dr. A. Monkevičius. - Tarkimės, kaip intensyviau, kokybiškiau ir kūrybiškai dirbti, kartu neapkraudami profesorių, dėstytojų dideliais krūviais. „Siekime, kad į universitetą ateiti būtų smagu, o jis liktų toks, kuriuo tikrai galima būtų didžiuotis“, - geros kloties bendruomenei linkėjo rektorius doc. dr. A. Monkevičius.

Susitikime taip pat sulaukta klausimų ir kalbėtasi apie studijų modelį ir trukmę, universitetinio išsilavinimo reikšmę, laboratorijų veikimo principus, vieno langelio paslaugos taikymą, padedant dėstytojams ir mokslininkams, motyvus dėl struktūrinių pokyčių, galimus šių metų stojimo rezultatus.