Naujienos

19 gegužės, 2017
Rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius: „Nepatogių“ klausimų nebūna“

Gerbiamas Rektoriau, nedažnai, bet tų „nepatogių“ klausimų vis prisikaupia. Ypač dabar, kai ne tik įsibėgėjo, bet ir paaštrėjo diskusijos dėl universitetų tinklo optimizavimo.

Na, „nepatogių“ klausimų nebūna, jei į juos gali atsakyti ramia sąžine... (šypsosi)

Pradėkim nuo „karščiausio“ – daugelis tikrai praėjusią savaitę pastebėjo viešoje erdvėje nuskambėjusią VU Teisės fakulteto poziciją, kad jie nemato jokių galimybių jungtis su MRU Teisės fakultetu. Kaip vertinate tokius pareiškimus?

Aš tikiu, kad gali vykti konstruktyvi ir pozityvi diskusija. Su VU vadovybe tokia konstruktyvi diskusija ir vyksta. Normalu, kad abiejuose universitetuose yra abejojančių ir garsiai šias abejones reiškiančių.

Kita vertus, apmaudu, kai abejonės persikelia į viešą erdvę, o emocijomis, stereotipais paremti spontaniški pareiškimai kursto nereikalingą įtampą. Kai sakoma, kad susijungus MRU ir VU planuojama tiesiog uždaryti MRU ir jame dirbančius žmones atleisti, kuriama priešprieša tarp abiejų universitetų bendruomenių, galiausiai menkinami vieni, išaukštinami kiti, tarsi jie būtų kažkuo pranašesni...

MRU Teisės fakulteto dekanė profesorė Lyra Jakulevičienė pateikė žiniasklaidai argumentuotas įžvalgas apie šių fakulteto susijungimo galimybes ir dviejų teisės mokyklų Lietuvoje reikalingumą ir tvarų funkcionavimą.

Abiejų universitetų teisės fakultetai turi savo privalumų ir išskirtinumų, galėtų vienas kitą papildyti – juk tokia ir yra aukštųjų mokyklų susijungimo idėja. Tačiau tai nereiškia, kad mus reikia būtinai prie ko nors „prisijungti“.

Galime toliau sėkmingai veikti kaip profilinis socialinių mokslų universitetas, įsipareigojęs laikytis valstybės nustatytų kokybės ir efektyvumo standartų, gebantis iniciatyviai kurti ir diegti socialines inovacijas. Turime savo veiklos strategiją, kurios nuosekliai laikomės.

Ar tai reiškia, kad derybos su VU po tokių viešai išreikštų abejonių užstrigo?

Tikrai ne. Džiaugiamės, kad ši išties nemaloni komunikacinė situacija su VU Teisės fakultetu greičiau išimtis nei taisyklė.

Kaip ir minėjau, su VU vadovais konstruktyviai bendraujame, tačiau noriu pabrėžti, kad mūsų pozicija nesikeičia – pritariame aukštojo mokslo konsolidacijai, tačiau esu ne kartą sakęs, kad skirtingų universitetų bendruomenės nuo studentų iki mokslininkų, dėstytojų administracijos turi matyti aiškią ir saugią perspektyvą, darbų tęstinumą, tobulėjimo galimybes.

Mūsų tikslas vienas – sinerginė socialinių mokslų potencialų santalka, kad laimėtojais būtų ir abiejų universitetų bendruomenės ir valstybė. Mes turime labai aiškiai suformuluotas sąlygas ir reikalaujame, kad konsolidavimo taisyklės būtų aiškios ir vienodos visiems nepriklausomai nuo iškabos ant universiteto durų.

Tačiau net ir susitarus universitetų vadovybėms dėl konsolidavimo plano, jam dar turi pritarti abiejų universitetų Senatai ir Tarybos. Tikimės, kad procesas vyks sklandžiai, pozityviai suvokiant jo rezultatų svarbą visam Lietuvos aukštajam mokslui.

Tačiau jeigu nebus laikomasi sąžiningų taisyklių, mes tikrai nenusiminsime, ir toliau tęsime savo veiklą atskirai kaip profilinis socialinių mokslų universitetas.

O kas laukia studijuojančių ir būsimų MRU studentų?

Šį klausimą dažnai išgirstame iš savo užsienio studentų, kurių MRU yra apie 8 procentus. Jie patenkinti studijomis mūsų universitete ir nori baigti būtent MRU. Ir jiems, ir esamiems studentams, ir abiturientams, galvojantiems rinktis studijas Mykolo Romerio universitete norėčiau pasakyti labai aiškiai – pradėję studijas Mykolo Romerio universitete jas ir baigs mūsų universitete.

Beje, iki gegužės 22 dienos studentai gali pateikti jiems rūpimus klausimus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl konsolidacijos ir ateities. Klausimus galima siųsti MRU Komunikacijos skyriaus vadovui Vaidotui Norkui.

Artėja vasara, tuoj prasidės atostogų sezonas. Universiteto darbuotojams rūpi, ar neplanuojama mažinti atlyginimų, ar laiku bus išmokėti atostoginiai.

Esu ne kartą pasidžiaugęs, kad pernai mums pavyko įgyvendinti struktūrines reformas, todėl šiandien turime subalansuotą universiteto biudžetą. Nuosekliai laikomės užsibrėžto pajamų ir išlaidų plano, todėl mūsų darbuotojams tikrai nėra ko nerimauti – atlyginimai nemažės, o atostoginiai bus išmokėti laiku.

Mes svarstome, kaip nuo kitų metų pradėti didinti atlyginimus dėstytojams, kaip juos labiau motyvuoti ir skatinti aktyviau įsitraukti į projektinę mokslinę veiklą. O iki atostogų linkiu visiems nuoširdžiai padirbėti. Kartu dar šiemet turime nuveikti nemažai darbų.

Dėkoju už pokalbį.