Naujienos

30 liepos, 2021
Podoktorantūros stažuotes MRU pradėjo 9 tyrėjai
Doktorantūra

MRU pradėjo įgyvendinti devynis podoktorantūros stažuočių projektus, finansuotus Lietuvos mokslo tarybos pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Net keturi podoktorantūros stažuotojai vykdys projektus teisės mokslo kryptyje, po vieną – ekonomikos, fizinės geografijos, politikos mokslų, psichologijos ir vadybos mokslo kryptyse. Universitete stažuosis du Ukrainos piliečiai. Podoktorantūros stažuočių trukmė – 24 mėnesiai. Šiuo metu MRU iš viso stažuotes atlieka 15 tyrėjų (6 tyrėjai projektus įgyvendinti pradėjo 2020 m.).

Finansuoti MRU podoktorantūros stažuočių projektai:

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0204 „Bendrovių teisės skaitmeninimas: harmonizavimo iššūkiai ir galimybės pasirinktose jurisdikcijose (DigiCoL)“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Ivan Romashchenko, stažuotės vadovas – prof. dr. Virginijus Bitė, teisės mokslo kryptis);

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0210 „Paauglių lytinio tapatumo ir psichosocialinio funkcionavimo sąsajos vienerių metų laikotarpiu“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Oksana Malinauskienė, stažuotės vadovė – prof. dr. Rita Žukauskienė, psichologijos mokslo kryptis);

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0211 „Įmonių ekonominio saugumo sistemos transformacija skaitmeninimo procese“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Olena Khadzhynova, stažuotės vadovė – prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, ekonomikos mokslo kryptis);

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0212 „Mažmeninės prekybos įmonių lankstumo poveikis vartotojų elgsenai ir darniam vartojimui“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Ugnė Dūdė, stažuotės vadovė – prof. dr. Rima Žitkienė, vadybos mokslo kryptis);

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0215 „Lietuvos ežerų ekosisteminės paslaugos: klimato ir žemės naudojimo pokyčių poveikis (LACLAN)“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Miguel Angelo Raposo Inacio, stažuotės vadovas – prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, fizinės geografijos mokslo kryptis);

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0217 „Socialdemokratijos transformacija XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje: tarptautinis kontekstas ir Lietuvos atvejis“ (podoktorantūros stažuotojas – dr. Gintaras Mitrulevičius, stažuotės vadovas – prof. dr. Andrius Bielskis, politikos mokslų kryptis);

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0218 „Dirbtinis intelektas klinikiniuose tyrimuose: žmogaus centriškumo vaidmuo teisiniame reguliavime“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Alma Linkevičiūtė, stažuotės vadovas – prof. dr. Paulius Pakutinskas, teisės mokslo kryptis);

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0225 „Formalios atitikties problemos ir galimi jų sprendimo būdai kibernetiniame saugume“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Inga Malinauskaitė-van de Castel, stažuotės vadovas – prof. dr. Darius Štitilis, teisės mokslo kryptis);

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0227 „Optimalus Konstitucinio Teismo sudėties formavimo modelis, sudarantis prielaidas išvengti konstitucinių teismų krizių“ (podoktorantūros stažuotoja – dr. Jolita Miliuvienė, stažuotės vadovė – prof. dr. Toma Birmontienė, teisės mokslo kryptis).

Projektai bendrai finansuoti iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).