Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja - MRU
Naujienos

6 rugsėjo, 2023
Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja

2023-08-31 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis ir jo metu buvo svarstomi šie klausimai:

· Dėl Mykolo Romerio universiteto garbės profesoriaus vardo suteikimo.

· Dėl Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo ir tarybos rinkimų organizavimo komisijos sudėties patvirtinimo.

· Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos jungtinės studijų programos Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija specializacijos Skaitmeninių medijų kūrimas aprašo patvirtinimo.

· Dėl 2022 m. kovo 25 d. Mykolo Romerio universiteto tarybos nutarimo Nr. 1UT-7 „Dėl Mykolo Romerio universiteto nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo“ priedo „Valstybės nekilnojamojo turto sąrašas“ pakeitimo.

Po svarstymų buvo nutarta:

· Suteikti Mykolo Romerio universiteto garbės profesoriaus vardą dr. Antanui Valantinui už aktyvią, ilgametę veiklą Mykolo Romerio universitete, ypatingą indėlį į universiteto mokslinių tyrimų, psichologijos studijų krypties programų ir akademinių mainų plėtrą bei psichologų akademinės bendruomenės telkimą.

· Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo ir tarybos rinkimų organizavimo komisijos sudėtį ir paskelbti Universiteto vieno tarybos nario, skiriamo akademinės bendruomenės, kandidatūrų kėlimo terminą – iki 2023 m. rugsėjo 21 d.

· Patvirtinti Viešojo valdymo ir verslo fakulteto pirmosios pakopos jungtinės studijų programos Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija specializacijos Skaitmeninių medijų kūrimas aprašą.

· Siūlyti Mykolo Romerio universiteto tarybai pakeisti 2022 m. kovo 25 d. Mykolo Romerio universiteto tarybos nutarimo Nr. 1UT-7 „Dėl Mykolo Romerio universiteto nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo“ priedą „Valstybės nekilnojamojo turto sąrašas“.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.