Observatory Magna Charta Universitatum: MRU – atsakingo ir į visuomenės iššūkius reaguojančio universiteto pavyzdys - MRU
Naujienos

13 lapkričio, 2023
Observatory Magna Charta Universitatum: MRU – atsakingo ir į visuomenės iššūkius reaguojančio universiteto pavyzdys
Partnerystė
Tvarumas
Universitetas

Tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintas Mykolo Romerio universiteto (MRU) indėlis puoselėjant trečiąją universiteto misiją – socialinės atsakomybės demonstravimas rūpinimasis karo pabėgėliais, paramos Ukrainos universitetams, civiliams ir kariams telkimas, dalinimasis erdvėmis su karo pabėgėlių mokykla, tvarumo kultūros puoselėjimas, vietos bendruomenės telkimas ir partnerysčių kūrimas reaguojant į karo sukeltus visuomenės iššūkius.

MRU paramos Ukrainai atvejis buvo atrinktas tarp geriausių Observatory Magna Charta Universitatum inicijuoto mokslo projekto „Atsakingas ir į visuomenės iššūkius reaguojantis universitetas“ pavyzdžių. Projekto tikslas – remiantis MRU ir kitų šešių atrinktų universitetų praktika bei patirtimi išplėtoti trečiosios universiteto misijos mokslinę koncepciją ir pasidalinti ja su Observatory Magna Charta Universitatum tinklo universitetais. Projektas apima tokius darnaus vystymosi tikslus, kaip skurdo ir bado mažinimas, kokybiškas išsilavinimas, nelygybės mažinimas, darnūs miestai ir bendruomenės, taika, teisingumas ir stiprios institucijos. 

Šis projektas turi didelį socialinį poveikį, nes prisideda prie žmonių įgalinimo, gerina gyvenimo sąlygas ir kokybę, didina švietimo galimybes, skatina nelygybės mažinimą ir įtrauktį, puoselėja darnią plėtrą, skatina verslumą ir ekonomikos vystymąsi, bendruomenės įsitraukimą ir bendradarbiavimą (MRU inicijuota geroji praktika stiprina universitetus ir bendruomenes ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų).  

Magna Charta Universitatum - 1988 m. Bolonijoje 388 pasaulio universitetų rektorių pasirašytas dokumentas, kuriame apibrėžiami pagrindiniai universitetų veiklos principai kaip akademinė laisvė ir autonomija, mokslinių tyrimų ir studijų sinergija, atvirumas moksliniams tyrinėjimams ir diskusijoms. MRU rektorė patvirtino Universiteto paramą 2020 m. Magna Charta Universitatum nuostatoms ir deklaravo Universiteto įsipareigojimą laikytis įtvirtintų principų, vertybių ir atsakomybių, sustiprinančių universitetų vaidmenį siekiant aplinkos išsaugojimo, skatinant taiką, gerovę ir švietimą visame pasaulyje. MRU yra įsipareigojęs vykdyti visus Magna Charta Universitatum principus ir siekti, kad universiteto bendruomenė būtų įtraukta į tvaresnio pasaulio vystymąsi.