Prisiekė antrai kadencijai MRU rektore išrinkta prof. dr. Inga Žalėnienė - MRU
Naujienos

29 vasario, 2024
Prisiekė antrai kadencijai MRU rektore išrinkta prof. dr. Inga Žalėnienė
Rektorė

Antrai kadencijai išrinkta Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė vasario 29 d. davė priesaiką MRU iškilmingame Senato posėdyje. Rektorė prisiekė visomis išgalėmis rūpintis Mykolo Romerio universiteto misijos įgyvendinimu, universiteto pažanga ir bendruomenės gerove, saugoti ir ginti universiteto autonomiją ir akademinę laisvę, garbingai atstovauti MRU Lietuvoje ir pasaulyje.

Kreipdamasi į bendruomenę, prof. dr. Inga Žalėnienė dėkojo už suteiktą pasitikėjimą toliau tęsti darbą. „Man, MRU alumnei, MRU bendruomenė yra sava ir brangi, todėl su ypatinga atsakomybe tęsiu mūsų pradėtus darbus“,- sakė MRU rektorė.

Rektorė dėkojo visai MRU bendruomenei – studentams, akademinei bendruomenei, administracijai ir pasidžiaugė, kad daugelį planuotų tikslų pavyko pasiekti bendromis pastangomis.

„Galime pavadinti praėjusius penkerius metus MRU sėkmės istorija, kurios autoriai esate jūs, MRU bendruomenė“,- pažymėjo prof. dr. Inga Žalėnienė.

Kalbėdama apie ateities planus, prof. dr. Inga Žalėnienė pareiškė įsitikinimą, kad MRU gali sustiprinti lyderystę socialinių ir humanitarinių mokslų srityje. Ji akcentavo, kaip svarbu laiku imtis pokyčių, diversifikuoti pajamų šaltinius, nuolat modeliuoti veiklą atsižvelgiant į naujoves. Anot rektorės, tokių savybių prireiks ir pradėjus dar vieną MRU plėtros etapą – regioninės MRU „Sūduvos akademijos“ kūrimą konsoliduojant universiteto ir Marijampolės kolegijos potencialą.

 „Tai sudėtingas, tačiau įveikiamas uždavinys, kurio siekiamas rezultatas – stipresnis Universitetas, darantis teigiamą poveikį viso regiono vystymuisi“,- sakė rektorė.

Kalbėdama apie naują universiteto strategiją, rektorė pažymėjo, kad bus siekiama atliepti ne tik MRU bendruomenės, bet ir visos visuomenės lūkesčius bei pažangiąsias aukštojo mokslo tendencijas pasaulyje. Ji akcentavo, kad MRU vizija grindžiama aukščiausius tarptautinius standartus atitinkančiomis studijomis, tarptautiniu, didelę vertę kuriančiu mokslu, stipria ir įtraukia akademine bendruomene, novatorišku mokslu pagrįsta darnia visuomenės pažanga.

MRU bendruomenės vardu rektorę pasveikino Senato pirmininkas prof. dr. Romas Prakapas.

„Žvelgdami į jūsų įkvepiančią ir sutelkiančią lyderystę, padėjusią įveikti didžiausius iššūkius, esame tikri, kad MRU pasieks visus tikslus“,- sakė Senato pirmininkas.

Rektorę taip pat pasveikino Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė ir kiti svečiai.

2019 m. MRU rektore inauguruota prof. dr. Inga Žalėnienė yra MRU įgijusi Teisės bakalauro ir magistro diplomus, apgynė socialinių mokslų (teisės) daktaro disertaciją, jai suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis. Nuo 2000 m. dirbo Lietuvos teisės universiteto (vėliau MRU) Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros asistente, lektore, vėliau tapo MRU Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros docente, to paties fakulteto Civilinės justicijos instituto profesore, Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesore, Teisės fakulteto prodekane mokslui ir projektams, MRU mokslo ir tarptautinių ryšių prorektore, MRU studijų ir mokslo prorektore.

MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė taip pat išrinkta Tarptautinės universitetų asociacijos (IAU - AIU) viceprezidente, Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) Rektorių tarybos vicepirmininke, Europos moterų rektorių asociacijos (EWORA) Direktorių tarybos nare, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) viceprezidente.