Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Virginijus Valentinavičius bendruomenei pristatė metinę ataskaitą - MRU
Naujienos

26 vasario, 2016
Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Virginijus Valentinavičius bendruomenei pristatė metinę ataskaitą
Įvykis

Susitikime su Politikos ir vadybos fakulteto bendruomene dekanas doc. dr. Virginijus Valentinavičius apžvelgė šio fakulteto studijų programų situaciją, įvardino artimiausius fakulteto tikslus ir uždavinius.

Pasak dekano, jų fakultetą taip pat palietė bendra studentų mažėjimo tendencija, tačiau pabrėžė, jog programų dėstymo kokybę studentai vertina geriau už studijų programų kokybę. Pagal studijų programų rentabilumo rodiklius tarp bakalauro programų šiame fakultete pirmauja Viešojo administravimo nuolatinės studijos, tarp magistro - ištęstinės studijos, ypač Viešojo administravimo. Dekanas atkreipė dėmesį ir pakankamai aukštus fakulteto absolventų įsidarbinimo ir atlyginimo rodiklius.

Kaip sakė V. Valentinavičius, vienas iš efektyvesnių būdų stabdyti mažėjantį studentų skaičių – tarptautiškumo skatinimas ir programos anglų kalba. Šiuo metu fakultete anglų kalba yra dvi -Turizmo vadybos ir paveldo bei dalykinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijų programos. Rengiama „Viešojo administravimo“ ir „Comparative Politics, Administration and Society“ magistro dvigubo diplomo studijų programa kartu su Nijmegeno Radboud universitetu (Nyderlandų karalystė). Suderinta ir dviejų diplomų studijų programa „Elektroninis viešasis administravimas“ su Užgorodo universitetu. „Ruošiama jungtinė magistro studijų programa „Public Governance in Transformation“ kartu su Pečo, Talino ir Osijeko universitetais, taip pat dviejų diplomų bakalauro studijų programa „Viešoji politika ir vadyba“ kartu su Krokuvos universitetu“,- sakė V. Valentinavičius.

V. Valentinavičius pasidžiaugė, jog nemažai fakulteto darbuotojų yra pripažinti ir vertinami ekspertinėse veiklose: prof. Dr. D. Jankauskienė yra Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinė ekspertė, prof. Dr. J. Šliogerienė – ekspertė – projektų vertintoja, Europos nuolatinės komisijos socialiniams mokslams narė vertinant „European Collaborative Research Projects“, prof. dr. T. Sudnickas – vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos narys, doc. dr. A. Patapas – Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros programų asociacijos ekspertas, prof. dr. S. Nefas – ES, Pasaulio banko ir JVT ekspertas Vidurio Azijai ir Rytų Europai, doc. dr. P. Mierauskas – Nacionalinės sveikatos tarybos narys/ekspertas, prof. dr. V. Čingienė – Lietuvos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų vertinimo ekspertė;

Nemažai fakulteto mokslininkų taip pat aktyviai dalyvauja įvairiuose profesiniuose tinkluose ir yra įvairių tarptautinių organizacijų nariai: prof. dr. D. Jankauskienė – „Europos sveikatos apsaugos vadybos asociacijos (EHMA) ir Pasaulio sveikatos technologijų vertinimo asociacijos narė, prof. dr. A. Bielskis – „International Society for MacIntyrean Enquiry“ (ISME) valdybos narys, tyrimų centro „Contemporary Aristotelian Studies in Ethics and Politics“ (CASEP) narys, doc. dr. A.Janužytė – „European Platform of Women Scientists“ (EPWS) narė, doc. dr. A. Dromantaitė – „International Couching Federation“ (ICF) valdybos narė, prof. dr. V. Čingienė – „European Association for Sport Management“ (EASM) narė, doc. dr. R. Brūzgienė – „European Network for Comparative Literature (REELC/ENCLS) padalinio narė, asociacijos Word and Musik (WMA) narė, prof. dr. A. Valickas – „Baltic Management Developement Associasion“ (BMDA) narys, doc. dr. P. Mierauskas – „International Union for Conservation of Nature“ (IUCN) narys, doc. dr. J. Urbanovič – „European Association of International Education“ (EAIE) narė.

Per 2013 - 2015 metus fakultete buvo surengta 19 konferencijų ir 10 ekspertų diskusijų. Fakultetas turi nemažai socialinių ir akademinių partnerių, aktyviai bendradarbiauja su kitų šalių universitetais, tokiais kaip Osijeko, Vroclavo, Nijmegeno, Lundo, Pečo ir kitais.

Tarp 2016 metų veiklos prioritetų dekanas įvardino srautinio krūvio optimizavimą, programų konsolidavimą ir studentų nubyrėjimo proceso suvaldymą, naujų projektinių programų kūrimą ir kompetencijų centro įsteigimą, aktyvesnių ir glaudesnių ryšių su įvairiais socialiniais ir akademiniais partneriais palaikymą bei naujų užmezgimą; integruotos rinkodaros skatinimą būsimų studentų pritraukimui ir akademinės bendruomenės stiprinimą.