Pirma kartą Vilniuje: socialinėms inovacijoms skirta tarptautinė konferencija Mykolo Romerio universitete - MRU
Naujienos

25 birželio, 2024
Pirma kartą Vilniuje: socialinėms inovacijoms skirta tarptautinė konferencija Mykolo Romerio universitete

Mykolo Romerio universitete (MRU) prasidėjo ketvirtasis Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) aukščiausio lygio susitikimas bei tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinės inovacijos transformuojančiai visuomenei“ (SOCIN’24).  Tarptautiniame moksliniame renginyje, Vilniuje subūrusiame 300 dalyvių iš 10 pasaulio šalių, pagrindinė diskusijų tematika – socialinių inovacijų vaidmuo pasaulinės transformacijos akivaizdoje.

Iškilmingą tarptautinio susitikimo atmosferą pradėjo Mykolo Romerio universiteto choras, atlikęs Europos Sąjungos himną pagal L. van Bethoveno sukurtos Devintosios simfonijos dalį  „Odė džiaugsmui“.

MRU rektorė, ERUA Rektorių tarybos pirmininko pavaduotoja prof. dr. Inga Žalėnienė pasveikino visus atvykusius į ERUA aukščiausio lygio susitikimą ir pasidžiaugė, kad šis renginys subūrė šviesiausius Europos protus, kuriuos vienija bendras įsipareigojimas skatinti inovacijas bei naujus sprendimus, prisidėsiančius kuriant geresnes socialines sąlygas ir sprendžiant visuomenės problemas.

„Europos Sąjunga, kaip ir visa Europa, išgyvena gilių pokyčių laikotarpį, kuris ne tik kelia naujų iššūkių, bet ir atveria naujų galimybių daryti įtaką politinių, ekonominių ir socialinių pokyčių krypčiai. Tarp šių iššūkių – tebesitęsiantis karas Ukrainoje, reikalaujantis mūsų neatidėliotino dėmesio ir novatoriškų sprendimų. Šis aukščiausiojo lygio susitikimas liudija mūsų bendrą tikėjimą inovacijų galia sprendžiant šias problemas ir gerinant žmonių gyvenimo kokybę visame pasaulyje“, – sakė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Pasak MRU rektorės, ERUA – tai ne tik aljansas. Tai – bendruomenė, kurią vienija tikėjimas bendrais tikslais ir bendradarbiavimu.

„Šis aukščiausiojo lygio susitikimas atspindi mūsų įsipareigojimą kurti ir stiprinti šią bendruomenę. Būtent per šiuos ryšius galime pasiekti nepaprastų dalykų, novatoriškas idėjas paversdami apčiuopiama realybe, naudinga visai visuomenei“, – pabrėžė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Socialinių ir humanitarinių mokslų universiteto (SWPS, Lenkija) rektorius, ERUA Rektorių tarybos pirmininkas prof. Roman Cieslak kreipdamasis į susirinkusius pakvietė visus atsistoti, taip pagerbiant ir išreiškiant padėką konferencijos organizatoriui – Mykolo Romerio universitetui.

„Kai susitinka įvairių sričių specialistai, jie įneša unikalių metodų ir įžvalgų, taip sukurdami novatoriškesnę aplinką. Toks komandinis darbas ne tik pagerina mūsų akademines pastangas, bet ir sukuria stiprų specialistų, kurie vieni kitus palaiko ir mokosi vieni iš kitų, tinklą. Tai padeda mums sujungti savo išteklius ir stipriąsias puses, todėl esame geriau pasirengę įveikti iššūkius“, – teigė prof. Roman Cieslak.

„Šis renginys tiesia tiltą bendrai veiklai ir suteikia unikalią progą dirbti kartu įgyvendinant inovatyvius, pokyčius skatinančius projektus“, – sakė Paris 8 Universiteto rektorė prof. dr. Annick Allaigre.

Pirmą kartą Mykolo Romerio universitete  Vilniuje vyksiančioje socialinėms inovacijoms skirtoje konferencijoje dalyvauja ERUA narių universitetų rektoriai, įvairių sričių ekspertai, tyrėjai ir studentai, inovatoriai ir lyderiai iš įvairių sektorių – akademinio pasaulio, nevyriausybinių organizacijų, verslo, valdžios institucijų.

Dvi dienas truksiančiose konferencijos plenarinėse sesijose bus nagrinėjamas socialinių inovacijų vaidmuo,  daugiausia dėmesio skiriant socialinėms inovacijoms tokiose srityse, kaip migracija, tremtis ir pabėgėliai; demokratija, žmogaus teisės, įtrauktis ir lyčių lygybė; perėjimas prie tvarios aplinkos; tarpkultūriškumas ir daugiakalbystė; menas ir kraštai, tarpsektorinis bendradarbiavimas ir rūpybos etika. Šis formatas sudarys puikią galimybę dalyviams ne tik klausytis pranešimų, bet ir aktyviai dalyvauti diskusijose bei siūlyti naujas idėjas.

Renginio metu konferencijos dalyviai, ERUA atstovai taip pat turės puikią galimybę užmegzti naujus ryšius, stiprinti jau esamus, keistis patirtimi, rasti partnerius bendriems projektams ir plėsti savo profesinį tinklą.

Tikimasi, kad konferencijoje  aptartos idėjos ir iniciatyvos  taps realiais projektais, bendradarbiavimo susitarimais ar politinėmis rekomendacijomis.

ERUA jungia 8 Europos universitetų akademines bendruomenes (studentus, mokslininkus, specialistus). Šio aljanso partnerius vienija originalus tarpdisciplininis bendradarbiavimas, leidžiantis integruoti socialinius ir humanitarinius mokslus ir menus, tiksliuosius bei gamtos mokslus.

Narystė aljanse yra reikšminga dar ir tuo, kad kartu su pagrindiniais 8 Europos universitetais jo veikloje dalyvauja ir bendrų tikslų siekia 36 asocijuoti aljanso partneriai ne tik visoje Europoje, bet ir už jos ribų.  Tai ne tik praplečia  veiklos geografiją, bet  ir didina Europos aukštojo mokslo konkurencingumą  ir galimybes efektyviau  prisidėti prie  pasaulinių problemų sprendimo. ERUA  dalyvauja šie Europos universitetai: Paryžiaus 8-asis universitetas (Prancūzija), Egėjo jūros universitetas (Graikija), Bulgarijos universitetas – NBU (Bulgarija), SWPS Socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas (Lenkija), Gran Kanarijos universitetas – ULPGC (Ispanija), Mačeratos universitetas (Italija), Europos universitetas Viadrina (Vokietija) ir Mykolo Romerio universitetas (Lietuva).