Pasaulio medicinos teisės kongresas (WAML) renkasi MRU pasaulinėms aktualijoms aptarti: WAML prezidento prof. Roy Beran interviu - MRU
Naujienos

26 liepos, 2023
Pasaulio medicinos teisės kongresas (WAML) renkasi MRU pasaulinėms aktualijoms aptarti: WAML prezidento prof. Roy Beran interviu
Interviu
Konferencijos

Prof. Roy Beran - garsus neurologas ir akredituotas  miego medicinos gydytojas, visuomenės sveikatos specialistas, daugelio universitetų, kaip antai Naujojo Pietų Velso universiteto, Grifito universiteto (Kvynslendas), Vakarų Sidnėjaus universiteto profesorius.

Šiais metais WAML metinis kongresas vyks Vilniuje, Lietuvoje. Tai jau 27-asis WAML pasaulinis kongresas. Čia bus aptariami įvairūs medicinos teisės klausimai, pavyzdžiui, vykdomų sveikatos sistemos reformų, kuriomis siekiama užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, iššūkiai ir sėkmė; pilietinės visuomenės vaidmuo ir atsakomybė sveikatos sektoriuje; nauji iššūkiai sveikatos sistemoms post-pandeminiu laikotarpiu; pacientų teisių apsauga; teismo medicinos ekspertų vaidmuo tiriant karo nusikaltimus. Kurį iš klausimų išskirtumėte kaip prioritetinį? Ar aukščiau išvardinti klausimai kelia iššūkių visoms Asociacijos  narėms, atstovaujančioms daugiau nei 100 pasaulio šalims iš skirtingų kontinentų.

Kiekvieną kartą, vykstant Pasaulinės medicinos teisės asociacijos (WAML) kongresui, jo tema būna skirtinga, bet pakankamai plati. Tai turi labai daug privalumų. Svarbiausias privalumas yra tas, kad WAML siekia būti įtraukiančia tarptautine organizacija, kurioje susirenka daug mokslininkų, atstovaujančių įvairioms sveikatos teisės, medicinos  teisės, bioetikos disciplinoms.

Ar kongresas Vilniuje savo tematika ir klausimų specifika skiriasi nuo anksčiau vykusių, tarkim, praėjusiais metais Australijoje?

Siekiant užtikrinti, kad tematika nesikartotų, pagrindinė WAML konferencijos tema kiekvienais metais keičiasi, siekiant paskatinti ankstesnėse konferencijose dalyvavusius asmenis ir toliau jose dalyvauti, nes aptariamų problemų spektras yra labai platus ir kiekvienais metais neįmanoma aprėpti visų klausimų.

Konferencijų dėmesio centras keičiasi atsižvelgiant į pasaulio regiono, kuriame ji vyksta, aktualijas. Kadangi tai yra kasmetinis renginys, svarbu nuolat judėti į priekį ir leisti konferencijoje nagrinėti įvairaus pobūdžio  ir apimties aspektus.

WAML bendradarbiauja su garsiausiais pasaulio universitetais. Pažymėtina, kad šių metu kongreso partneris yra MRU - novatoriškas universitetas, patikimas partneris, gebantis telkti pasaulyje pirmaujančių medicinos ir teisės ekspertų bendruomenę.

Pasaulinė Teisės medicinos asociacija vienija daugiau nei 100 narių. Kokia pridėtinė narystės Asociacijoje vertė? Kokie privalumai?

Privalumų, susijusių su priklausymu WAML šeimai, yra daug ir įvairių. Tai yra tarptautinė, aukščiausio lygio organizacija, veikianti sveikatos teisės, medicinos  teisės, bioetikos srityse. Tai puiki galimybė jos nariams susitikti, keistis idėjomis su bendraminčiais, dirbančiais toje pačioje  srityje. WAML leidžia pasaulinio lygio tarptautinį akademinį žurnalą "Medicina ir teisė" (Medicine and Law), kuris pelno populiarumą ir akademinį patikimumą.

Šiuo metu žurnalas jau rengia medžiagą pagrindiniam 2024 m. kovo mėn. 43 tomo 1 numeriui. Skirtingai nuo daugelio šiuo metu leidžiamų žurnalų, WAML žurnalas pasiekė tokį lygį,  kai susiduria su sunkumais publikuoti taip greitai, kaip tikimasi, kad būtų patenkinta daugybės autorių, norinčių, kad prieš priimant ir spausdinant jų darbus, būtų taikomas tarptautiniu mastu pripažintas dvigubo recenzavimo vertinimo standartas.

WAML leidžia ir ketvirtinį naujienlaiškį, kurį rengia kviestiniai redaktoriai, vadovaujami JAV garbės dr. Richardo Wilburo. Kiekvienas šio biuletenio numeris yra skiriamas vis kitai temai, čia publikuojami  ir WAML Vykdomojo komiteto narių, pranešimai. Kiekviename biuletenio numeryje pateikiama naujausia informacija apie WAML veiklą, WAML taip pat pradėjo leisti knygas konkrečiomis temomis, kurias redaguoja WAML nariai.

WAML įsteigė aktyvų Švietimo komitetą, kuris rengia intensyvų nuotolinį sveikatos teisės, medicinos teisės, bioetikos  kursą, skirtą skatinti įvairių disciplinų plėtrą tarptautiniu mastu; šiuo metu Komitetas derasi dėl tolesnio šios koncepcijos išplėtimo įtraukiant ir kitas akademines institucijas.

Bond universitetas Australijoje yra pirmasis  universitetas, kuris, paskatintas WAML parengė akademinę programą ir įsteigė nuotolinį intensyvių studijų kursą, skirtą teisinės atsakomybės medicinoje tematikai nagrinėti. Šis kursas buvo sukurtas po to, kai Bondo universitetas parėmė WAML 26-ąjį Kongresą, vykusį 2022 m. gruodį  Australijoje. WAML skatina  regioninių partnerių  bendradarbiavimą: susidomėjimą  WAML edukacinėmis  idėjomis išreiškė Azijos-Ramiojo vandenyno regionas ir Pietų Amerika.

Reikia pažymėti, kad WAML ir toliau plečiasi suteikdama savo nariams didelės naudos. Tai savo sveikinimo kalboje WAML 26-ojo  Kongreso atidarymo ceremonijos metu oficialiai patvirtino Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis sekretorius dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.